Insiderdom överklagas till Högsta Domstolen Foto: EBM
EBM:s lagböcker Foto: EBM
Ekobrott

"Det finns goda förutsättningar att överklaga"

Ekobrottsmyndighetens Stig Åström är nöjd med domen från Stockholms tingsrätt som fällde Fredrik Rodger för grova ekobrott och dömde honom till tre års fängelse. Han ser dock goda förutsättningar för att överklaga domen i de friande delarna, vilket kan leda till ett straff om fem års fängelse.

Uppdaterad 2018-05-31
Publicerad 2018-05-31

Ekobrottsmyndighetens åklagare Stig Åström är nöjd med gårdagens dom mot Fredrik Rodger som dömdes till tre års fängelse för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll. Han frikändes dock från misstankarna om oredligt förfarande, svindleri, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Vad säger du om straffet?

- Tre års fängelse för de brott som han dömdes för är jag nöjd med. Jag hade däremot yrkat på ett högre straff men då om han hade dömts för samtliga brott, säger Stig Åström.

Stig Åström uppger att det är en välskriven dom och han är nöjd med att tingsrätten höll med honom i resonemangen och poängterar att de delar som Fredrik Rodger frikändes i berodde på att domstolen inte kunde utesluta den version som Fredrik Rodger och hans ombud uppgav stämmer. Domstolen saknade en del förhör i dessa delar.

Stig Åström berättar att han och ekorevisor Carl Ossmark nu ska gå igenom vad det är som domstolen efterfrågar i domen och ska därefter ta ställning till om Ekobrottsmyndigheten ska överklaga eller inte.

- Utifrån det sätt som tingsrätten resonerar finns det goda förutsättningar att överklaga. De visar på vad som krävs, vilken ytterligare bevisning som behövs föras in och vilka personer som behöver höras. Det är det vi får titta på. Det vore annorlunda om domstolen hade hävdat att ett sådant här åtal inte kan föras. Då är det kört.

Enligt Stig Åström saknar domstolen bland annat om ett långt avtal samt förhör med medtilltalade/medmisstänkta. Detta ska Stig Åström och Carl Ossmark alltså gå igenom och ”rätta till”.

- Det vi talar om, nu fick han tre år. Men om han fällts för allt så skulle han dömts till fem år. Det är straffvärdet på ett överklagande. Det måste vi ta ställning till. Genom att göra dessa kompletteringar blir det ett högre straff. Vi hade hamnat i ett annat läge om han hade dömts till fem år för denna brottslighet. Då hade det inte gett något mer att lägga ytterligare krut på detta. Det hade varit att misshushålla med våra resurser.

Anledningen till att Stig Åström inte höll förhör med Thomas Carlander, Carl Schirren, Fredrik Rönnberg och Johan Ulander berodde på att han gjort bedömningen att det inte skulle tillföra utredningen något då samtliga skulle uppge samma saker. Stig Åström målar upp en bild där samtliga i en korridor får samma uppgifter återberättat och att det då räcker med att förhöra en av dessa personer för att få en bild av vad som sagts.

- Rodgers försvarare har under förhandlingarna uppgett att ett förhör med Johan Ulander skulle frikänna Fredrik Rodger då Johan Ulander skulle ta på sig all skuld. Så vet vi att det inte skulle gå till, säger Stig Åström.

Stig Åström förklarar att det i bland är svårt som åklagare att välja ut delarna i utredningen som ska tas upp under förhandlingarna eftersom utredningsmaterialet är så pass mycket större än vad som skulle rymmas under förhandlingsdagarna. Som åklagare och den som kan hela utredningen kan han därför bli ”blind” och bakgrundsuppgifter som är självklara för honom är inte det för rätten som inte tagit del av all information som finns att tillgå.

Tingsrättsförhandlingarna pågick mellan slutet av januari och till början av maj. Även förundersökningen har varit lång. Fredrik Rodger anhölls och häktades i mars 2015 och blev frisläppt ett par veckor efter häktningen. Cirka tre år efter detta startades alltså förhandlingarna i Stockholms tingsrätt.

Stig Åström uppger att EBM valde att dela upp utredningen så långt det gick ”för att inte ha en snöboll som rullar framför oss som blir större och större som man sedan inte mäktar med”. 

- Det har vi gjort för att vi inte vill ha en mammut-process. Det är i och för sig också en sak som går ut över åklagaren. Jag hade kunnat haft en jätteprocess och då hade alla hörts där. Då hade Ulander och Guldstrand och Rodger hörts i den rättegången och då hade vi haft en enorm rättegång. Man tar en risk här när man delar upp målet att bevisningen hamnar fel eller att domstolen inte får den fullständiga bilden, säger Stig Åström.

Han uppger att EBM hela tiden försöker se över kostnaderna för samhället och vänder därför på slantarna i utredningen. Att dela upp och därmed skjuta på vissa delar av utredningarna kan gå ut över åklagaren och utredningen, uppger Stig Åström, och hänvisar till att de personer som han arbetar med är viktiga i utredningen.

- När dessa slutar så kan allt haverera eftersom ingen annan kan läsa in sig på målet. Under utredningens gång så hade vi till exempel en utredare gått i pension i maj i år. Nu går min ekorevisor i pension till hösten så nu står jag helt ensam. Kan jag åtminstone behålla honom en tid efter Ulander-rättegången för att ta hem den. Sen har jag inte fler resurser.

Stig Åström uppger även att de kände till att det fanns fler risker med att dela upp utredningen då bevsningen kunde se olika ut. I detta fall, Fredrik Rodger-målet, hade inte åklagaren hunnit förhöra Johan Ulander innan åtalet gick in utan det är något som blev klart under resans gång. 

Har de misstänkta varit samarbetsvilliga?

- Ja, det kan man säga att de har varit på det sätt att de svarar på frågor och skickar in en del material. Det är en stor utredning och det är sällan som någon helt och hållet är tyst och säger inget. Men sedan är frågan vad det är för material som de visar upp. Det är ju inte sådan som är till deras nackdel.

Stig Åström tillbakavisar delvis de uppgifter som kommit från Johan Ulanders försvarare Hans Strandberg om att de skulle ha kontaktat Stig Åström vid ett flertal tillfällen och uppgett att han är villig att ställa upp på förhör. Stig Åström uppger att det stämmer att de kontaktat EBM men att detta rört ett annat mål, rörande Mineral Invest, som åklagare Olof Kronlund ansvarade för.

Förundersökningen mot Johan Ulander pågår fortfarande. Stig Åström uppger att nästa steg är några kompletteringar i förundersökningen innan ett åtal kan lämnas in. Han har även inväntat denna dom mot Fredrik Rodger för att ta ställning till om den kan vara avgörande i Johan Ulanders mål. Det ska han nu tillsammans med ekorevisorn komma fram till.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in