FinansNyhet

”Detta är otroligt stora rörelser i ett enskilt valutapar”

Carl Hammer på SEB och Kiran Sakaria på Handelsbanken pratar om historiska kursrörelser i särskilt den norska kronan. Foto (montage): SEB/Unsplash/Handelsbanken.Carl Hammer på SEB och Kiran Sakaria på Handelsbanken pratar om historiska kursrörelser i särskilt den norska kronan. Foto (montage): SEB/Unsplash/Handelsbanken.
Carl Hammer på SEB och Kiran Sakaria på Handelsbanken pratar om historiska kursrörelser i särskilt den norska kronan. Foto (montage): SEB/Unsplash/Handelsbanken.
Publicerad

Den norska kronans enorma fall – både mot dollarn och den svenska kronan – förbluffar experterna.

Sverker Brundin

De senaste veckorna har inte bara inneburit extrem turbulens på aktiemarkanden. Det är minst lika dramatiskt vad gäller valutorna – särskilt mindre likvida sådana. Den norska kronan har tappat rekordmycket och Norges Bank överväger att intervenera i norska kronan. Det talas om att lägga ett golv för den norska kronan mot både euro och amerikanska dollar.

– Norges bank har hotat med intervention och tydligt markerat att de inte vill se ytterligare försvagning. Svenska kronan har stärkts 20 procent gentemot den norska kronan de senaste veckorna vilket aldrig tidigare skådats. Att värna den norska kronan handlar också om att säkra upp den finansiella stabiliteten så agerandet var mycket bra, säger Carl Hammer, makro- och valutachef på SEB.

Handelsbankens valutastrateg Kiran Sakaria påpekar att vi under veckan såg vi den största dagliga försvagningen någonsin i den norska kronan mot dollarn. Och sedan årsskiftet har den norska kronan försvagats med nästan 20 procent mot dollarn. 

Annons

– Detta är otroligt stora rörelser i ett enskilt valutapar på så kort tid och det sticker ut ur ett historiskt perspektiv. När valutor svänger kraftigt i värde får det stora konsekvenser för företag och hushåll och Norges bank försöker nu agera för att lugna situationen, säger Kiran Sakaria.

Valutainterventioner tillhör inte det vanliga och Handelsbanken bedömer att Norges bank kommer att avsluta med extraordinära åtgärder så fort den största oron lagt sig

Anledningen till att den norska kronan har fallit så dramatiskt förklaras av att den påverkas av oljefallet då Norge är en stor oljeexportör samt genom att det är en liten illikvid valuta. I finansiell stress klarar sig både den norska och svenska kronan dåligt.

Annons

– Den norska kronan har hamnat mitt i en perfekt storm. Kronan tyngs både av det kollapsade oljepriset men även den recession som sannolikt stundar, säger Kiran Sakaria.

Norge har dessutom på kort tid gått från en styrränta på 1,5 procent till 0,25 procent vilket sannolikt fått investerare som letar efter ränteskillnad att stänga sina positioner. Ytterligare orosmoment är enligt experterna att oljeprisfallet har skapat stress i high yield-marknaden inom oljesektorn.

Även den svenska kronan har fallit stort på kort tid, även om en återhämtning kom under fredagen. 

Annons

– De senaste dagarna har rädsla och osäkerhet dominerat marknadsrörelserna. Priset på nästan alla tillgångar har fallit samtidigt, vilket är ovanligt. I sådana extrema situationer försöker man skydda sig på det bästa sättet som man kan, och det stavas just nu D-O-L-L-A-R. Vi har sett en kraftig ökning i efterfrågan på amerikanska dollar, vilket bland annat synts i att priset på dollar utanför USA gått upp. Fed har svarat med att upprätta swaplinor mot centralbanker, inte minst Riksbanken, vilket bör lugna marknaden, säger Kiran Sakaria.

Eftersom osäkerheten är stor kring hur kraftig eller långvarig den ekonomiska inbromsningen blir kommer sannolikt små exportberoende valutor att fortsätta att prestera sämre än valutor som den amerikanska dollarn, japanska yenen eller schweizerfrancen.

– Det kan också ha att göra med att svenska exportörer måste stänga kontrakt för valutasäkring mot större valutor. Bristen på likviditet i amerikanska dollar har drabbat den svenska kronan och överlag är det svårt att ställa pris i svenska kronan just nu, säger Carl Hammer på SEB.

Att kronan tappar kan samtidigt vara bra för coronakrisande svenska exportföretag. Men det gäller bara “allt annat lika”. Nu har den globala efterfrågan i princip försvunnit på bara en månad. Det gör att bolagen inte kan eller vågar köpa varor i dagsläget. Dessutom kan oväntade förändringar i växelkursen enligt experterna medföra andra typer av problem. När ekonomin så småningom återhämtar sig borde en svagare krona bidra till en högre efterfrågan av svenska varor.

Hur ska svenska företag resonera kring valuta för närvarande? Vilka råd kan du ge?
– Eftersom det råder en global osäkerhet på finansiella marknader är det väldigt svårt att förutspå vad som kommer hända imorgon. Därför är vårt råd att försöka minimera dina risker i den mån som det går, säger Kiran Sakaria på Handelsbanken.

Hur ska privata investerare tänka kring valutaeffekterna för närvarande?
– Växelkursförändringar påverkar på många olika plan. Dels kan det påverka bolagens vinster men också dina egna placeringar. Om du till exempel investerat i amerikanska aktier vid årsskiftet så har du gjort en förlust på omkring 25 procent räknat i dollar. Räknat i svenska kronor är förlusten mindre eftersom den svenska kronan försvagats mot dollarn. Men att spekulera i valutor är en svår konst som är förenade med stora risker, något som vi fått bevis på de senaste dagarna, säger Kiran Sakaria.

Kronan har tappat långsiktigt mot dollarn ända sedan 2018. Det beror enligt experterna på en kombination av faktorer: Osäkerheten på marknaden har handlat om alltifrån brexit till handelskrig, oroligheter i Mellanöstern, Nordkorea och nu coronaviruset. Under tiden har Riksbanken fört en expansiv penningpolitik samtidigt som den amerikanska ekonomin varit starkare i relativa termer. 

På sikt är såväl SEB som Handelsbanken övertygade om att kronan kommer att stärkas.

Annons