Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Diagnos: Krasslig kurs. Ordination: Ny teknik.

AV Öhman Fonder

Hälsovårdssektorn utgör 12 procent av världsekonomin och växer kraftigt. Under de senaste åren har tillväxttakten för sektorn varit mellan fem och sex procent. Flera megatrender understödjer sektorn och borgar för en fortsatt stark utveckling. En åldrande befolkning och förbättrade levnadsstandarder gör exempelvis att en sjukdom som diabetes ökar. 

Den tekniska utvecklingen skapar också helt nya förutsättningar. Genom ny teknik kan man idag upptäcka, diagnosticera och behandla en rad sjukdomar som tidigare läkarna stod handfallna inför. Det räddar inte bara liv utan bidrar också till stora ekonomiska vinster för samhället.

– I USA står kostnader relaterade till hälsovård för 18 procent av BNP. Om man genom bättre teknologi kan få ner den kostnaden kan man spara riktigt stora pengar. Det rör alltifrån tidig upptäckt av sjukdomar till mer effektiv behandling och distribution av läkemedel, säger Ellinor Hult, fondförvaltare på Öhman Fonder. 

Läs mer hos Öhman Fonder
 

Viktig information:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons