FondNyhet

Didner & Gerge Aktiefond bättre än jämförelseindex

Didner & GergeDidner & Gerge
Carl Bertilsson och Simon Peterson, förvaltare av Didner & Gerge Aktiefond.
Publicerad
Uppdaterad

Fonden Didner & Gerge Aktiefond minskade 7,5 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 9,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Bertilsson och Simon Peterson. 

Finwire

Författarduon inleder med att konstatera att året började med en tvär nedgång på Stockholmsbörsen. Det tilltagande inflationstrycket och stigande marknadsräntor fick tillväxtorienterade aktier med höga värderingsmultiplar att falla. 

Vidare skriver förvaltarduon att de redan under andra halvan av förra året minskade i flera innehav som fått en påtagligt hög värdering. Fonden valde istället att öka i bolag de ansåg hade goda utsikter och ett starkare värderingsstöd. 

Största positiva bidragsgivare under januari blev Ericsson, H&M och Astra Zeneca medan de största negativa bidragsgivarna blev Atlas Copco, Hexagon och Epiroc. 

Annons

Förvaltarduon lyfter fram innehavet H&M som ett av bolagen som klarat av kostnadsinflationen bra och de anser att bolaget har ett konkurrenskraftigt erbjudande samtidigt som de har en god kostnadskontroll. Bolaget har även lyckats lyfta sina marginaler samtidigt som försäljningen nu ökat till högre nivåer än innan pandemin. Förvaltarna konkluderar att de tror att detta skapar goda förutsättningar till fortsatt förbättrad intjäningsförmåga. 

Även Atlas Copco rapporterade en stark efterfrågan.  

”Divisionen Vakuumteknik som är verksamma inom utrustning för tillverkning av halvledare fortsätter att växa i hög takt, och har i och med de senaste kvartalen i princip dubblat sin orderingång på strax över två år. Bolaget påverkades dock, likt flera andra sektorkollegor, av svårigheter att producera i tillräckligt hög takt. Kostnadsinflation hade också en tydlig påverkan på resultaten, och det förefaller svårt för industriföretagen att fullt ut kapitalisera på den starka efterfrågan givet de externa utmaningarna, något som höll tillbaka flera av aktierna i sektorn i samband med rapporterna”, skriver förvaltarna.

Annons

Vid månadsskiftet var fondens tre störta innanhav Volvo AB, Atlas Copco och Sandvik med portföljvikter på 6,9, 6,0 och 5,5 procent. 

Störst sektorexponering hade fonden mot industri med 46,3 procent följt av hälsovård med 13,4 procent och sällanköpsvaror på 12,9 procent.

Annons