Fintech

”Det tredje kvartalet har varit händelserikt för Cinnober”

Ett händelserikt kvartal för Cinnober har lett till att priset per aktie har ökat med 52 procent under perioden, det uppger Peter K. Lenardos, vd och koncernchef för Cinnober Financial Technology AB.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-11-08
Publicerad 2018-11-08

Cinnober Financial Technology AB presenterar i dag, torsdag, delårsrapporten för de nio första månaderna samt tredje kvartalet 2018.

Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 4,9 procent och uppgick till 89,8 miljoner kronor. det var även en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående kvartal. Enligt rapporten berodde merparten av omsättningstillväxten under kvartalet på en positiv valutaeffekt. Den underliggande kostnadsbasen uppgick till 101,8 miljoner kronor, en minskning med 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år och en minskning med 20,6 procent jämfört med föregående kvartal.

”Det tredje kvartalet har varit händelserikt för Cinnober, vilket resulterat i att priset på vår aktie ökat med 52% under perioden. Det gläder mig att i min andra kvartalsrapport som vd för Cinnober kunna rapportera att våra ansträngningar att omfokusera och effektivisera koncernen i stort sett är slutförda, vilket har resulterat i en tydlig kursändring mot lönsamhet. Icke desto mindre kvarstår vårt fokus på kostnadskontroll och självfinansiering”, säger Peter K. Lenardos, vd och koncernchef, Cinnober Financial Technology AB.

Den 30 september hade Cinnober 92,4 miljoner kronor i kassan att jämföra med 99 miljoner kronor per den 30 juni 2018.

"Vår kassa, i kombination med fortsatt effektivisering av rörelsekapital och förväntat minskande rörelseförluster, gör att vi inte har något behov av extern finansiering. Givet Cinnobers finansiella resultat för det tredje kvartalet och utvecklingen hittills under det fjärde kvartalet, står vi fast vid målsättningen att nå en positiv justerad EBITDA under 2019 och 20% i justerad EBITDA-marginal under 2020. Vår tilltro till att uppnå dessa mål har stärkts,” säger Peter K. Lenardos.

Nasdaq lade den 14 september lett bud på Cinnober med ett erbjudande till Cinnobers aktieägare och teckningsoptionsinnehavare om 75 kronor per aktie och 85 kronor per teckningsoption. Acceptperioden för erbjudandet inleddes den 29 oktober 2018 och avslutas den 14 december 2018, med förbehåll för eventuella förlängningar. Erbjudandets fullföljande är villkorat av sedvanliga villkor.

Platsannonser