"Det bästa för banken just nu"

Första AP-fonden var en av institutionerna som inte stod bakom Anders Sundströms omval till Swedbanks ordförande.

Uppdaterad 2016-04-01
Publicerad 2016-03-30

Beslutet av Swedbanks valberedning att dra tillbaka förslaget att välja om Anders Sundström som ordförande gjordes efter att ett flertal institutionella aktieägare vägrat uttrycka sitt stöd för honom. Beslutet är det bästa för banken ocj dess aktieägare, säger Ossian Ekdahl, Första AP-fondens chef för ägarstyrning och kommunikation, till Realtid.se.

Pensionsfonden var en av aktieägarna som inte ställde sig bakom förslaget till omval av Sundström.

– I hela processen har vi sett till vad som är det bästa för banken och därmed för oss som aktieägare. Vi kom fram till att vi inte kunde stå bakom eller rösta ja till Sundström som ordförande för banken. Efter kontakter med andra ägare, inklusive de som representerar valberedningen, så anser vi att den här överenskommelsen är en som vi kan stå bakom och vi anser att detta är det bästa för banken just nu, säger han.

Med beslutet att föreslå vice ordförande Lars Idermark som ny ordförande tror aktieägarna att styrelsen efter årsstämman nu får den arbetsro att kunna utse en ny vd och jobba för bankens bästa.

– Det tror vi inte hade fungerat om Sundström hade blivit omvald, säger Ekdahl och syftar på hela den situation Swedbank just nu befinner sig i, bland annat med alla chefsavhopp och de omtalade fastighetsaffärerna.

Aktieägare som AMF och Första AP-fonden har tidigare valt att inte uttala sitt stöd till Anders Sundström och har kritiserat valberedningens agerande, bland annat för bristen på kontakt med andra delägare efter att det framkommit att det finns kritik mot ordföranden.

– Efter att det här började uppmärksammas i media och det framkom att det fanns kritik mot Anders Sundström, vid den tidpunkten tycker vi de borde ha tagit kontakt med större ägare för att lyssna på kritiken. I och med vår kritik så har valberedningen tagit kontakt med oss vilket vi uppskattar, säger han.

AP1 står nu bakom förslaget att välja in Lars Idermark som ny ordförande till banken och hoppas att styrelsen nu kan arbeta med att reparera den eventuella skadan till varumärket.

– Det finns alltid en risk att en sådan här sak skadar varumärket men i och med den här lösningen så tror vi det ger en arbetsro till styrelsen att se till att skadorna blir så kortvariga och så små som möjligt. Vi ser det här som en lösning på de problem banken nu har och tack vare det här förslaget ser vi till att styrelsen nu kan jobba med de frågor som är viktiga för banken, säger Ekdahl.

 

Platsannonser