Juridik

”Digitaliseringens kraft kan inte stoppas”

En ny digitaliserad tid ställer nya krav på advokatbyråerna. Realtid frågade Fredrik Råsberg på Wistrand Advokatbyrå hur man anpassar sig.

Uppdaterad 2019-04-09
Publicerad 2019-04-09
Fredrik
Råsberg.

Brexit, digitaliseringen och en ny generation jurister med stora förväntningar på sin arbetsgivare är några av de faktorer som advokatbyråerna måste förhålla sig till. Hur arbetar en medelstor fullservicebyrå som Wistrand för att möta de förändrade behoven och de nya utmaningarna?

Realtid frågade Fredrik Råsberg som har varit verksam jurist på byrån Wistrand i drygt 18 år och tillträdde som managing partner 2011.

- Branschen har varit i stadig förändring under de senaste decennierna. 1995 blev Sverige medlem i EU och därigenom öppnades den svenska marknaden i mycket större utsträckning för utländska aktörer.

Bolag från bland annat USA, England och Tyskland, ökade sina investeringar i Sverige och de hade ett helt annat förhållningssätt till juridisk rådgivning.

Advokater involverades i ett tidigare skede i affären, due diligence blev en naturlig del av förvärvsprocessen och avtalen blev mer omfattande. Detta ledde till en ökad efterfrågan på juridisk rådgivning.

Nu är det en helt annan förändring som branschen står inför. När enklare juridiska tjänster automatiseras minskar en viss del av juridiken samtidigt som den rådgivning som efterfrågas ställer högre krav på advokatens förmåga att förstå affären och lämna kvalificerad rådgivning.

– Digitaliseringens kraft kan man inte stoppa. Jag tror att digitaliseringen bidrar till en positiv utveckling eftersom den innebär att vi kan arbeta mer kostnadseffektivt och tillföra klienten ett större värde. Men det ställer också krav på oss som arbetsgivare att se till att våra yngre jurister skolas in i kvalificerad rådgivning i ett tidigare skede än tidigare.

Rekrytering är en av byråns viktigaste frågor. Fokus ligger inte enbart på att attrahera rätt medarbetare utan även på att behålla talangerna genom att erbjuda en utvecklande medarbetarresa.

– Vi arbetar aktivt med att långsiktigt skapa en företagsmiljö där medarbetarna trivs och har roligt tillsammans för då tror vi också att de presterar som bäst. En bra arbetsmiljö skapar vi genom en sund syn på personalen som byråns viktigaste resurs.

– I takt med den ökade digitaliseringen kan vi även erbjuda våra medarbetare ett mer flexibelt arbetssätt. Kompetensutveckling är också ett prioriterat område så därför satsar vi mycket på utbildning av våra medarbetare, även i affärsmannaskap.

Under de senaste åren upplever Fredrik Råsberg även att konkurrensen har ökat.

– I dag konkurrerar vi inte bara med advokatbyråer utan med andra aktörer såsom revisionsbolag till exempel. Dessutom har klienterna blivit rörligare och köparna av juridiska tjänster har blivit mer professionella. Vi ser konkurrens som något positivt och känner oss trygga med fullservicekonceptet. Vi upplever att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster och en byrå som kan ta ett helhetsgrepp om affären och klientens behov.

Vad driver dig som ledare för en stor advokatbyrå?
– Jag tycker det är väldigt roligt att se mina medarbetare utvecklas och att bidra till att de når sin fulla potential, säger Fredrik Råsberg.

Vad är på gång hos er nu?
– Konjunkturen ser ut att hålla i sig ytterligare ett litet tag. Vi har haft mycket arbete inom samtliga kompetensgrupper under det första kvartalet.

Platsannonser