Erik Emilsson, vd och auktoriserad revisor på revisionsbyrån Revideco
Revision

"Digitaliseringen sätter ännu mer press på revisorerna" 

"Digitaliseringen sätter ännu mer press på revisorer och redovisningskonsulter att leverera det som roboten kommer att ha svårast för. Mänsklig intuition, känsla, moralisk integritet och inlevelse, till exempel". Det säger Erik Emilsson, vd och auktoriserad revisor på revisionsbyrån Revideco till Realtid. 

Publicerad 2018-01-02

Erik Emilsson, vd och auktoriserad revisor på revisionsbyrån Revideco kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Som mellanstor revisions- och redovisningsbyrå gäller det att hitta sitt eget sätt att använda moderna tjänster för att bli så effektiv som möjligt. Vi tillsatte en liten ”gerillagrupp”, en framtidsgrupp med blandade kompetenser, åldrar och erfarenheter för drygt ett år sedan. Den gruppen har analyserat våra starka sidor och gjort en noggrann omvärldsbevakning, och därefter kommit med förslag på åtgärder. Hittills har de två gånger presenterat sina iakttagelser och rekommendationer för delägargruppen.

 Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Ja. Arbetet har bland annat lett till att vi etablerat ett nära samarbete med en leverantör av automatiserade redovisningstjänster, att vi har förändrat våra kriterier vid anställning, och att vår prissättning förändrats.

 Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av revisorstjänster och andra tjänster som ni tillhandahåller?

– Effektiva AI-system kräver stora mängder data som roboten kan lära sig av. Som något mindre aktör kan man inte leda ett sådant utvecklingsarbete, utan vi skannar hela tiden av marknaden för att se vad som är på gång, och hur vi bäst kan använda oss av det. Vår fördel framför större organisationer är att vi kan vara mer snabbfotade, och inte sitta fast i gamla investeringar och beslut. Då det gäller transaktionsintensiva verksamheter så gör redan idag avancerad registeranalys ett utmärkt jobb att effektivisera revisionen, för vår primära målgrupp. På cirka fem års sikt så säger vår analys att AI inte kommer att leda till någon större kostnadsbesparing, eftersom utvecklingsarbetet och intrimningen behöver betalas av ”early adopters”. Det är mycket svårt att idag ge en vettig prognos på lite längre sikt, men vår bedömning är att AI steg för steg kommer att påverka både vår bransch och en mängd andra branscher. Viktigast är att hela tiden hålla öronen mot rälsen för att se vad som är på gång, och kunna anpassa sig snabbt.

Vilka typer av de tjänster som ni tillhandahåller  kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– På redovisningssidan så är redan automatiserad, självförbättrande bokföring en realitet. Vi har ett flertal kunder som nyttjar detta. Just nu så fungerar det dock bara i vissa specifika typer av verksamheter, men det kommer såklart att passa fler allt eftersom. Vi har idag inte riktigt stora, transaktionsintensiva kunder på revisionssidan, och ser inte att detta kommer att förändras de närmaste åren. Det är där vi bedömer att AI kommer att förändra revisionen mest, och följaktligen ser vi inte att den verksamheten kommer att förändras så mycket de närmaste åren, för vår del.

Hur påverkar AI revisionsbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Våra kunder är främst ägarledda bolag, expansiva startups och kreativa entreprenörer – företag och företagare som liknar oss själva. En av de mest intressanta iakttagelserna som vår framtidsgrupp gjorde är att de tjänster som försvinner vid automatisering och digitalisering de närmaste åren är enklare, repetitiva tjänster. Detta leder till en ökad efterfrågan på kvalificerad rådgivning till dagens kreativa och snabbfotade entreprenörer, en efterfrågan som vi redan ser. Ett typexempel är att vi tydligt ser att de kunder som vi hjälpt att automatisera sin bokföring ofta saknar en insatt och erfaren redovisningskonsult eller revisor som på kort varsel kan hjälpa till att lösa de frågor som uppkommer. Man kan likna rollen vid den erfarne allmänläkarens. Detta kräver erfarenhet, kunskap och känsla för kundens personlighet, mål och verksamhet. Framtidens revisor och redovisningskonsult måste nog vara mer kunnig på hur vi människor fungerar, kanske psykologi eller neurologi skulle vara bra specialistkunskap?  

 Kommer antalet juniora revisorer att minska  inom några år?

– Kanske något. Men vi behöver ju fortsätta att få in yngre personer i vår bransch. Att skapa en vettig miljö för ”on the job training” är en av de stora utmaningarna, tror vi, man får ju inte praktisk erfarenhet av att läsa böcker. Detta är också något som vi på Revideco speciellt har adresserat, på grund av de lärdomar vi dragit av vårt framtidsarbete.

 Kommer revisionsbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Jo. Men detta tror vi kommer att gå bra att köpa in från andra aktörer. Utmaningen är istället att hitta och forma emotionellt kloka människor som kan kommunicera, interagera och hjälpa framtidens entreprenörer. Eftersom kunderna har så många olika personligheter så måste vi också vara olika. Detta är den största utmaning som branschen står inför, tror vi.

 Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Det kommer fortfarande, under de närmaste fem åren i alla fall, att vara en människa som är ytterst ansvarig.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Större än idag, men inte nödvändigtvis så mycket större för vår nisch av kunder.

 Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen revisorsrollen?

– I korthet: den sätter ännu mer press på revisorer och redovisningskonsulter att leverera det som roboten kommer att ha svårast för. Mänsklig intuition, känsla, moralisk integritet och inlevelse, till exempel.

 

Platsannonser

Logga in