Sandra Stevstedt är CFO på IBM Sverige och använder ett nyutvecklat AI som hjälper henne med omvärlds- och riskanalyser. Foto: Press & Bildkälla Pixabay
IT

"Det räcker inte att vara mästare på Excel"

Framtidens CFO jobbar närmare affären och har hög teknisk kompetens. Det menar IBM:s CFO Sandra Stevstedt – som själv använder ett nytt AI-system för omvärldsanalys och riskbedömning. "Det frigör tid till kund- och affärsdialoger", säger hon till Realtid.

Uppdaterad 2018-06-13
Publicerad 2018-06-13

IBM USA har tagit fram en ny AI-lösning för ekonomichefer, CFO:er. It-jätten använder dock än så länge bara systemet internt.

Sandra Stevstedt är CFO på IBM Sverige och använder lösningen som stöd i sitt arbete på den svenska marknaden sedan sex månader tillbaka.

Verktyget har utvecklats på IBM:s forskningsavdelning med hjälp av så kallad kognitiv och analytisk teknologi. Det bygger i sin tur på AI-funktionerna "planering" samt "överväganden", vilket kokat ned till ett system som samlar in och analyserar ordval i artiklar och rubriker från tidningar och sajter samt sociala medier. Lösningen har stöd för en rad språk och kan beskrivas som en form av automatiserad omvärldsanalys.

– Styrkan med verktyget är att det även ger tillgång till objektiv information som inte är känd för en sedan tidigare. Det klarar av att analysera betydligt större spektran och volymer än en människa. AI:t projicerar möjliga scenarion baserat på olika riskfaktorer, till exempel huruvida ett land är korrumperat, säger Sandra Stevstedt till Realtid.se, och som tillägger att AI:t dock inte är interaktivt, i likhet med exempelvis Iphones Siri.

AI:t kan bidra med höjd riskmedvetenheten. Det är användbart om IBM ska ge sig in på exempelvis en tillväxtmarknad. Då kan systemet bland annat kartlägga politiska och ekonomiska hinder och möjligheter samt olika konkurrenssituationer. Det kan även ge omvärldsinformation om lokala marknader inom länder.

– Scenarioplanering är viktigt för CFO:er och företag. Det är en enorm styrka att kunna stötta organisationen med det. Men i dag är informationsflödet enormt och växer hela tiden. Så nya verktyg är en förutsättning för att kunna säkerställa att man tar in informationen och bearbetar den på ett bra sätt så att den blir användbar, säger Sandra Stevstedt.

Hur hög är AI:ts träffsäkerhet?
– Jag har inga exakta siffror. Men den är hög. Dess cenarioplanering brukar ofta bekräfta det vi själva pratat om i ledningsgruppen. Det visar att vi är på rätt väg. Sedan visar det också scenarion man inte tänkt på.

Sammantaget skapar AI:t, genom att lista olika scenarion och risker, beslutsunderlag för företagsledningar, hävdar Sandra Stevstedt och exemplifirerar med startup-marknaden.

– Det har investerats mycket pengar i segmentet och alla vill kapitalisera på det. Om vi ska vara i framkant här behöver vi göra rätt investeringar, och det kräver riskmedvetenhet. AI:t kan ge oss en utifrånbild.

Med stödet kan Sandra Stevstedt också prioritera bättre.

– Det handlar om att frigöra tid för att ha affärsdialoger, istället för att läsa artiklar och få in informationen manuellt. Saker händer så fort i dag kopplat kring kunder, beteenden och hela digitaliseringen.
 
När blir CFO:n ersatt av artificiell intelligens?

– Det blir vi inte. Styrkan i AI ligger i att hantera enorma datamängder. Men i dag är det också mycket fokus på att bygga relationer, medan det förr mest handalde. Numera säljer du skräddarsydda erbjudanden till specifika kunder, och det kräver mänsklig inblandning för lång tid framöver. Kundrelationer är svåra att automatisera. Men, ja, vi får se många digitala "medarbateare" i alla branscer i framtiden.

Samtidigt finns det en uppsjö automatiserade och standardiserade molnlösningar?

– Ja, men vi får se både skräddarsytt och standardiserat. För vissa pasar standardlösningar, men vill du vara i framkant räcker inte det.

Vad är ekonomichefens största utmaning framöver?

– Att vara ute på marknaden med kunder och i externa forum där man lyssnar in marknaden. Traditionellt har CFO-rollen varit lite mer introvert och man fastnar gärna i siffror. Det har funkat tidigare, när information varit hyfsat kontrollerbar. Men de senaste åren har rollen blivit allt mer utåtriktad. Våra affärsledare är inte heller så tålmodiga. Man kan inte längre sitta på siffror en månad.

Hur håller du dig ajour?
– Jag är bland annat med i olika CFO-kommittér där vi diskuterar de här frågorna, men pratar också mycket med våra egna och andras it-arkitekter och säljchefer. Det finns ofta personer i organisationer som har stort inflytande över beslutsprocesser och kan jag prata teknik med en it-arkitekt på ett företag, så skapar det ett ömsesidigt förtroende.

Framtiden CFO måste vara lika bra på teknik som på siffror. Men också ha koll på affärsprocesser och nyckelpersoner i affärsdialogen.

– Man måste ut och prata med investerare och med it-avdelningen som har en helt annan syn än affärssidan. Affärsledare och organisationer förväntar sig att vi ska vara ute med kunder och förstå marknaden och det har jag och mina kollegor att börjar göra allt mer de senaste åren. Personligen tycker jag att det är fantastiskt kul att vara ute hos kunder.

Lever ändå "kamrers"-rollen kvar bland CFO:s?
– Jag tror att man börjar bli mer utåtriktad och att man har en mer "outside approach" för att möta digitaliseringen. För det gäller att följa med, men det är lite av en tröskel där ändå, upplever jag. När man pratar om CFO:s karriärutveckling så handlar det fortfarande mycket om att vara en mästare på Excel. Men i dag måste du också våga utmana ledningsgrupper och komma med egna inspel. Det kräver en mycket bredare kompetens.

Det verkar gälla många yrkesgrupper i dag?
– Ja, absolut, till exempel en utvecklare kan ju inte bara lära sig ett programmeringsspråk  utan måste kunna många och även kunna hantera affärsdialoger. Och dagens kunder har oftast inte bara en it-miljö utan många olika delas i sin arkitektur och då måste du som it-arkitekt eller utvecklare kunna tala om vilka affärsvärden olika system kan ge.

Det talas också ofta om vikten av att på ett tydligt sätt implementera teknik i affärsmodeller, annars är tekniken medningslös?

– Ja, bolag i alla branscher är i grunden it-bolag och bygger sin affärsmodell utifrån och kring teknologi. Då fusioneras också affär och teknik på ett tydligare sätt än tidigare.Tidigare kanske it-avdelningen upphandlade en leverantör, men nu pratar till exempel vi på IBM mycket mer med affärssidan och ibland förstår de inte varandra.

Det har också skett ett maktskifte i företag där beslutsmakt flyttats allt mer mot it-arkitekter, upplever Sandra Stevstedt. De sitter på mycket teknisk kompetens, jämfört med CEO, och är ofta informell beslutsfattare, när gränsen mellan affärsnytta och teknologi suddas ut allt mer.

– Detta drivs också på av vetskapen att man vet att man kan få enorma konkurrensfördelar med ny teknik. Samtidigt sitter många kunder på teknikarv, vilket kräver enorm förändring, medan somliga är födda i molnet och mer rörliga.

Riskerar bolag med stora teknikarv (gamla datasystem som är i drift), till exempel banker, att halka efter?

 – Ja, har de inte förmågan att anpassa sig så blir det tufft. Det farligt att ligga kvar om man ser nya spelare som är snabbare och som tar marknadsandelar.

Platsannonser

Logga in