Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Digitalisering – huvudvärk eller möjlighet?

Digitalisering kan innebära olika saker för olika branscher. Hotellbranschen har fått AirBnb och taxinäringen Uber, internationella tjänster som får lokala konsekvenser. Ingen är oberörd av digitalisering. Den gemensamma nämnaren bland de digitala giganterna är en förståelse för kundens behov och förmåga att skapa tjänster utifrån och in istället för tvärtom. Och det går fort! Men vad innebär det lite mer konkret i dagsläget – och hur ska man som företagare agera för att inte bli akterseglad av konkurrenterna? Erik Arwinge, affärsutvecklingsansvarig på BDO, ger sin syn på digitalisering och hur det påverkar företag.

AV BDO

– För oss som rådgivnings- och revisionsbyrå innebär digitaliseringen att en stor del av våra tjänster blir automatiserade och att vi kan skapa nya och mer effektiva verktyg och därmed frigöra resurser för rådgivning, säger han. 

Digitalisering sträcker sig långt bortom IT och ändrar spelreglerna i snabb takt. Det handlar om nya konsumtionsmönster och kundbeteenden, men också om digitala affärsmodeller och möjligheten för små bolag att växa sig stora på väldigt kort tid. Information om företag och dess erbjudanden blir mer lättillgängliga. Samtidigt är vi som konsumenter mätta på reklam och frågar hellre våra vänner än företagsrepresentanter när vi väljer. Allt det här behöver man som företagare i någon mån känna till och hantera.

– Det finns nog inte någon konsument idag som går in i närmsta butik och köper en TV till föreslaget pris. Konsumentbeteenden har förändrats i grunden, vilket ställer oerhörda krav på företag som vill nå ut till kunder på hårt konkurrensutsatta marknader. Transparensen i erbjudanden gällande innehåll och pris gör att andra faktorer, som upplevelsen, blir viktiga. Varumärkets betydelse har också ökat, inte minst när du möter kunderna i ett digitalt sammanhang. Sen delar de sin upplevelse i sociala medier och blir därmed varumärkets ambassadörer eller belackare. När kunderna i allt större utsträckning äger perceptionen av ditt varumärke blir det viktigare vad andra säger om dig än vad du säger om dig själv, säger Erik Arwinge.

Kundens behov i fokus

Alla kontakter en kund har med ett varumärke – en googling, ett besök på en webbplats eller i en butik, ett inlägg på Facebook, ett samtal med en säljare och så vidare – bidrar till kundupplevelsen. För att lyckas behöver företagaren forma upplevelser som passar ihop med det varumärkeslöfte man ger. På BDO arbetar man efter ett kundcentrerat perspektiv. Det handlar om att utforma och utveckla verksamheten med kundens behov i fokus. 

– Ta reda på hur du kan hjälpa dina kunder i termer av nya produkter och tjänster, men kanske ännu viktigare, identifiera vad som driver värde för kunden och kundupplevelsen i stort, säger Erik Arwinge.  

Just kundupplevelsen är något som man lyckats väldigt väl med på BDO. Ser man till de tjänster som byrån erbjuder är BDO ungefär som vilken annan av de större rådgivnings- och revisionsbyråerna som helst. Men när man tittar på hur kunderna upplever företaget så har det visat sig framgångsrikt. För femte året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex mätning att BDO har branschens nöjdaste kunder.

Erik Arwinge tar BDO:s egen digitalisering som exempel.  

– Med den digitala BDO-portalen har vi förhöjt kundupplevelsen genom att förenkla vardagen för våra kunder. Vi erbjuder exempelvis ständig åtkomst till allt som rör företagets ekonomi och flera smarta tjänster som förenklar sådant som attestering av fakturor och kvittohantering. På köpet har vi skapat utrymme för våra konsulter att ägna mer tid åt den typ av kvalificerad rådgivning som skapar långsiktiga värden, vilket även det höjer servicenivån och bidrar till helhetsupplevelsen.   

För många företag som känner ett behov av att digitalisera sin verksamhet kan det kännas svårt att veta i vilken ände man ska börja, men Erik poängterat vikten av att se till möjligheterna.

– Digitalisering är mycket mer än webbsida och e-handel. Digitalisering för med sig oerhörda potentialer att både växa och effektivisera ditt företag, säger han.

Under oktober månad håller BDO ett antal seminarium om hur man smidigt och papperslöst kan hantera sin ekonomiadministration med BDO-portalen. Det är en del av den nationella seminarieserien som du hittar på www.bdo.se/seminarier.
 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons