FinansNyhet

Didner & Gerge ska vända trenden med långsiktighet

Helena Hillström är vd på fondbolaget Didner & Gerge, med grundarna ständigt närvarande. ”Det är en balansgång mellan att vara bollplank och överrock”, säger hon. Foto: Montage/Wikipedia/Didner&Gerge.Helena Hillström är vd på fondbolaget Didner & Gerge, med grundarna ständigt närvarande. ”Det är en balansgång mellan att vara bollplank och överrock”, säger hon. Foto: Montage/Wikipedia/Didner&Gerge.
Helena Hillström är vd på fondbolaget Didner & Gerge, med grundarna ständigt närvarande. ”Det är en balansgång mellan att vara bollplank och överrock”, säger hon. Foto: Montage/Wikipedia/Didner&Gerge.
Publicerad

Förhastade förändringar av premiepensionssystemet kan få en rad negativa konsekvenser, inte bara för de drabbade fondbolagen. Varningen kommer från Didner & Gerges vd Helena Hillström. Som nu vill vända den negativa trenden och starta nya fonder.

Per Agerman

25-årsjubilerande Didner & Gerge, Sveriges troligen mest hyllade fondbolag på 2000-talet, har det senaste året fått vänja sig vid svarta rubriker i takt med att flera av fonderna presterat sämre än sina jämförelseindex. Flaggskeppsfonden har tappat rejält med volym, dels drivet av en minusutveckling 2018, dels av en efterföljande uttagstrend bland kunderna. Ovanpå det har förvaltarteamet lämnat fonden vilket lett fram till rekryteringar och interna omflyttningar de senaste sex månaderna.

För vd Helena Hillström, som arbetat i verksamheten i 22 av de 25 åren sedan starten, handlar det nu om att blicka framåt. Alla rekryteringar är slutförda och ”nu är det arbetsro och jobba på som gäller” förklarar hon när Realtid träffar henne på kontoret i Uppsala.

– Det är klart att vi är inte nöjda med hur det har gått den senaste tiden. Vi jobbar också hårt för att vända detta. Vi har också väldigt gott hopp om att vi kommer att göra det. Det är väldigt skönt att kunna luta sig mot den grundmurade tron på långsiktighet som firman har.

Annons

Det ligger lite i korten när man ägnar sig åt aktiv förvaltning att från tid till annan så kommer man avvika även negativt från index. Men det är bara att jobba på och arbeta med portföljen varje dag och göra sitt bästa. Över tid brukar det bli bra.

Just långsiktigheten och att våga hålla fast vid sin övertygelse både när det gäller marknadstrenderna i stort så väl som enskilda bolagsval är principer som historiskt varit en viktig förklaring till Didner & Gerges framgångar. Helena Hillström understryker att förvaltningsmodellen ligger fast.

– Jag hoppas att alla, både förvaltarna men också de övriga anställda på fondbolaget, verkligen känner att det finns en trygghet och ett tålamod från ledningshåll, att man har full förståelse för att det blir så här ibland. Och man måste alltid jobba med den här typen av frågor.

Annons

När det går väldigt bra måste vi hela tiden påminna oss om att inte njuta av gamla segrar utan hela tiden blicka framåt. Och nu får vi jobba på samma sätt fast åt andra hållet. Det är ingen idé att älta det som varit, utan nu är det framåt som gäller.

Förvaltningsteamet och grundarna Henrik Didner och Adam Gerge blev mytomspunna på 1990-talet när de levererade hög avkastning med små resurser. I media syntes de ofta tillsammans med en tv-skärm som visade börskurserna på text-tv, en symbol för sparsamhet men också långsiktigheten i förvaltningsmodellen där det inte fanns något skäl att följa kursrörelserna varje sekund.

Helena Hillström var den första externa anställda när hon 1997 klev in i det lilla rum som firman då hyrde in sig i i centrala Uppsala. Genom åren har hon ansvarat för administration och compliance för att sedan axla vd-rollen från 2012. Parallellt växte firman med fler anställda och fler fonder. Takten har dock inte varit rasande hög. Fem fonder har det blivit hittills. Men att göra samma resa idag tror Helena Hillström skulle vara svårt.

Annons

– Det är inte möjligt tror jag. I varje fall inte på samma sätt som Henrik och Adam gjorde då. Idag krävs det större organisation och mer kapital från start för att nå upp till de krav som Finansinspektionen ställer. Tidigare brukade man säga mellan tummen och pekfingret att för att nå break even skulle en fond ha ungefär en miljard i förvaltat kapital. Det stämmer överhuvudtaget inte idag, summan är mycket högre. 

Att lansera fler fonder är inte aktuellt i dagsläget, men frågan är ständigt uppe i de interna diskussionerna.

– Inom några år tror jag att vi har ytterligare en eller två fonder till på plats. Vi kommer aldrig att ha tjugo fonder, Men med samma kärna, samma filosofi, hoppas jag att vi i framtiden är lite större, lite bättre och aningen bredare. Men vi startar inga fonder på löpande band, det finns ingen hemlig regel att det måste komma en ny var tredje eller fjärde år.

– Bevekelsegrunderna för att vi ska starta en ny fond är glasklara för oss. Det måste vara en idé som är så oemotståndlig att vi helt enkelt måste genomföra den och självklart måste vi vilja investera själva i fonden. Vi tänker alltid extremt långsiktigt, det får inte vara något som känns lite hett eller spännande för stunden, utan det måste vara någonting som ska hålla i trettio år minst. Det är det perspektivet vi har.

Henrik Didner och Adam Gerge är fortsatt djupt involverade i verksamheten men de har tagit ett steg tillbaka från den dagliga förvaltningen av fonderna. Det kan beskrivas som att det skett en generationsväxling i företaget på förvaltarsidan. Men grundarduon syns fortfarande ofta i media och representerar också fondbolaget externt i många andra sammanhang.

– De är bollplank åt förvaltarna och även åt mig och jag tycker att de gör det väldigt bra. Det är en balansgång mellan att vara bollplank och överrock, men de klarar det jättebra. Jag känner personligen i min roll att jag får en väldig frihet under ansvar och att de är väldigt tydliga som ägare och styrelsemedlemmar.

Grundarna har också släppt in nya delägare från förvaltarteamet som därmed får chansen att dela på avkastningen från verksamheten. De senaste åren har utdelningstrenden varit ökande. För 2018 delades 249 miljoner kronor ut till ägarna.

Det var åren kring millennieskiftet som Didner & Gerge tog det första verkliga klivet i storleksligan och påbörjade förvandlingen från en utmanare till bankernas fondbolag till att bli en mer etablerad spelare i den större ligan. En avgörande faktor var lanseringen av PPM som blev det mer breda genombrottet för firman. När PPM-fonderna rankades i det informationsmaterial som svenska folket fick ta del av hamnade den då enda fonden högt på topplistorna. Många sparare valde därefter. Idag har firman ungefär 45 procent av volymen från premiepensionssystemet.

Av de fem fonderna ligger två utanför fondtorget. I ett fall är det ett eget beslut men den senast öppnade fonden, US Small and micro cap, fick nobben på grund av de nya kraven på längre fondhistorik. För denna fond har en ny ansökan precis lämnats in om att återigen få plats på fondtorget då den nu uppfyller kraven. Men kanske måste hela processen göras om för alla fonder då linjen från politiskt håll är att premiepensionen enbart ska erbjuda särskilt upphandlade fonder i framtiden. Helena Hillström, liksom merparten av branschen, följer därför nära den utredning som i början av november ska presentera de mer exakta förslagen.

– Jag tycker att det 29-punktsprogram som redan har införts har fallit väl ut. Det har minskat antalet fonder, för den som tyckte att det var ett problem, och ställer också högre krav. Jag hoppas att man tar sig tid att utvärdera utgången av det här innan man gör något förhastat. Men det ser inte ut så i dagsläget. Det verkar som att man vill skapa någon typ av statligt upphandlat system med väsentligt färre fonder och det kan jag tycka är beklagligt med tanke på hur gott utfallet ändå har varit.

Hon pekar på den större valfriheten och det ökade engagemanget hos allmänheten, som två exempel. Att två på varandra följande förändringar av förvaltningssystemet nu ska drivas igenom på kort tid tycker hon är att förhasta sig och framför allt drivet av politiskt spel i spåren av de uppmärksammade skandalerna i vissa enskilda fondbolag.

– Det är synd som det har blivit. Det som hände med Allra och Falcon, det var ju bedrövligt. Men det skulle inte ha kunnat ske, de borde ha täppt till de luckorna tidigare.

Genomdriver riksdagen en snabb förändringar av premiepensionssystemet kan det slå hårt mot de fondbolag som åker ut. Helena Hillström ser också en risk att enskilda sparare kan drabbas om en fond som lämnar fondtorget måste göra snabba utförsäljningar. Samtidigt understryker hon att vi idag inte vet hur analysen och förslaget kommer ser ut från utredarens sida.

– Men skulle man göra detta fullt ut så blir det ett sorts förstatligande som saknar motstycke på lång tid och det är jag inte säker på att man riktigt förstår. Man måste fråga sig om det här blir rättssäkert och hur det slår mot konsumentskyddet. Vi får se tiden ann men det skulle vara en väldigt stor förändring.

När Helena Hillström berättar att bolaget precis anställt en person som enbart ska arbeta med hållbarhetsfrågor, vederbörande tillträder i december, kommer vi in på frågan om hållbarhetsmål och gröna placeringsregler begränsar möjligheten för en förvaltare att hitta bästa avkastningen.

Här har Didner & Gerge sedan tidigare infört stopp för bolag som sysslar med tobaksproduktion, utvinning av olja och liknande, pornografi, kommersiella spel och vissa vapentyper.

– Det känns som att vi nästan är på väg förbi den diskussionen, det här med avkastning kontra hållbarhet. Idag ser man det nog mer som att det går hand i hand, åtminstone gör vi det. Det är ju bara sunt förnuft egentligen. Henrik och Adam har enda från början sagt att vi bara ska investera i välskötta bolag vars verksamhet vi förstår. I begreppet välskött bolag så ligger det ju att det är ett bolag som sköter den här typen av frågor kan hantera det. 

– Tror vi att hållbarhetsfrågan blir viktigare de kommande åren för ett välskött bolag? Mitt svar är ja på den frågan. Därför är detta en naturlig del i investeringsprocessen, men allt syftar givetvis till att skapa överavkastning till andelsägarna, det är det handlar om för oss.

Även när det gäller den växande konkurrensen från indexfonder med passiv förvaltning och låga avgifter pekar Helena Hillström på att debatten är för enkelspårig.

– Jag ser ingen tydlig motsättning mellan de två alternativen. Allt beror på vad man är ute efter som sparare. Är man lite mer försiktig och vill vara väldigt mån om att hålla kostnaden nere då är en indexfond ett utmärkt alternativ. Men känner du att du har hittat ett fondbolag eller en viss fond som är aktivt förvaltad och du har tron på att den kommer att överavkasta, då kan det ha väldigt stor inverkan på din slutliga avkastning.

– Jag tror att vi kommer att fortsätta se en ökning i sparandet i indexfonder men jag är helt övertygad om att det fortfarande finns en marknad för tydligt aktivt förvaltade fonder. Jag tror att om vi gör vårt jobb tillräckligt bra och lyckas prestera överavkastning åt våra andelsägare då har vi en plats på marknaden.

Så Didner & Gerge har ingen indexfond på gång?

– Det har jag mycket svårt att se.

Annons