Charlotta Kronblad, foto: Ulrika Ernström
Juridik

"Digitaliseringen förändrar advokatrollen i grunden"

"Juristbranschen kommer aldrig bli densamma". Det skriver Charlotta Kronblad, som forskar om digitaliseringens påverkan på juristbranschen vid Chalmers, som svar på hur branschen kommer att utvecklas i och med digitaliseringen. Samtidigt som digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter att effektivisera menar Charlotta Kronblad att utmaningarna är stora när det kommer till anpassningen av affärsmodeller och organisationsstrukturer.

Uppdaterad 2017-12-04
Publicerad 2017-12-04

Det är en spännande tid att vara jurist. Digitalisering av juristbranschen pågår just nu – och branschen kommer aldrig bli densamma. Men samtidigt som digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter att effektivisera är utmaningarna stora när det kommer till anpassningen av affärsmodeller och organisationsstrukturer. Och en sak står klar: advokatrollen kommer att påverkas i grunden. 

Digitaliseringen bär med sig allt mer komplexa frågor samtidigt som standardisering möjliggör en bredare marknad. Marknaden expanderar alltså på alla plan. Det finns därför goda möjligheter till fortsatt höga vinster – men aktörerna måste närma sig dessa på nya sätt. Att implementera Artificiell Intelligens kan leda till sänkta kostnader och ökad effektivitet, med bibehållen eller högre kvalitet.

Men samtidigt innebär digitaliseringen en utmaning för rådande affärsmodell, där juridiska tjänster säljs per timma. När juridiken kan automatiseras och standardiseras blir tid irrelevant som bas för prissättning. Dessutom är timprisnormen ett hinder för digitalisering eftersom det inte lönar sig att investera i ny teknologi när detta innebär både en hög initial kostnad och sedan leder till färre sålda timmar. För att skapa värde i en digital kontext måste branschen alltså ta fram nya prismodeller. Jag har ägnat de senaste åren åt att bland annat forska på detta: hur nya affärsmodeller uppkommer i digitaliseringens kölvatten. Denna förändringsprocess har också en betydande påverkan på advokatens roll. 

Yrkesrollen handlar både om vad advokater gör och om den professionella identitet som är kopplad till rollen. En förändring i advokatrollen kan därför både bestå i nya arbetsuppgifter och leveranser men också på nya förväntningar. Allt eftersom samhället i stort digitaliseras växer förväntningarna på förändringar också inom advokatbranschen. 

Digitaliseringen har dock medfört en fragmentering av marknaden där advokaterna främst fokuserar på den kunskapsintensiva delen av juridiken medan nya legal tech bolag konkurrerar om den växande sektorn av digitaliserad juridik med produkterbjudanden. Jag upplevde nyligen denna tudelning när jag besökte Legal Geek i London, en konferens med legal tech fokus. Konferensen hölls i en fabrikslokal på trendiga Brick Lane, man serverade street food och klädseln uttrycktes som ”Casual, (please, please no ties)”. Denna inramning av den framväxande legal tech identiteten skiljer sig stort från advokatens traditionella identitet där klädseln oftast är kostym eller dräkt och där sammankomster sker på anrika mötesplatser som Grand Hôtel (där jag talade på Advokatdagarna några veckor senare). Det blir därmed tydligt att advokater utmanas av spelare som inte bara skiljer sig beträffande vad de gör, utan också vad gäller identitet.

Detta är ett växande skrå av jurister och andra professionella grupper, som av olika anledningar väljer att stå utanför professionella samfund och närmast gör en poäng av detta. Utanför den reglerade marknaden har de också möjligheter att attrahera externt kapital och att ta betalt, marknadsföra och organisera sig på andra sätt jämfört med advokater. På grund av denna tydliga uppdelning i både arbetsuppgifter och identitet upplevs det framväxande legal tech fältet inte som konkurrens av många advokater. Artikeln ”Consulting on the cusp of Disruption” (Harvard Business Review 2013) hävdar dock att även traditionella advokatbyråer behöver förnya sig om de inte vill bli utkonkurrerade av de nya spelarna. 

För bibehållen styrka och position är det därför hög tid för advokater att fundera kring den förändrade marknaden och hur digitaliseringen påverkar advokatens roll och value add framöver. 

I en aktuell klientstudie utförd av Regi uppgav 64 procent av dagens klienter visserligen att de anser att advokattiteln är viktig, eller till och med avgörande, när de köper juristtjänster. Men då siffran är lägre för klienter som är under 35 år, indikerar detta att titeln riskerar att minska i betydelse i framtiden. Det finns dock ljus på himlen: Om advokater omfamnar utvecklingen och implementerar digital teknik så kan de fokusera på kompetenser som inte kan digitaliseras, såsom mod, medkänsla och kreativitet. Och om digitaliseringen hjälper till med det jobbet som är repetitivt och långtråkigt så återstår de roligare, mer avancerade och värdeskapande arbetsuppgifterna. För det är i kombinationen som styrkan ligger: maskinens snabbhet och träffsäkerhet med advokatens integritet. Om människa och maskin kan samverka för att skapa värde, då kommer vi också kunna möta framtidens utmaningar på ett bättre sätt. 

/Charlotta Kronblad

Platsannonser

Logga in