”Jag kämpar för Europa”, säger Jan Olsson, chef för Deutsche Bank i Norden. Foto: Olof Swahnberg
”Jag kämpar för Europa”, säger Jan Olsson, chef för Deutsche Bank i Norden. Foto: Olof Swahnberg
Bank

Deutsche Bank anställer tre chefer i Norden

Deutsche Bank har anställt tre nya chefer i Norden under senare tid och påverkas inte av de stora personalminskningarna i koncernen. Det berättar Nordenchefen Jan Olsson. 

Uppdaterad 2019-08-28
Publicerad 2019-08-28

Den tyska storbanken meddelade tidigare i år att den ska göra sig av med 18 000 anställda, vilket är ungefär en femtedel av hela arbetsstyrkan. Det är anställda bland annat inom aktiehandel globalt som drabbas av nedskärningarna. Det området finns dock inte i den nordiska verksamheten. 

Deutsche Bank har i Norden verksamhet gentemot institutioner som omfattar bland annat marknadsföring av produkter och tjänster inom treasury, investment banking och kapitalförvaltning. 

– Norden är en säljorganisation och påverkas i stort sett inte alls av det här (koncernens stora personalminskningar, red:s anmärkn.), säger Jan Olsson.

Den tyska storbanken kommer även framöver att ha cirka 100 anställda i Norden, varav 45 till 50 personer i Stockholm, enligt Olsson. 

Banken har under sommaren anställt Edvin Petersson som chef för bankens institutionella affärsverksamhet i Nordeuropa och Pontus Grönlund som är ny chef för förmögenhetsförvaltningen i Norden. Dessutom har Thomas Lindahl anställts tidigare i år som chef för Deutsche Banks särnoterade kapitalförvaltningsbolag DWS. 

Petersson kommer senast från Barclays medan Grönlund och Lindal är interna rekryteringar.

– Norden är en mycket viktig del för Deutsche Bank, vi är nära huvudmarknaden Tyskland och vi har en fin marknadsandel på alla institutionella produkter, säger Jan Olsson. 

Ytterligare en svensk har under sommaren utsetts till chef inom den tyska storbanken. Henrik Johnsson delar chefsskapet inom Deutsche Banks Europa, Mellanöstern och Afrika-region (EMEA) inom affärsområdet Investment Bank. 

Bankens intäkter i Norden utgör ungefär en tiondel av bankens intäkter inom EMEA-regionen, medan EMEA utgör ungefär hälften av koncernens intäkter.   

Inom företagsaffärer (corporate finance) har exempelvis Deutsche Bank under de senaste åren varit bland de största tre till fem aktörerna i Norden, enligt Jan Olsson. 

Han säger att det i Norden finns många stora kunder inom olika kundgrupper, inklusive kapitalförvaltning, företag, banker och riskkapitalbolag. 

En trend inom företagsaffärer (M&A) är att USA har ökat andelen transaktionsintäkter till cirka 60 procent av det globala värdet, från cirka 40 procent för tio år sedan, berättar Jan Olsson. I Europa ligger motsvarande andel hittills i år på drygt 20 procent medan Asien står för en mindre andel än Europa. 

– Jag kämpar för Europa och vill se en större marknad i Europa, men trenden nu är att USA har blivit viktigare. USA är en stor marknad medan Europa har många mindre länder, det är viktigt att företagen i Europa kan expandera och utveckla sig, säger Jan Olsson.  

Jan Olsson är även ordförande för Svenska Handelskammaren i Storbritannien, och har en positiv tilltro till följderna av brexit:

– Jag tror att det kommer en lösning på något sätt i framtiden angående brexit. Jag tror inte att det blir ett kaos-scenario, jag har stort förtroende för de personer som förhandlar på båda sidorna. 

 

Platsannonser