Riskkapitalbolaget Tritons Björn Nilsson, Roger Hagborg och Peder Pråhl ser börsbolagen som sina nya jaktmarker.
Riskkapital

Det börjar bli trångt på riskkapitalmarknaden

EQT flaggade nyligen för ett första innehav i sin nystartade public value-fond som investerar i börsnoterade bolag. Det kan verka paradoxalt att riskkapitalbolag, som av hävd satsat i onoterat, numera startar särskilda fonder för att köpa noterade bolag. Realtid har hittat en rad exempel på riskkapitalfonder som börjat investera i börsnoterade bolag.

Uppdaterad 2018-09-11
Publicerad 2018-09-07

Riskkapitalbolaget EQT förvärvade nyligen åtta procent i kredithanteringsbolaget Hoist. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsen och aktien har knappast rosat marknaden med en nedgång på drygt 20 procent i år (innan EQT gjorde entré). Brummers Carve Capital, Swedbanks Robur och Didner & Gerge fonder är stora ägare i Hoist.

EQT:s uppflaggning i Hoist är ett första resultat av samarbetet med riskkapitalfonden Zeres Capital som EQT presenterade i våras.

I april i år meddelade EQT att det med sin nystartade public value-fond ger sig in på den noterade marknaden, framför allt med sikte inställt på mellanstora bolag.

Hittills har EQT:s Public Value-fond investerat 225 miljoner euro, enligt EQT-partners hemsida. EQT:s Public Value-fond blir i praktiken en öppen fond, vilket betyder att mer pengar kan komma in senare.

Men public value-fonder är inget nytt.

Riskkapitalbolaget Triton, grundat av svenskarna Björn Nilsson och Peder Pråhl, har under flera år investerat i börsnoterade bolag. För tre år sedan skapade Triton en särskild fond om cirka 60 miljoner euro för investeringar exklusivt i börsnoterat: Triton Value Fund som är registrerad på och förvaltas från Jersey. Men fonden rådges av ett team i Sverige.

Roger Hagborg, med bakgrund på Cevian och Custos, är ansvarig för fondens investeringar.

Målet är totala placeringar på 300 till 500 miljoner euro. Den minsta insatsen för fondens investerare uppgår till cirka en miljon euro. Det är den enda fonden som öppnat upp för andra än institutionella placerare. Det är en så kallad ever green fund, en fond utan löptid mottaglig för nya investerare.

Tritons Public Value Fund siktar på att äga upp till 30 procent i varje bolag. Fonden ska som mest ha tio börsnoterade innehav. Målet är minst 15 procents avkastning på investerat kapital per år och en skuldsättning som är mindre än övriga fonders.

Hittills har Triton Public Value Fund investerat i bland andra installationsföretaget Eltel, it-bolaget Proact, samt bolag för hygienprodukter som Suominen och Munksjö noterade på Helsingforsbörsen.

Enligt branschmedia, till exempel Hedge Weekly som ges ut av investmentbanken HSBC, har Tritons Public Value-fond avkastat cirka 23 procent 2016 och cirka 25 procent 2017.

Hedge Weekly konstaterar att fonden är en av de bäst presterande. Den har levererat betydligt bättre än mer passiva fonder. Riskkapitalisterna har lyckats vara aktiva ägare även i noterade bolag och därmed öka lönsamheten.

Tritons resultat kan jämföras med en mer passiv investerare som Didner&Gerges Globalfond som steg 18 procent 2017. Observera dock att Globalfonden förvaltade sju miljarder kronor 2017. Den är betydligt större än Tritons. Året dessförinnan när Globalfonden förvaltade drygt fyra miljarder kronor steg den med 14 procent.

Ett annat svenskt riskkapitalbolag, Nordic Capital, fokuserar främst på onoterade bolag. Sedan start 1989 har det gjort 16 investeringar i publika bolag av totalt 100 investeringar. Ofta har det publika bolaget avnoterats efter uppköpet. 

Även riskkapitalbolaget Altor har numera också öppnat upp för att göra investeringar i publika bolag i sin senaste fond. Altor har investerat i till exempel Kinneviks Transcom, samt i börsnoterade norska Spectrum och Sbanken.

Det finns flera förklaringar till varför riskkapitalbolag alltmer går över till att investera i börsnoterade bolag:

  • Få onoterade bolag är både intressanta och rimligt värderade.
  • Den expertis som finns hos riskkapitalbolagen kan utnyttjas fullt ut, den begränsas inte till enbart onoterade bolag.
  • Onoterade bolags förväntade avkastning har sänkts avsevärt de senaste åren. Det talas om en halvering. Olika förklaringar är bland andra mer professionella aktörer, fler aktörer, låga räntor och stor likviditet i marknaden.
  • En gryende ambition att bli ett nytt Blackstone som blivit en förebild för hela branschen. Det framgångsrika amerikanska investmentbolaget Blackstone, där olika delar är börsnoterade, förvaltar sammanlagt 439 miljarder dollar och har tentakler inom alla finansiella områden.
  • När det är svårt att hitta investeringar i onoterat är det ett sätt att ändå investera och därmed få in sin fasta procentsats på investerat kapital (genom att köpa in sig i noterade bolag).

Platsannonser

Logga in