"Det är helt enkelt omöjligt att inte vara där!"

När Almedalsveckan drar igång är den privata sektorn välrepresenterad.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-06-29

Almedalsveckan växer för varje år som går. Fler och fler privata aktörer ser fördelarna med att närvara i Visby under vecka 27. Realtid.se har talat med fem av dessa.

Varför är Almedalen ett viktigt forum för er?

Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG:

– Dels för att många av våra kunder finns på plats i Almedalen, det är ett bra tillfälle för oss att träffa befintliga och nya kunder och knyta affärskontakter som vi har nytta av under resten av året. Dels för att bredda bilden av KPMG:s tjänster och stärka varumärket, men också visa att vi är en viktig röst i samhällsdebatten.

Isabella de Feudis, vd på Svenska Riskkapitalistföreningen (SVCA)

– I Almedalen samlas politiker och intresseorganisationer från olika samhällssektorer från alla delar av landet. Private equity har blivit en viktig del av svensk ekonomi med cirka 200 000 anställda i cirka 1000 hel- eller delägda dotterbolag, därför är det viktigt att sektorn deltar i samhällsdebatten. Det finns också ett stort intresse från politiker kring tillgång till riskkapital för tillväxt och jobb. I dagarna överlämnade Hans Rydstad sin utredning om hur statligt riskkapital bättre kan matchas mot privat riskkapital till regeringen.

Gunilla Nyström, vd på AMF Fonder:

– Almedalen är en unik mötesplats där människor från alla delar av samhället träffas; politiker, näringslivsfolk, facken och allmänheten. Det är en plats där vi på ett effektivt sätt kan träffa kollegerna i och utanför branschen. Vi hoppas på många givande möten, både formella och informella. Det är helt enkelt omöjligt att inte vara där!

Anna Storåkers, chef för den svenska bankverksamheten på Nordea:

– Det är ett viktigt forum för oss för att visa att vi är en del av samhällsdebatten. Det är naturligt för oss att vara där, eftersom det är så många frågor som vi berörs av som också berör andra delar av samhället.

Johan Öberg, vd på Boston Consulting Group i Sverige:

– Vi vill finnas på plats under Almedalsveckan främst för att vara en del i debatten i frågor som vi tycker är viktiga och där vi har relevant innehåll att lyfta fram. Vi och våra medarbetare vill även vara med och påverka samhällsutvecklingen som helhet och ser då Almedalsveckan som en fantastisk arena och mötesplats att göra detta eftersom vi kommer i kontakt med så många olika grupper, vare sig det är politiker, företag eller andra viktiga organisationer.

Vilken agenda har ni på Almedalen? Finns det några särskilda frågor som ni kommer att fokusera på i år?

Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG:

– I Almedalen vill vi locka besökare till våra seminarier med budskapet att det i dag inte räcker med att bara vara medveten - vi måste vända på fler stenar. Ställa fler frågor. Och förutse nya risker. Medvetenheten har blivit till Mervetenheten. Begreppet syftar på de utmaningar som företag och samhället står inför när det ställs nya krav på hållbarhet och transparens. För oss på KPMG är det ett sätt att koppla hållbarhetsfrågorna till vår verksamhet som kunskapsföretag.

Isabella de Feudis, vd på Svenska Riskkapitalistföreningen (SVCA):

– Den 1 juli arrangerar SVCA fem seminarier på temat tillväxt och jobb: nyindustrialisering, behovet av personaloptioner, digitalisering/delningsekonomin och affärsänglar. Det är mellan kl 9-15 på Hästgatan 2 i Visby. År 2014 var 29 miljarder kronor (tidig och sen fas) totalt investerat i bolag upp till 50 anställda. Statens andel av detta var 3 miljarder, det vill säga 10 procent. Politiken kan skapa förutsättningar för att främja den privata kapitaltillförseln genom långsiktiga konkurrenskraftiga spelregler.

Gunilla Nyström, vd på AMF Fonder:

– Eftersom 90 procent av AMF Fonders sparkapital utgörs av pensioner, kommer vi att bevaka pensionsfrågorna. Hållbarhet är ett område som vi prioriterar, så seminarier kring hållbarhetsfrågor är intressanta för oss. AMF är en av de största ägarna på stockholmsbörsen. Med det följer att stort ansvar. Ägarstyrning är därför ett viktigt område vi kommer att bevaka i Almedalen.

Anna Storåkers, chef för den svenska bankverksamheten på Nordea:

– Vi kommer bland annat att diskutera ansvarsfulla investeringar, boende och sparande i skuggan av Riksbankens minusränta samt hur vi skapar fler och växande företag i Sverige.

Johan Öberg, vd på Boston Consulting Group i Sverige:

– Vi är på plats under Almedalsveckan för att debattera viktiga samhällsfrågor och prata om hur man genom att utmana traditionellt tänkande kan lösa komplexa problem, och därigenom förändra hur företag, industrier och samhällen fungerar. I år fokuserar vi främst på frågor inom digitalisering, talang, innovation samt sjukvård.

Vilka konkreta aktiviteter och evenemang kommer ni att organisera eller delta i?

Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG:

– Med mervetenhet som det övergripande temat kommer KPMG i år att arrangera fyra stora seminarier i Almedalen. Vi lanserar bland annat ett världsunikt projekt tillsammans med Volvo om konsten att räkna på hållbarhet - för företaget och för samhället. Vi arrangerar också ett seminarium om cyberattacker, och hur man hanterar hoten mot öppenheten i samhället. KPMG kommer även att jobba med andra typer av mötesformer och informella kontakter, som workshops, rundabordssamtal, frukostmöten men också etiska dilemma-diskussioner. På kvällarna kommer också ett fåtal utvalda gäster att bjudas in till exklusiva middagssamtal.

Isabella de Feudis, vd på Svenska Riskkapitalistföreningen (SVCA):

– Förutom ovan nämnda seminarier har SVCA i samarbete med Företagarna, Hjärna Hjärta Cash, SUP46, Connect och SISP ett investerar- och entreprenörsmingel den 1 juli för tredje året i rad. Många SVCA-medlemmar kommer att vara på plats. Entreprenörer kommer att testa sina affärsidéer på några våra medlemmar. Günther Mårder, vd för Företagarna är moderator.

Gunilla Nyström, vd på AMF Fonder:

– Vi arrangerar ett eget seminarium på tisdagen kl. 9.00 på temat "Fondmarknaden - avgifterna och trenderna framåt". Seminariet sker som ett samtal med intressanta gäster i trädgårdssoffan med Malou von Sivers som moderator. Svenskarna sparar i fonder som aldrig förr. Vi kommer att lyfta hur avgifterna äter på sparkapitalet och hur viktigt det därför är att välja fonder med låga avgifter. Utgångspunkten är AMFs årliga avgiftsrapport. Vi ser tydliga trender på fondmarknaden, till exempel att vi går mot lägre avgifter, större transparens, ökat intresse för indexfonder och att kunderna blir allt mer medvetna i sina val.

Anna Storåkers, chef för den svenska bankverksamheten på Nordea:

– Vi arrangerar fyra frukostseminarier, samt har företrädare som deltar i ett 20-tal seminarier under veckan.

Johan Öberg, vd på Boston Consulting Group i Sverige:

– Vi kommer själva att arrangera två seminarier; ett om värdebaserad sjukvård och ett som kommer att handla om Sveriges konkurrenskraft med fokus på utbildning, talang samt skolan. Vi kommer även att tillsammans med Google hålla ett seminarium kring hur Sverige i framtiden ska kunna behålla sin ställning som ledande inom digitalisering. Utöver detta kommer vi även att vara delaktiga i många andra seminarier, som gästtalare eller paneldeltagare, som andra företag och organisationer står som arrangörer av.

Vilka andra event under veckan, förutom era egna, anser ni vara intressanta och viktiga?

Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG:

– De politiska talen i Almedalen naturligtvis, Dagens Medias DJ Battle och Primes rosévinsmingel vill man ju inte missa.

Isabella de Feudis, vd på Svenska Riskkapitalistföreningen (SVCA)

– Forskningsinstitutet Ratios seminarium "Hur kan det bli lättare för idéer och kapital att mötas?" den 29 juni. Ett angeläget ämne, jag ser framemot att medverka i detta seminarium. Skandias seminarium "Tillväxtkapital för fler jobb" den 30 juni där SVCA:s styrelseordförande Elisabeth Thand Ringqvist och flera SVCA-medlemmar medverkar. Almis seminarier den 1 juli om entreprenörsskap och riskkapital där flera av SVCA:s medlemmar deltar i panelerna. Gräsrotscommunityn Startupgrinds event den 2 juli "How do we build global values-based communties". Startupgrinds aktiviteter håller alltid hög nivå även här deltar medlemmar i SVCA. Sist men inte minst SVCA:s medlem Skandias mingel eftersom det är bästa stället för att både se och höra partiledartalen.

Gunilla Nyström, vd på AMF Fonder:

– Vi har ett fullspäckat program under våra dagar i Almedalen. Ska jag ge tre exempel så är SEB:s välfärdsseminarium, KPMG:s seminarium "Jämställda företag - mer lönsamma" och Swedbanks seminarium om ägarstyrning bland de utvalda.

Anna Storåkers, chef för den svenska bankverksamheten på Nordea:

– Det finns många intressanta seminarier under veckan. Självklart är ju riksdagspartiernas tal intressanta att lyssna till.

Johan Öberg, vd på Boston Consulting Group i Sverige:

– Vi är ju gästtalare på en rad olika seminarium där vi själva inte står som arrangörer och de ämnen som lyfts fram här ser vi självklart som mycket relevanta, t.ex. Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning samt Östersjöfrågor. Utöver det är vi såklart även intresserade av att få inspiration från ytterligare externa seminarium inom områden som är relevanta för oss såsom innovation, digitalisering och framtidstrender.

Under vilka dagar är ni på plats?

Björn Bergman, kommunikationsdirektör på KPMG:

– Vi kommer att vara i Visby under hela veckan och har ett eget hus på Donners plats (Hästgatan 2).

Isabella de Feudis, vd på Svenska Riskkapitalistföreningen (SVCA)

– Kansliet är på plats från söndag till fredag. Seminarier och mingel är dock koncentrerade till den 1 juli

Gunilla Nyström, vd på AMF Fonder:

– Vi är i Almedalen måndag till och med onsdag.

Anna Storåkers, chef för den svenska bankverksamheten på Nordea:

– Vi har personer på plats under hela veckan.

Johan Öberg, vd på Boston Consulting Group i Sverige:

– Vi kommer att vara på plats under största delen av veckan från måndag till torsdag.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in