De anställda handlarna på Deutsche Bank kan inte längre nås genom SMS när de är på jobbet.
Bank

Deutsche Bank förbjuder SMS

Den tyska storbanken Deutsche Bank förbjuder sina anställda att sms:a och skicka andra meddelanden via sina mobiler när de är på jobbet. Inskränkningen gäller även sms som skickas i jobbsyfte.

Uppdaterad 2017-01-17
Publicerad 2017-01-17

Beslutet om att begränsa de bankanställdas digitala kommunikation skickades nyligen ut i ett internmeddelande till bankens personal. Beslutet gäller alltså även andra mobilappar som Whatsapp, iMessage och Google Talk. Dessa appar måste avaktiveras även för meddelanden som är strikt arbetsrekaterade. All sådan digital kommunikation måste framgent ske via system som banken kan övervaka och där kommunikationen kan lagras av banken för eventuell granskning i efterhand.

Beslutet omfattar också de anställdas privata mobiler. Enligt beslutet godkänns andra digitala meddelandetjänster, som företaget alltså kan styra och kontrollera.

Restriktionerna för de anställda på banken börjar gälla under första kvartalet i år.

"Vi har full förståelse för att avaktiveringen kommer påverka ditt dagliga arbete och vi beklagar de olägenheter som kan uppstå på grund av detta. Men detta beslut är nödvändigt för att säkra Deutsche Banks efterlevnad av legala krav och regler", skriver två av bankens chefer i ett internmeddelande till de anställda som Bloomberg tagit del av.

Beslutet är en del av ett internt arbete som syftar till att stärka regelefterlevnaden och rentvå bankens befläckade rykte som solkats av de finanskandaler som anställda hos banken varit djupt inblandade i. Det handlar om bland annat räntemanipulationer, misstänkt rysk penningtvätt och andra liknande tveksamma affärer, där diskret kommunikation genom olika kanaler varit en förutsättning för att genomföra dessa upplägg.

I efterspelet till den amerikanska bostadslåne- och finanskraschen 2008 har Deutsche Bank tvingats betala skadestånd i mångmiljardklassen till bland annat den amerikanska staten. Det totala bötesbeloppet uppgår till nästan 14 miljarder dollar enligt en sammanställning som Bloomberg gjort. I detta belopp ingår en överenskommelse mellan banken och det amerikanska justitidepartementet som nåddes så sent som förra månaden och som uppgick till 7,2 miljarder dollar.

En talesperson för Deutsche Bank har bekräftat beslutet om att strama upp de anställdas digitala kommunikationer, men avstod från att ge ytterligare kommentarer till det hela.

Platsannonser