FinansNyhet

”Det är uppenbarligen tufft att vara vd i Norden”

"2018 var ett exceptionellt år med en CEO-omsättning på 17,5 procent, ett par procentenheter mer än vanligt", säger Per Hannover som är senior executive advisor på PwC:s Strategy&.
Publicerad

Omsättningstakten på vd:ar ökade under 2018 och värst var det i Norden. Skandaler och korruption är största anledningen till att vd:ar tvingas lämna sina befattningar. Det framgår av en färsk rapport från Pwc:s Strategy&.

Sara Johansson

Pwc:s Strategy& har släppt en rapport, CEO Success Study, baserad på svar från vd:ar från världens 2 500 största bolag. Av rapporten framgår det att den globala vd- omsättningstakten uppgick till rekordhöga 17,5 procent under år 2018. Nordiska företag uppvisade en ännu högre omsättning med 20,3 procent.

Per Hannover som är senior executive advisor på PwC:s Strategy& svarar på varför omsättnigstakten på vd:ar var så hög under 2018.

– Det finns inget tydligt svar på den frågan utan det är istället många faktorer som påverkar utvecklingen. Tidigare har CEO:s typiskt sett inte haft samma position på andra bolag tidigare i sin karriär. De sista åren har det istället blivit vanligare att man rekryterar in en CEO med tidigare vd-erfarenhet. Den rotation som då skapas naturligt är en viktig faktor till den snabbare takten vi ser.

– Men naturligtvis spelar också ökad press och krav från övriga samhället på olika områden in, som exempelvis nolltolerans mot etiska eller moraliska problem.

Varför är omsättningstakten så hög i Norden?
– Omsättningstakten har nästan alltid varit hög i Norden, ofta ett par procentenheter högre än det globala snittet. I år var den dryga 20 procent. Vi i Norden har dels ofta fler som tvingas lämna och dels normalt sett fler bolag som påverkas av uppköp eller sammanslagningar där en CEO förstås får gå vidare i karriären. Det är uppenbarligen tufft att vara CEO i Norden. 

I rapporten framgår det även att omsättningstakten är som lägst i Nordamerika där den ligger på 14,7 procent.

– USA har historiskt sett alltid haft lägre omsättningstakt på sina CEO:s. De har en annorlunda ägarstyrningsmodell där det är vanligare att ordförande och CEO i företaget är en och samma person. Den modellen har naturligt en lugnande verkan på omsättningstakten i amerikanska bolag. Det kan låta positivt med låg omsättningstakt, men samtidigt tycker jag att den ägarstyrningsmodell vi oftast ser i Norden och Europa ger en bättre dynamik mellan styrelsen och företagets ledning, säger Per Hannover.

Den vanligaste anledningen till att vd:ar avsätts beror inte på oförmåga att leverera resultat eller konflikter med styrelsen. Istället är det skandaler, korruption och moraliska tveksamheter som fäller vd:ar runtom hela världen, framgår det av rapporten. År 2018 tvingades 35 procent av vd:arna lämna sina poster på grund av bristande ekonomisk prestation jämfört med 39 procent där anledningen var etiska skäl. Vd:ar som tvingades lämna sin befattning på grund av moraliska tveksamheter ökade därmed 50 procent, jämfört med året innan. 

– Jag tror att den ökningen speglar aktuella trender i samhället i stort, där allt granskas mycket mer intensivt idag och också får långt värre konsekvenser för den som gör fel än vad som varit fallet tidigare. Allt fler företag har numera en nolltolerans mot moraliska feltramp och trakasserier, vilken får effekt på alla nivåer i bolagen ända upp till CEO.

– Ett tydligt exempel är #Metoo-rörelsen som effektivt har satt fingret på en viktig del av problematiken och skapat helt nya och högre krav på ansvarstagande både från företagsledning och styrelse vid problem med sexuella trakasserier.

Andelen nya kvinnor på toppen var 4,9 procent, vilket var något färre än rekordnoteringen 2017 då 6 procent av de nytillträdda vd:arna var kvinnor runt om i världen.

– Även om den siffran är lägre än förra året visar siffrorna tydligt att andelen ökar över tid, vilket är glädjande även om utvecklingstakten fortfarande är låg. Som ett exempel var 2008 års motsvarande siffra endast 1 procent.

– I årets undersökning är det utvecklingsländer som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina som är drivande med högst andel kvinnliga tillträdande CEO:s, medan Nordamerika hade ovanligt få tillträdande kvinnliga CEO:s. De industrier som har högst siffror är allmännyttiga bolag, kommunikation och den finansiella sektorn. Däremot tillträdde inte en enda kvinnor som CEO inom industrin och it-sektorn.

Av rapporten framgår det även att 19 procent av alla avgående vd:ar i världens 2 500 största noterade företag haft en tjänstgöringstid på tio år eller längre samt att ersättare till vd:ar som suttit länge på sina positioner presterar sämre än andra vd:ar och ersätts i sin tur ganska snabbt.

– Ja vi ser att ersättare till legender som suttit länge ofta presterar både sämre än dem och även sämre än andra CEO:s. Det finns flera orsaker. För många så minskar med tiden den kritiska granskningen av hur omvärlden förändrats och relevansen i existerande strategier. Ett bolag kommer då med tiden att minska sin konkurrenskraft och ersättaren får då en sämre startposition. Finansiell data som ser bra ut på papperet kan ofta vara effektiva sätt att gömma brist på strategier och de långsiktiga investeringar som skulle ha krävts för fortsatt framgång. 

– Dessutom är det ofta svårare för andra höga chefer eller styrelsen att skapa förändring med en CEO som suttit länge vid rodret, vilket leder till en ond cirkel. Med en ny person på plats blottas därför ofta bristen på långsiktighet från tidigare ledarskap och drabbar den som tillträtt. 

Av rapporten framgår det även vilka branscher som har högst vd-rotationer, vilka är kommunikations-, råmaterials- och energibranscherna.

– Kommunikationssektorn har länge varit under stor förändring och haft en hög omsättning under lång tid. Den har gått från att hantera nätverksinfrastruktur till konsumenttjänster. Många bolag har upplevt svårigheter i denna förändring och det har i sin tur resulterat i en hög omsättningstakt. För de andra branscherna är det nog mer slumpmässigt med stor variation mellan åren.  

Vad talar för att 2019 kommer bli ett år med färre vd-rotationer?
– Studien har genomförts sedan 2001 och de senaste tio åren har omsättningstakten för CEO:s typiskt varit kring 15 procent globalt, med lite upp- och nedgångar. Förra året var extremt och det gör att mycket talar för att vi återigen återgår till normen under det år som kommer.

– Det finns också faktorer som pekar på att vi är på väg in i en potentiell lågkonjunktur vilket skulle kunna påverka. Historiska data från vår undersökning visar att planerade CEO-byten minskar något när konjunkturen viker. Sannolikt vill man inte genomföra stora förändringar inom företagsledningen när man samtidigt tvingas till förändringsarbete inom andra delar av bolaget.

Annons