Björn Wendleby, grundare av Harvest Advokatbyrå
Juridik

"Det roligaste året i mitt yrkesliv"

Det har gått ett år sedan Magnusson-advokaten Björn Wendleby grundade  Denovo Advokatbyrå. Nu byter byrån namn till "Harvest Advokatbyrå". Björn Wendleby är nöjd med året som han beskriver som "det roligaste året i mitt yrkesliv". 

Uppdaterad 2017-09-04
Publicerad 2017-09-04

I höstas skrev Realtid.se om att Magnusson-advokaten Björn Wendleby grundade advokatbyrån Denovo och i samband med det erbjöd alla medarbetare i bank- och finansgruppen på Magnusson Advokatbyrås Stockholmskontor anställning på byrån.

Denovo är en specialistbyrå som är inriktad på börs- och värdepappersrätt, bank- och finansrätt samt fondverksamhet och aktiemarknadsrätt. 

Nu byter Denovo Advokatbyrå namn till Harvest Advokatbyrå. Det nya namnet presenteras idag till byråns klienter och samarbetspartners och senare i veckan i London vid ett event.

Björn Wendleby kommenterar: 

Varför byter ni namn?

 – Namnbytet är en del av resultatet från det varumärkesarbete som vi nyligen har genomfört, där alla medarbetare deltagit aktivt. Nu har vi inte bara ett namn som vi gemensamt tagit fram, utan även en väl förankrad samsyn när det gäller byråns kärnvärden och vårt erbjudande till våra klienter.

 Hur har det första året varit?

 – Det roligaste året i mitt yrkesliv! Många klienter som vi på byrån har arbetat med tidigare har fortsatt att anlita oss och dessutom har det kommit in nya intressanta uppdrag från aktörer som inte tidigare har anlitat oss. Det har också varit kul och stimulerande att utveckla verksamheten tillsammans med alla medarbetare på byrån.

 Vilka har utmaningarna varit under året?

 – Initialt var utmaningen att få alla praktikaliteter på plats, men allt har fungerat förvånansvärt smidigt – vi har lyckats hitta rätt samarbetspartners när det gäller IT-lösningar och redovisningssystem. Vi såg också en utmaning i att rekrytera yngre jurister med rätt kompetens och intresse för finansiell juridik. Konkurrensen är mycket hård när det gäller duktiga jurister. Men vi har lyckats attrahera och rekrytera personer med rätt profil och planerar att anställa några ytterligare jurister under året.

  Hur ser du på byråns framtid?

 – Med tanke på att regelverket för finansiella aktörer bara ökar i komplexitet och omfattning ser jag mycket positivt på byråns framtid. Jag tror också att vårt val att vara en nischbyrå har stor betydelse när det gäller möjligheterna att få uppdrag inte bara direkt från klienter utan även från andra större advokatbyråer. Vi har vågar jag påstå ett gott rykte när det gäller vår kompetens inom vårt specialistområde och nu är det upp till oss att se till att vårda vårt nya varumärke!
 

Platsannonser