Finans

"Det går att bli rik och vara hållbar"

I dag torsdag är det lansering av boken "Guld och gröna skogar -  Investera klimatsmart och bli rik." –Klimatomställningen är inte en utmaning likt de vi haft tidigare, säger Sasja Beslik, Head of Group Sustainable Finance på Nordea.

 
Camilla Jonsson
Uppdaterad 2019-04-11
Publicerad 2019-04-11
Sasja Beslik

Varför valde du och Karim Sayyad att skriva en bok just nu om hållbarhet?

– Det finns relativt få böcker om hållbart sparande och vi kände att vi kunde fylla det gapet. Givet den alarmerande klimatsituation vi befinner oss i, är det viktigt att lyfta fram vilka åtgärder man som privatperson kan bidra med och varför sparandet är en viktig komponent i det. Dessutom är det en bra möjlighet att tjäna pengar på det.

Vad hoppas ni att boken ska bidra med?

– Boken passar även läsare som inte arbetar i finansbranschen, så vi hoppas att den kan bidra med en ökad kunskap om kopplingen mellan investeringar och hållbarhet. Det allra bästa vore om vi faktiskt kunde bidra med att uppnå ett helt nytt investeringsklimat där hållbarhet är en given del i de investeringsbeslut som tas.

Helt plötsligt så pratar "alla" om hållbarhet och klimatmål - från grannfrun till vd:ar för internationella börsbolag - men går det att se någon skillnad? Går det framåt och i så fall inom vilket område?

– I överlag går utvecklingen inte framåt. Mängden utsläpp i världen fortsätter öka och dessutom från användningen av kol som är den värsta energiklassen. Däremot ser vi positiv förändring i form av kommande regelverk, bland annat från EU, som förhoppningsvis kommer leda till ökade kapitalflöden till hållbara aktiviteter och bolag.

Finns det inte en risk att miljödiskussionen reduceras till förhoppningar om att hitta ny briljant teknik/smarta företag och inte den samhällsekonomiskt mera tungrodda systemomställning som måste till?

– Det har alltid varit en risk, och det är en relativt vanlig uppfattning att teknik alltid kan komma och rädda världen när det är som mest kritiskt. Men klimatomställningen är inte en utmaning likt de vi haft tidigare. Det här är vår tids största hot, och med en mycket begränsad tid för att åtgärda problemen så måste vi hantera hotet från alla möjliga håll och kanter.

Rikedom och överflöd, står inte det i kontrast till resursbevarande sparsamhet och rent av försakelse?

– I en traditionell mening stämmer detta mycket väl. Och detta är något vi understryker noga i boken – att det krävs systemförändringar för att nå dit vi vill. För att åstadkomma detta behöver vi sluta finansiera, investera och subventionera det som är dåligt och börja istället skapa incitament för bolag att ta fram hållbara alternativ, investera i och finansiera bolag som satsar på hållbarhet och sträva efter ekonomisk utveckling till skillnad från ständig tillväxt. Det går att bli rik och vara hållbar, dessa två går snarare hand i hand än utesluter varandra.

Bokens titel är Guld och gröna skogar - Investera klimatsmart och bli rik. Kan du bjuda på något tips?

– Se till att din sparportfölj innehåller bolag eller fonder som bidrar till en övergång till en hållbar ekonomi. De har förutsättningarna att bli morgondagens vinnare. Prata med din bank om att du vill investera i hållbara fonder. Gör aktiva val i ditt pensionssparande. Och uppmana andra att göra det!

Ni skriver att vi behöver visioner som enar oss - hur vill du formulera din vision? 

– En hållbar framtid för alla, en framtid som bygger på samhörighet mellan generationer, nationer och religioner. En framtid som vi förverkligar tillsammans.

Som chef för Hållbara finanser på Nordea - vad är din målsättning?

– Att skapa nya social kontrakt mellan finanssektorn och samhällena vi verkar i. Där vi, Nordea och alla andra finansaktörer bygger framtiden och inte förstör den

 

Platsannonser