Finans

Det går sämre för företagen

Det går sämre för företagen detta kvartal än tidigare. Även på sektornivå har den goda vinstutvecklingen dämpats. Det skriver Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och skribent, i en analys i Aktiespararna.

Uppdaterad 2019-07-22
Publicerad 2019-07-22

Om man mäter medianen blev vinstuppgången bara 1 procent, men fem av åtta bolag redovisade vinstökningar. Jämfört med utfallet mot prognos låg verkstad 4,7 procent över. Även här domineras dock siffran av Volvo. Om medianen mäts istället på minus 2 procent och fem av åtta bolag kom in under prognos. Försäljningen blev 6 procent över prognos, men medianen stannade på 0,3 procent (Volvo, här också). Sammantaget är detta en sämre utveckling än vad gruppen redovisade förra kvartalet, konstaterar Peter Malmqvist   

Bankerna visar en tydlig nedgång, skriver Peter Malmqvist vidare. Samtliga storbanker visar en nedgång. Vinsten föll med 27 procent och medianen blev 23 procent. Två av bankerna låg över prognos medan två låg under. Intäkterna kom dock in över prognos i tre av de fyra bankerna.

Peter Malmqvist konstaterar sammanfattningsvis att det går sämre för företagen detta kvartal än tidigare. Även på sektornivå har den goda vinstutvecklingen dämpats. I de fall det finns enstaka företag som sticker ut positivt handlar det många gånger om omstruktureringskostnader för ett år sedan som inte upprepats.

Platsannonser

Logga in