Anna Johnson, vd Grant Thornton
Revision

"Digitaliseringen gör att vi kan fokusera mer på rådgivning"

Det har gått drygt en månad sedan Anna Johnson tillträdde vd-tjänsten på revisionsbyrån Grant Thornton. För Realtid.se berättar Anna Johnson om nya trender, viktiga regelförändringar och vägen framåt.

Uppdaterad 2016-10-11
Publicerad 2016-10-11

Anna Johnson kände väl till Grant Thornton när hon tackade ja till rollen som vd. Hon har nämligen arbetat på Grant Thornton sedan 1998, först på huvudkontoret i Stockholm och sedan på kontoret i Visby, där hon även var kontorschef. Hon tog över efter Peter Bodin som varit vd för byrån i 16 år.

– Jag tycker om utmaningar och vill vara med och påverka. Jag har aldrig haft vd-rollen som ett mål, men när jag fick frågan satte jag mig ned och reflekterade. Jag tänkte att den här chansen kunde jag inte missa. Det här är verkligen en utmaning som jag ville ta mig an.

Anna Johnson ägnade semestern till att mentalt förbereda sig och beskriver den första tiden som stimulerande och händelserik.

– De första intrycken som vd är att det är en stor bredd på arbetsuppgifterna och många tvära kast. Man kastas från ett internt möte till ett kundmöte, sedan väntar en extern intervju och därefter ska jag dela ut pris till en framgångsrik entreprenör. Det är denna variation som gör det så roligt, säger Anna Johnson.

Revisionsbranschens "The big four" utgörs av Deloitte, EY, PWC och KPMG som tillsammans har en dominerande ställning bland större bolag. Grant Thornton har en marknadsandel motsvarande knappt 10 procent inom revision inriktad på målgruppen 10–200 anställda.  Anna Johnson påpekar att målet för Grant Thornton är att ligga i framkant, men inte att tillhöra "The big four", eftersom Grant Thornton särskiljer sig på många sätt från sina större konkurrenter, inte minst kulturmässigt.

– Att ha målgruppen dynamiska ägarledda företag gör att allt från rekryteringar av nya medarbetare, kompetensutveckling, hur vi agerar till vardags i samarbetet med våra kunder till belöningsmodeller anpassas efter denna målgrupp.

Enligt Anna Johnson upplevs organisation som smidig och relativt platt. Grant Thornton har även en hög partnertäthet sett till antalet medarbetare.

– Många från de större byråerna som fokuserat på ägarledda företag har kommit till oss för att det går att bygga en karriär på den målgruppen här och bli partner. Kvinnor som på andra ställen slagit i glastaket har här kunnat få ledarpositioner. Vi har starka kontor över hela landet, där man på samtliga orter har möjligheten till partnerskap, vilket är viktigt för oss. Allt detta skapar en kultur som är stark och som vi är stolta över.

Anna Johnson berättar att deras kunder mestadels är bolag som vill växa. Många företag börjar som små och några år senare har de vuxit sig stora. Anna Johnson uppskattar att få följa kunderna i deras resa "från start till utveckling framåt".

Konkurrenterna återfinns ofta bland de mindre revisionsbyråerna när det gäller enklare uppgifter och de större revisionsbyråerna när uppdragen kräver specialistkompetens. Grant Thornton har expertis inom många frågor som rör just ägarledda företag och tillväxtbolag. Idag är byrån störst inom revision, följt av ekonomiservice samt skatt och rådgivning som vardera utgör knappt en tredjedel av verksamheten.

– Jag ser inte att Grant Thornton kommer att bli aktivt i andra segment än dagens. Vi har en unik position för ägarledda företag, där vi är riktigt starka. På din fråga om vi kommer att erbjuda juristtjänster är svaret att vi inte har några planer på att öppna en egen juristavdelning.

Vilka är de största trenderna i branschen just nu?

– Den största trenden är digitaliseringen och automatiseringen. Kunden kräver idag ökad tillgänglighet jämfört med förr. Kunden vill ha möjlighet att hämta uppgifter i realtid och även få tillgång till uppgifterna via telefonen. Förr räckte det att ha en god relation med sin kund, men idag måste man kunna erbjuda hög kvalitet och ha branschförståelse. Detta ställer stora krav på ett proaktivt förhållningssätt och även på en god systemutveckling. Tack vare att det blir mindre manuellt arbete kan vi nu fokusera mer på rådgivningsdelen och att vara ut hos kunderna.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att vara förändringsbenägen. Att Grant Thornton är snabba i förändringsprocessen är något som Anna Johnson framhåller som utmärkande för företaget. Grant Thornton arbetar aktivt med digitaliseringen och att skapa närvaro på nätet.

Grant Thornton vann priset ”Årets framtidsbyrå” som branschorganisationen FAR delade ut förra året. Det är enligt Anna Johnson ett bevis på att de i arbetet med framtidsfrågor och förändringsprocesser är på väg åt rätt håll.

– Redan idag ser jag en ökad efterfrågad på rådgivningstjänster, framförallt från entreprenörer.

Anna Johnson ser inte att slopandet av kravet på revisorer för mindre aktiebolag för sex år sedan har lett till någon märkbar minskning av efterfrågan på revision även om många nystartade bolag idag väljer bort revision.

 – Revisorer kommer alltid att behövas samtidigt som även mindre bolag kommer att efterfråga mer specialistkompetens och rådgivning. Vi har stärkt och ökat marknadsandelarna hos till exempel medelstora företag, säger Anna Johnson.

Ett annat område där efterfrågan ökar är hållbarhetsfrågor.

– Om vi ser till nystartade bolag som startas av yngre entreprenörer är hållbarhetsfrågan en självklarhet. Ofta bygger de in hållbarhetsaspekterna i sin affärsmodell medan hållbarhetsfrågan i äldre bolag inte är lika självklar. Vi märker en större efterfrågan på våra tjänster inom detta område.

Finns det några andra viktiga regelförändringar i branschen?

– Det kommer ständigt nya förändringar som påverkar våra kunder. I vårt kundsegment som består av ägarledda bolag påverkar 3:12-reglerna mycket.

3:12-reglerna kallas de regler som gör att svenska småföretag beskattas med en betydligt högre skattesats än stora företag. Just nu är 3:12-reglerna föremål för en utredning vars huvudsyfte är att utreda och förhindra förekomsten av inkomstomvandling från arbets- till kapitalinkomster.

–  Vi är stora bland de bolag som påverkas. Viktigt för oss är att få ut kunskap om eventuella förändringar. Besked kommer i november. Detta påverkar såklart ägarna, vi måste stödja och vara proaktiva och förklara hur just de påverkas.

Ytterligare en utredning som är på gång är Paketeringsutredningen som kommer i mars 2017. Den påverkar också många av Grant Thorntons kunder. Paketeringsutredningen har i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

– Även Incitamentsutredningen och det eventuella lagförslag som kommer utifrån vad den kommer fram till riktar sig mot nystartade entreprenörsföretag och snabbväxare vilket är inom vårt kundsegment.

Anna Johnson tycker att det är oroväckande för hela branschen att skadeståndsanspråken mot revisorer ökar både i antal och i omfattning. Hon håller med branschorganisationen FAR om att lagstiftaren måste se över reglerna kring hur skadeståndsanspråk ska fördelas med revisor, styrelse och vd.

Realtid.se har tidigare skrivit om att Grant Thornton den 8 juli friades i det uppmärksammade skadeståndsmålet där revisionsbyrån och dess revisor Elisabeth Simonsson stämts på 1,8 miljarder kronor av norska Troms Kraft, som menade att revisorn Elisabeth Simonsson brutit mot god revisionssed "genom att inte i tillräcklig grad granska Kraft & Kulturs årsredovisning, bokföring och förvaltning".

Hur förbereder ni er inför Troms Krafts överklagan av den friande domen?

– Överklagandet var förväntat, men tingsrättens friande dom var tydlig och stark, så vi känner oss trygga inför en prövning i hovrätten.

 

Anna Johnson


Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, redovisning, Mitthögskolan Östersund    

Arbetslivserfarenhet: Grant Thornton, började år 1998

Platsannonser