Peder Schauman, vd på Marsh JLT Speciality. Foto: Marsh JLT Speciality.
Peder Schauman, vd på Marsh JLT Speciality. Foto: Marsh JLT Speciality.
Försäkring

”Det här kommer bli den stora frågan i försäkringsbranschen”

Peder Schauman, vd på Marsh samt JLT Risk Solutions, berättar hur coronakrisen påverkar företagsförsäkringar och bolagets verksamhet.

Uppdaterad 2020-03-26
Publicerad 2020-03-26

Peder Schauman, vd på Marsh samt JLT Risk Solutions, som just nu är under sammanslagning i och med det globala samgåendet mellan Marsh & McLennan Companies och JLT Group tidigare i år, har inte lämnats oberörd av coronakrisen.

– En stor del av vårt arbete på Marsh är givetvis centrerat kring våra befintliga kunder. Självklart är många i behov av att få rådgivning och att få diskutera och stämma av olika frågeställningar. Att rådge och stötta i komplexa situationer såsom denna, men även att beskriva hur försäkringarna fungerar, är vår allra viktigaste uppgift och det är viktigt att man, som kund hos oss, känner sig trygg med oss som rådgivare, säger Peder Schauman.

– Många typer av försäkringar blir med rådande förutsättningar högaktuella. Jag tycker däremot att det är för tidigt att dra för stora slutsatser kring vad detta innebär för marknaden

Peder Schauman pekar på att risk begreppet “pandemi” är något nytt för de flesta företag. Han hänvisar till riskanalyser i de större företagens årsredovisningar där risk begrepp som hållbarhet, operativa, finansiella, regulatoriska, marknads- och IT-risker är återkommande men däremot inte analyser om pandemier som coronaviruset.

– Alla sitter i samma båt just nu och vi får frågor om hur olika försäkringar fungerar kopplade till denna pandemi, inte minst inom avbrottsförsäkringar, ansvarsförsäkringar och reserelaterade försäkringar för kunder inom de flesta branscher.

– Det som är den underliggande svårigheten för en avbrottsförsäkring här är att ingen underliggande egendomsskada har skett. Det är i stort ett politiskt styrt avbrott i verksamheterna där tillströmningen av företagens kunder försvinner. Den problematiken är svårlöst försäkringstekniskt och det här kommer bli den stora frågan i försäkringsbranschen den kommande tiden. Ingen kunde förutspå en pandemi av det här slaget eller att en sådan skulle få så här ödesdigra konsekvenser.

Han menar på att det är staten som skyndsamt borde gå in och ersätta företagen för de förlorade intäkterna på något sätt, vilket delvis verkar vara på gång genom olika typer av krispaket.

– Med de beslut som staten fattat i syfte att förhindra spridningen av coronaviruset har det direkt eller indirekt haft enorm påverkan på en mängd verksamheter. Vi ser nu ökade konkurser i samtliga branscher på nivåer som sällan skådats.

Även på transaktionsmarknaden råder det stiltje efter coronavirusets oanade utveckling. Marsh JLT Specialty, en division inom Marsh, är den ledande försäkringsmäklaren inom transaktionsrelaterad försäkring, så kallad M&A-försäkring,

– Att transaktionsmarknaden står stilla just nu med ett stort antal pausade M&A projekt har givetvis även minskat efterfrågan av sedvanliga M&A-försäkringar för sådana pausade projekt. Färre investerare vill göra transaktioner just nu och det påverkar vår verksamhet.

– Vi hoppas på att nuvarande läge kommer leda till en mer aktiv höst, även om vi redan nu börjar få inkommande förfrågningar på så kallade ”distressed deals” avseende finansiellt ansträngda bolag eller stundande insolvenser där M&A-försäkring kan vara ett särskilt användbart verktyg att få en försäkringsgivare att backa upp garantier för målbolaget istället för en säljare eller bank som tagit över en tillgång eller till och med en konkursförvaltare som inte önskar eller ens kan lämna garantier eller som upphör att existera kort tid efter affären, säger Peder Schauman.

– Sådana affärer är typiskt sett mer arbetsintensiva och utmanande men mycket intressanta och där kan försäkring addera ett stort mervärde. Även komplexa skatterelaterade risker som ofta kan uppkomma vid s k ”distressed deals” och omstruktureringar kan hanteras med separata skatteförsäkringar. Vidare har vi även fått lite förfrågningar på publika transaktioner där nu värderingarna är väsentligen förändrade. 

Peder Schauman pekar dock på att efterfrågan på kreditförsäkringar skjuter i höjden. Många företag är oroliga över att få betalt av sina kunder, och vill kreditförsäkra både enskilda affärer och löpande verksamhet. Att även stora industribolag permitterar personal och drar ner på verksamhet förbättrar inte situationen.

– Marknaden för kreditförsäkring av fordringar ökar generellt, framförallt eftersom det också är nyckeln till finansiering och förbättrad likviditet – något som marknaden skriker efter. Vår respons till detta är att vi försöker vara så proaktiva som möjligt och berätta för befintliga kunder vad vi kan erbjuda.

Rent internt följer Marsh Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samtliga anställda arbetar idag hemifrån. Ledningsgruppen träffas nu varannan dag över videokonferens och även Marsh över 100 landschefer runtom i världen träffas över videokonferens veckovis för att dela erfarenheter om verksamheternas och den landspecifika utvecklingen.

– Vi har kunnat ställa om snabbt till de nya förutsättningarna i vårt arbetssätt genom robusta IT-system och engagerade och lösningsorienterade medarbetare. Vi har dagliga digitala möten och ser till att kommunikationen fungerar så bra som möjligt, men också för att säkerställa att våra medarbetare förblir engagerade i denna osäkra period.

Platsannonser