Börs

Deutsche Börse överväger sänka tröskeln för fusion

Kan sänka kravgränsen för aktieägarnas godkännande av samgåendet med Londonbörsen från 75 till 60 procent.

Uppdaterad 2016-07-11
Publicerad 2016-07-11

Deutsche Börse vill inte riskera sina planer på ett samgående med London Stock Exchange och har därför under helgen börjat överväga en sänkning av acceptansgraden. Det skriver Wall Street Journal med hänvisning till uttalanden från den tyska börsoperatören.

Det nuvarande kravet för ett godkännande gör att det behövs ett medgivande från aktieägare som sitter på minst 75 procent av kapitalet. Deutsche Börse sade att man nu funderar på att minska den nivån till 60 procent.

Förra veckan röstade Londonbörsens aktieägare nästan enhälligt – drygt 99 procent – för att godkänna det föreslagna samgåendet med Deutsche Börse.

Samgåendet uppskattas vara värt motsvarande 250 miljarder kronor, men osäkerheten kring slutförandet har ökat efter att Storbritannien röstade för att lämna EU.

En fusion skulle skapa världens största börs mätt i intäkter.

Den tyska finansinspektionen BaFin kan visserligen inte stoppa affären, men myndighetens åsikter väntas tas på allvar av Deutsche Börse och den tyska delstaten Hessen – där ingår Frankfurt och där Deutsche Börses huvudkontor således är beläget – som har vetorätt i likhet med EU:s konkurrensmyndighet.

Platsannonser