FinansNyhet

Digital inlämning av årsredovisningar lagkrav från 1 juli

Publicerad

Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag.

Camilla Jonsson

Att lämna in årsredovisningen digitalt har varit möjligt för aktiebolag som följer regelverken K2 och K3 sedan 2018. Under 2020 lämnades 17 procent av alla årsredovisningar in digitalt. Nu har Bolagsverket lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om att digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag ska bli obligatoriskt. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att kunna lämna in en hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket. Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare i Sverige och att lämna in årsredovisningen digitalt är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet. Vi vill underlätta för företagaren både i rollen som ingivare och användare av finansiell data. 

Med en obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar tas ett stort steg mot en ökad nytta av årsredovisningsinformation, som lättare kan återanvändas och analyseras.

Annons

– Sverige har höga målsättningar kring digitalisering, säger Lena Munther. När digital inlämning blir ett lagkrav så skapar vi också möjligheten att bättre kunna analysera informationen och på så sätt ge näringsidkare förutsättningar för exempelvis stöd i att göra säkrare affärer. När företagsinformation standardiseras och lämnas in digitalt kan uppgiftslämnandet till andra myndigheter i förlängningen minska, och målsättningen är att företagaren bara behöver lämna sina uppgifter en gång.

I hemställan föreslås att digitalt inlämnade årsredovisningar ska bli obligatoriskt från och med 1 juli 2021. Det innebär att de företag som har räkenskapsår som börjar efter den 30 juni 2021 blir de första som kommer att omfattas av de nya reglerna om att lämna in digitalt. Hemställan ska nu beredas i Justitiedepartementet där ett slutgiltigt beslut tas om införande av obligatorium.

Annons