Fonder

"Det är svårt för små och nya aktörer"

Allt fler i den svenska fondbranschen tror på en kommande konsolidering. "Det är svårt för små och nya aktörer med tanke på alla regulatoriska bestämmelser och kapitalkrav," säger Karin Haraldsson på Lannebo Fonder.

Uppdaterad 2020-03-29
Publicerad 2019-10-22

Karin Haraldsson, som ansvarar för 13 miljarder kronor i sin förvaltning utvecklar sin syn fondbranschens kommande utveckling:

– Jag tror att det kommer att bli ett ännu större fokus på hållbarhet när man gör investeringar. I höst kommer PPM med sitt andra reformförslag och kommer banta ner sitt utbud ytterligare vilket också kan vara negativt för mindre fondbolag och aktivt förvaltade fonder till förmån för större fondbolag och indexfonder. Det är svårt för små och nya aktörer idag med tanke på alla regulatoriska krav som de måste följa och det kapitalkrav som följer med det så vi kommer nog få se några sammanslagningar av fondbolag framöver. 

Hur ser Lannebos framtid ut i det här nya landskapet?

– Den ser ljus ut. Vi kommer fortsätta med vårt framgångsrecept och fokusera på aktiv förvaltning. Vi vill gärna växa organiskt, inte minst genom vår pågående nordiska expansion. På kreditsidan kommer vi att fortsätta fokusera på nordiska bolag. 

Karin Haraldsson började arbeta som förvaltare på Lannebo Fonder kort efter att firman grundades 2000. Hon var medarbetare “nummer nio” som kom in. Hon börjde strax efter att ha avslutat sina studier i internationell ekonomi och finansiering vid Linköpings universitet. Hon förvaltar nu cirka 13 miljarder kronor i följande kreditfonder: Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond och Lannebo High Yield samt Lannebo Komplett, som är en fond-i-fond. Fonderna placerar i företagsobligationer med olika risknivåer. 

Det som präglar Karin Haraldsson investeringsstrategi är att hon bara investerar i bolag som hon har god kunskap om och att hon har en lång investeringshorisont.

– Jag ställer mig alltid frågan “tror jag att det här bolaget kommer att finnas kvar vid obligationens förfall och kommer jag att få tillbaka min investering då?”.

Omvärldsbevakning, bolagspresentationer, personliga möten med ledningsgrupper och analys av företagens rapporter fungerar som underlag för vilka investeringar som ska göras. 

– Sedan måste man sköta om den dagliga administrationen i fonderna och träffa kunder, vilket också är en rolig del av mitt arbete.

För mindre eller olistade bolag finns det inte lika mycket information som för börsnoterade bolag, vilket kan vara en utmaning.

– Vi behöver göra en egna kredit- och hållbarhetsanalyser av alla bolag. Många mindre bolag publicerar bara kvartalsrapporter och för dessa bolag blir framförallt det personliga mötet med ledningsgruppen viktigt.

Upplever du att ni har en möjlighet att påverka företagen i en mer hållbar riktning?
– Ja, vi försöker alltid att påverka bolagen i rätt riktning. Eftersom vi inte har rösträtt som obligationsinnehavare för vi fram vårt budskap vid exempelvis bolagsmöten. Det är ju ändå vi som ska låna ut pengar till företagen. På aktiesidan är vi väldigt aktiva i företagens valberedning och därmed kan vi till exempel styra sammansättningen av styrelsen. Vi arbetar för att integrera en hållbarhetsaspekt i allt vi gör. 

Lannebo Fonder grundades år 2000 av bland annat Anders Lannebo och Göran Espelund, båda med en bakgrund på Swedbank Robur. Syftet var att skapa en helt fristående äkta aktiv fondförvaltning som kunde agera oberoende av en storbank.

Bolaget  ägs till största delen av grundarna samt personalen och har i dag ett förvaltat kapital som uppgår till 77 miljarder kronor. På räntesidan görs investeringarna i alla olika sektorer i Norden, i bolag med både hög och låg kreditvärdighet. Störst av Lannebos fonder är Lannebo Sverige Småbolag, som har ett förvaltat kapital som uppgår till nästan 25 miljarder kronor.

Sammanlagt har Lannebo Fonder 45 medarbetare. På kontoret i Köpenhamn arbetar två förvaltare som inriktar sig mot europeiska småbolag.

– Det är roligt att arbeta på en arbetsplats som Lannebo, som fortfarande präglas av en familjär stämning trots att bolaget snart har 20 år på nacken och växt ordentligt. Man har mycket frihet i sitt dagliga arbete och kontakt med de andra avdelningarna, så man får inte vara rädd för att hugga i lite överallt, säger Karin Haraldsson.

Hur är det att vara kvinna i fondbranschen?
– Jag tycker att det är kul att vara kvinna i fondbranschen. Visserligen är det en mansdominerad bransch, men det är inget som jag brukar reflektera över och jag upplever det sällan som ett problem. Man får dra nytta över att vara en udda fågel bland alla män istället.  

Platsannonser