Digitaliseringen av ekonomifunktionen fortfarande mer ord än verkstad

Taggar i artikeln

CFO Digitalisering Ekonomichef PwC
Digitalisering CFODigitalisering CFO
Publicerad

Medan majoriteten av ekonomichefer vill prioritera digitaliseringen av ekonomifunktionen så är den faktiska användningen av digitala lösningar fortfarande låg.

Så många som tre av fyra ekonomichefer, 73 procent, uppger att  de vill prioritera digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen. Samtidigt är användningen av digitala lösningar och ny teknik fortfarande låg, detta enligt rapporten ”The Digital CFO. A survey study on the digitisation of the finance function” som konsultföretaget PwC offentliggör senare i veckan*.

Prioriteringen av digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen speglas i budgetintentioner, med närmare hälften av ekonomicheferna som rapporterar att deras digitaliseringsbudget kommer att öka med mellan 10-25 procent under de närmaste tre åren. Samtidigt lägger CFO:erna idag inte mer än 18 procent av sin egen tid på digitaliseringsarbetet. Vidare anser närmare fyra av tio av de sammanlagt 522 utfrågade ekonomicheferna att deras medarbetare har för låga kunskaper inom IT och digitalisering.

– Det här är en positiv utveckling men det finns också en hel del hinder kvar. Den största svårigheten som lyfts fram är bristen på kompetens – både i ledningen och bland medarbetarna. Det näst största hindret som nämns är motstånd från de anställda på grund av rädsla för att förlora sina jobb eller minskad relevans inom företaget, säger Sara Faskhoody Skärlina, ansvarig för Finance Strategy & Transformation på PwC Sverige, i en skriftlig kommentar.

Annons

På såväl mindre som större bolag är det verktyg av enklare slag, exempelvis digital ledningsrapportering och dashboards, som används mest.  Teknik för robotisering och automatisering av processer, så kallad RPA-teknik, hamnar på andraplats bland digitala verktyg. Det är samtidigt inte fler än 31 procent av bolagen som uppger en mycket eller ganska hög användning av den här mer avancerade teknikformen.

– De största bolagen har kommit längst med tekniksprånget inom ekonomiområdet, men generellt så är potentialen inom digitalisering och automatisering fortfarande outforskad för många. Fler ekonomifunktioner behöver få kunskap om hur data- och tekniklösningar kan hjälpa dem att lösa komplexa utmaningar,säger Sara Faskhoody Skärlina.

PwC konstaterar att andra tekniker som är kopplade till molnlösningar är än mindre utvecklade.

Annons

– Sammanfattningsvis så visar resultaten på en relativt låg kunskap om ny teknik inom ekonomiområdet. Även om medvetenheten och intresset ökar så har många bolag en lång väg kvar när det gäller det som vi kallar för Finance Transformation – digitaliseringens möjligheter till att driva ekonomifunktionen framåt.

*Studien, som genomförts i samarbete med WHU – Otto Beisheim School of Management, baseras på svaren från 522 CFO:er från  mindre, medelstora och större bolag  verksamma inom ett tiotal olika branscher i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Afrika. En tredjedel av bolagen är börsnoterade och resten är privatägda.

Annons