Annons

Annons

monica.jpg

Fondias vd Monica Söderlunds ledarskapsfilosofi går ut på att hitta medarbetarnas drivkrafter och att tydliggöra hur varje medarbetare bidrar till att uppnå det övergripande målet.

"Det är viktigt att hitta den informella ledaren”

"Min uppgift som ledare är att identifiera vad det är som driver varje medarbetare och skapa en företagsmiljö som tillgodoser det behovet”. Det säger Monica Söderlund, vd på juristbyrån Fondia till Realtid. 

– I många organisationer utser man den medarbetare som har en stor yrkesskicklighet, men som kanske saknar intresse och fallenhet för att leda personalen. Det blir aldrig bra. Jag tror att det är viktigt att man identifierar den informella ledaren, det vill säga den personen som får med sig de andra medlemmarna i gruppen och som tycker att det är roligt att leda och få andra att utvecklas.

Det säger Monica Söderlund, som innan sommaren valdes till vd för den börsnoterade juristbyrån Fondias svenska verksamhet. Det är inte första gången som Monica Söderlund tar på sig ett stort ledaransvar. Hon har en lång karriär som ledare bakom sig, bland annat som skattechef på Grant Thornton och som global skattechef på Ikea.

Monica Söderlund upplever att den största utmaningen som ledare är att hitta varje enskild medarbetares drivkraft.

Annons

Annons

– Drivkraften är individuell och varierar också ofta under ett liv. Som nyexaminerad vill man springa fort, när man bildar familj söker man större trygghet. Pengar är sällan den främsta drivkraften. Min uppgift som ledare är att identifiera vad det är som driver varje medarbetare och skapa en företagsmiljö som tillgodoser det behovet.

För att se varje medarbetare och kunna coacha är det enligt Monica Söderlund viktigt att avståndet mellan chef och medarbetare inte är för stort. I större organisationer är det därför nödvändigt att ha grupp- och mellanchefer, men det är samtidigt viktigt att det inte skapar en hämmande hierarki. 

En förutsättning för att ge medarbetarna möjlighet att växa och att misslyckas är att bygga en arbetsmiljö som är trygg och där medarbetarna känner sig sedda. 

– Man måste känna att det finns en välvilja i organisationen för att kunna göra fel ibland. Det är på så vis medarbetarna når sin fulla potential. Ett klassiskt Ingvar Kamprad-uttalande är ”har man inte gjort något misstag så har man inte försökt tillräckligt mycket”. Innovationen kommer på köpet.

Det är även viktigt att visa tilltro till sina medarbetare och inte lägga sig allt för mycket i hur de väljer att lösa sina arbetsuppgifter. 

– Steve Jobs hade rätt i sitt påstående att om man anställer smarta personer, så ska man inte säga till dem vad de ska göra. Som ledare är det viktigt att man ger sina medarbetare förtroende att lösa arbetsuppgifterna på sitt sätt. För mig är det mycket viktigt att bygga en arbetsmiljö där medarbetarna får möjlighet att växa, men även att misslyckas.

Monica Söderlund upplever att det  i många organisationer är otydligt hur varje medarbetares arbetsprestation bidrar till att uppnå det övergripande målet. Det är också viktigt att utarbeta en formaliserad feedback-kultur. 

 – Våga sätta individuella mål rakt igenom hela organisationen och se till att följ upp dem. En formaliserad feedback-kultur är en viktig pusselbit för att utveckla medarbetarna på bästa sätt. Det räcker inte att ha ett utvecklingssamtal en gång per år, utan det måste man ha regelbundet för att det ska ge resultat. 

– Att ge feedback innebär att man bryr sig. Ingen feedback alls är betydligt värre än negativ feedback.

För Monica Söderlund handlar coachning och konstruktiv kritik om utveckling.

  –  Alla behöver en coach för att bli sitt bästa jag. För den enskilde medarbetaren är det bättre att höra vad som kan förbättras än att hon eller han får leva i ovisshet om sina personliga framsteg eller brister.

 

Fondias vd:s ledarskapsfilosofi

Monica Söderlunds grundläggande ledarskapsfilosofi är att hon vill vara den ledare som hon själv vill ha. Följande tre ledaregenskaper är särskilt viktiga i hennes ledarskapsfilosofi: 

 • Inspirera och visualisera
  Om du som ledare kan förmedla företagets vision och målsättning och få med dig medarbetarna har du kommit väldigt långt.
 • Skapa engagemang och delaktighet
  Om alla på företaget får komma till tals och känna att de kan göra skillnad gör det skillnad
 • Utmana och coacha
  Se varje medarbetare och hitta dennes drivkrafter

En ledares tre viktigaste utmaningar:

 • Hitta rätt medarbetare till varje position på företaget
 • Skapa en tydlig kommunikation och konsensus för vision och mål
 • Identifiera varje medarbetares drivkraft och sluta aldrig att utmana och coacha dem

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons