Ett tätt samarbete och en bra dialog är nyckeln för en lyckad finansieringsrunda anser Dan Örnfjäder på advokatbyrån Synch. Foto: Synch.
Ett tätt samarbete och en bra dialog är nyckeln för en lyckad finansieringsrunda anser Dan Örnfjäder på advokatbyrån Synch. Foto: Synch.
Juridik

”Det legala och det kommersiella måste samspela”

Advokatbyrån Synch är legal rådgivare till börsaktuella Reforce International, som nyligen tog in 51 miljoner kronor i en uppmärksammad finansieringsrunda. Utmaningen handlar om att koordinera en mängd intressen – legala, kommersiella, ägare och investerare – berättar Synchs teamchef Dan Örnfjäder.

Publicerad 2019-10-23

När mjukvarubolaget Reforce International i början av september tog in 51 miljoner kronor sydde advokatbyrån Synch ihop önskemålen mellan befintligt ägarkollektiv och investerarkretsen. Dan Örnfjäder ledde teamet, i vilket även juristerna Emma Lundberg och Cecilia Thuresson ingick. 

Finansieringsrundan leddes av Creades, Swedbank Robur och Consensus Småbolag. I det här fallet upplever Dan Örnfjäder att samtliga parter hade stor förståelse för affären och arbetade tillsammans för att nå det slutliga målet istället för att fastna i onödiga detaljer i avtalsförhandlingarna.


– När man går in i en investeringsprocess med flera investerare finns alltid en potentiell utmaning i att koordinera processen. Den utmaningen hanteras bäst med fokus på de väsentliga frågorna och det kommersiella samarbetet. I det här fallet innebar det att hela tiden utgå från att vi har ett befintligt ägarkollektiv och en investerarkrets som vill en och samma sak, nämligen att fortsätta bygga ett bolag med en högintressant och värdefull produkt, säger Dan Örnfjäder.

För att den legala rådgivningen ska bli så framgångsrik som möjligt är det viktigt att ha en fortlöpande dialog med klienten, anser han. 

– Man vill inte hamna i det läget att juristen endast fokuserar på de legala aspekterna medan klienten fokuserar på de kommersiella. Då riskerar man nämligen att tala förbi varandra. Istället bör man se till helheten och låta det legala och det kommersiella samspela. 

Kan det vara svårt att få ihop?
– Inte så länge man lyfter blicken och intar helikopterperspektivet. Som rådgivare har man ett ansvar i att förstå klientens drivkrafter och att förmedla helhetsbilden. 

Pengarna från rundan tänker Reforce använda för en snabbare försäljningstillväxt, geografisk expansion och vidareutveckling av mjukvaran Reexecute. Reforce riktar sig till större företag där mjukvaran hjälper dem genomföra strategiska förändringar i organisationen.

Hur ser du på storleken på investeringen?
– Storleken i sig har inget egenvärde utan bör betraktas i relation till ägarnas mål. I det här fallet att börsnotera Reforce inom en relativt snar framtid. Investeringen är av den storlek man behöver för att kunna ta nästa steg. Reforce International grundades 2004 av tre av Sveriges mer kända IT-entreprenörer, Ulf Arnetz, Per Edström och Anders Jonsson och två amerikanska managementkonsulter, Michael Cunningham och Michael J Young. 

I processen har Erik Penser Bank varit finansiell rådgivare. Synch fortsätter att vara legal rådgivare till Reforce och kommer även att bistå i deras börsnotering. 

Fakta om Synch Advokat

Omsättning 2017: 53 310 000 kronor

Omsättning 2018: 58 818 000 kronor

Resultat 2017: 3 186 000 kronor

Resultat 2018: 3 921 000 kronor

 

Platsannonser