En sammanslagning av Commerzbank med Deutsche Bank kommer att leda till stora nedskärningar, tror såväl Eirik Winter som Mattias Sundling och Robert Boije.
En sammanslagning av Commerzbank med Deutsche Bank kommer att leda till stora nedskärningar, tror såväl Eirik Winter som Mattias Sundling och Robert Boije.
Bank

"Det kommer att bli blodigt"

En sammanslagning av Commerzbank och Deutsche Bank kommer definitivt att leda till drastiska personalneddragningar. I övrigt är bedömarna osäkra på konsekvenserna. Men en fusion kan skapa större stabilitet i Europa.

Publicerad 2019-03-18

Det har talats om en eventuell sammanslagning under en längre tid av de båda tyska bankerna Commerzbank och Deutsche Bank. Bakgrunden är stora problem för bägge parter.

– Det kommer nog att bli en rätt blodig historia med stora jobbförluster, säger Eirik Winter, Nordenchef på BNP Paribas.

Mattias Sundling, seniorstrateg på Danske Bank, delar bilden om jobbkapningar.

– Bägge bankerna lider av överkapacitet och måste kapa kostnader. Så därför är en fusion ett steg i rätt riktning, men om det kommer att rädda bankerna kan jag inte svara på. Och det tror jag ingen kan svara på, säger han.

Det tyska fackförbundet Verdi fruktar att 30 000 arbeten kommer att ryka om sammanslagningen blir verklighet.

Den tyska regeringen, som fick kliva in med ett nödlån för att rädda Commerzbank och därmed blev storägare, har de senaste åren drivit på för en fusion. Men efter uppgifterna om alla förlorade arbetstillfällen gör nu  regeringen lite mer tveksam.

– Regeringen förhåller sig aldrig passiv när det kommer till affärer av den här digniteten, säger Angela Merkels stabschef Helge Braun till tyska Bild.

Bankerna har de senaste tio åren haft stora problem med att komma tillbaka till lönsamhet efter finanskrisen 2008, där de båda bankernas vidlyftiga risktaganden försämrade bankernas anseende.

Deutsche Banks lista över skandaler är lång och rör bland annat penningtvätt, marknadsmanipulation, bedrägerier och skatteflykt. Hypotesen är att en fusion skulle kunna bidra till att bättra på Deutsche Banks skamfilade rykte och kreditvärdighet.

Skulle fusionen bli verklighet blir det eurozonens näst största långivare mätt i tillgångar efter BNP Paribas, skriver Financial Times.

– Ett problem med sammanslagningar är att en marknad kan bli väldigt beroende av en mycket stor bank i förhållande till landets ekonomi, med de risker som följer med detta (too big to fail), säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

För nordisk del tror få att en sammanslagning har särskilt stora effekter.

– Det blir en bank mindre för de nordiska företagen, säger Eirik Winter på BNP Paribas.

När det gäller Europa kan det få större konsekvenser, tror SBAB:s Robert Boije:

– Då en systemviktig bank lider av sviktande lönsamhet och dessutom har svårt att klara stresstester kan en sammanslagning med en mer stabil och trygg bank bidra till att minska riskerna. I ett läge med betydande problem inom andra delar av det europeiska banksystemet kan det i så fall bidra till ökad stabilitet i det finansiella systemet i Europa.

Men de flesta tror att en sammanslagning kommer att ta lång tid och vara krånglig. En stor utmaning är att båda bankerna använder omoderna och ineffektiva IT-system som inte kommer att vara lätt att integrera, enligt Financial Times.

– Det leder till internt fokus i stället för kundfokus, säger Eirik Winter.

Deutsche Banks aktie lyfte drygt 5 procent på Frankfurtbörsen strax innan klockan 14, samtidigt som Commerzbank lyfte drygt 7 procent.

Platsannonser