Dinkelspiel rasar över Mix hotellplaner

Öhmanägaren Claes Dinkelspiel roas inte av familjen Mix planer på ett superexklusivt hotell i Lärkstan i Stockholm.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2011-01-17

För närvarande totalrenoveras fastigheten Sånglärkan 1 i hörnet Sköldungagatan-Friggagatan i Stockholm. Ägare: Altorgrundaren Harald Mix och hans fru Jeanettes bolag Herrsunda Holding.

Fastigheten köptes 2006 för 35 miljoner kronor av SNS och har under ett par år hyrts ut som kontor.

Det är familjen Mix nya planer på att bygga om huset till ett "litet exklusivt konferenshotell" som fått grannarna i Finansstockholms toppskikt att protestera.

Thule Fastighetsutveckling är anlitade för projektet, liksom arkitektbyrån Landström Arkitekter. En del av rummen ska bevaras i befintligt skick, medan stora interiöra förändringar är planerade i andra. Bland annat ska en hiss byggas, och nya takfönster slås ut.

Avsikten är att skapa en verksamhet "som möjliggör för gäster eller sällskap med önskan om avskildhet att hyra och disponera hela huset", heter det i ansökningshandlingarna.

– Det är ungefär ett år kvar på bygget, säger Jeanette Mix till Realtid.se.

Hon säger att hon själv har viss hotellbakgrund, men vill i övrigt vänta med att lämna några kommentarer om hotellplanerna.

– Men det har inget med Altor att göra, försäkrar hon trots att ägarbolaget Herrsunda har en c/o-adress hos private equity-bolaget.

Den omfattande ombyggnationen har överklagats av grannarna som gjort gemensam sak och anlitat Setterwalls-advokaten Assur Badur för att driva ärendet. I gruppen ingår Claes Dinkelspiel, en av ägarna till Öhman, som bor tvärs över den innergård där makarna Mix vill uppföra ett orangeri som ska kunna användas som matsal.

Finansmannen har gjort gemensam sak med Volatis vd Patrik Wahlén och Wallenberg-direktören Jan Stenberg (f.d. SAS-vd), som representerar en bostadsrättsförening på andra sidan Sköldungagatan (där Anders Walls fru Charlotte Wall också sitter i styrelsen).

Grannarna hävdar att hotellet riskerar att öka trafiken i området och man räds att detaljplanens löst hållna bestämmelser kommer att locka makarna Mix att så småningom utöka hotellverksamheten. Kanske, fruktar grannarna, kommer något slags bar- eller restaurangverksamhet att etableras.

Ur överklagandet framgår att man inte är särskilt angelägen om Altorgrundarens ekonomi:

"Detaljplanen tillgodoser endast en enskild fastighetsägares intressen av att bedriva affärsverksamhet, vilket sker på bekostnad av såväl det allmänna intresset som andra enskilda intressen."

Claes Dinkelspiel tycks särskilt bekymrad över att gästerna i matsalen på innergården ska bullra: han kräver att denna förses med treglasfönster. Dessutom retar han sig på skuggan som orangeriet kommer att kasta över hans trädgård, och på insynen därifrån.

Hittills har grannarnas protester inte stoppat ombyggnationen. Länsstyrelsen har beslutat att detaljplanen ska vinna laga kraft.

Separat trapphus för tjänstefolket

Huset byggdes 1910 åt Herman Palmgren, dåvarade regeringsråd med skatteinriktning.

• Byggt i nationalromantik med inslag av jugend.

• Stor centralt placerad öppen spis i hallen.

• Lönndörr intill eldstaden till domestikutrymmena.

• Mörkt trä, samt mörka målningar signerade Filip Månsson.

• Två trapphus, ett för tjänste- och ett för herrskapsfolk

Platsannonser