Anna Grönlund Krantz ser fram emot att arbeta som rådgivare igen, och säger med eftertryck att hon kommer att vara bättre än någonsin.
PR

“Det är företagen som förändrar världen”

I dag tar hon över rodret på PR- och kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson. Näringslivet är en bättre plattform än politiken, för den som vaknar varje morgon och vill förändra världen, säger Anna Grönlund Krantz till Realtid.

Uppdaterad 2018-09-03
Publicerad 2018-09-03

Det är bara tre år sedan hon lämnade vd-posten på JKL för att arbeta några år på kundsidan, först som marknads- och kommunikationsdirektör på Praktikertjänst och sedan i Skandias koncernledning som chef för kommunikation, marknad och hållbarhet – ett brett område, som allt mer hänger ihop, vilket vi snart ska se.

I dag tillträder Anna Grönlund Krantz som vd för Hallvarsson & Halvarson, moderskeppet i den snabbväxande PR- och kommunikationskoncernen H&H Group. 

Trots att det bara gått tre år sedan hon hade en liknande post, är det ett på många sätt nytt landskap hon nu ska navigera i.

– Det kommunikativa landskapet har blivit än mer splittrat. För ett antal år sedan kunde man vara ganska säker på att alla såg Dallas på teve, eller Hylands hörna, beroende på vilken generation man tillhör. Nu kan man inte vara säker på så mycket alls. 

Mångfalden av kanaler ställer krav på skräddarsydda och samtidigt synkade budskap.

– Vi måste klara av att vara i samtliga kanaler med en tonalitet som går igenom helheten och ändå är anpassad till de olika mottagarna. 

Anna Grönlund Krantz tror att de bolag som kommer att vinna framöver är de som får ihop den integrerade kommunikationen och dessutom bygger mervärde utifrån bolagets egna värden.

–  Det handlar om att bygga på någonting som faktiskt är ett reellt i bolaget, att det finns ett annat syfte med bolagets verksamhet än att man vill sälja en vara eller tjänst, och då kommer hela hållbarhetsdiskussionen in, säger hon.

Det nya på hållbarhetsområdet, som har hänt de senaste åren, är att hållbarhet blir en allt mer integrerad del av affären och behöver synkas med affären:

– Hållbarhet blir både en nödvändighet och en möjlighet för affären, vilket ställer krav på en helt annan typ av rådgivning, men också ett helt annat resonemang ute i bolagen, säger Anna Grönlund Krantz.

Hållbarhetstrenden driver samtidigt ytterligare behov av kommunikation.

– Ja, de växeldrar varandra och det finns ett stort intresse från många svenska företag att ta en aktiv del i samhället, säger Anna Grölund Krantz.

Hon, som själv har en bakgrund i politiken, som kommunpolitiker i Luleå och så småningom gruppledare för liberalerna i riksdagen, tycker att det finns många frågor där politiken har mer eller mindre abdikerat, medan näringslivet går fram på ett föredömligt sätt och faktiskt löser samhällsproblem.

– De ser att det här så viktigt för deras affär att de är beredda att investera i lösningar. Det finns massor exempel på exempelvis migrationsområdet där vi har företag som är i behov av arbetskraft och då väljer att på ett aktivt sätt att in nyanlända eller andra som står långt från den svenska arbetsmarknaden. 

Hur förklarar du att politiken har svårt att leverera och varför det är lättare för företagen?

– Omvärlden har blivit så mycket mer komplex och då mäktar politikerna inte med. I näringslivet har man inget val, för man har ju hela tiden aktieägarnas och konsumenternas ögon på sig. Det blir en mycket mer direkt feedback. Politikerna kan vänta fyra år, och sen kan man ändå skylla på media, distansen blir mycket större.

Anna Grönlund Krantz får ofta frågan om hon inte skulle vilja gå tillbaka till politiken. 

– Någonstans vaknar jag fortfarande upp varje morgon och vill förändra världen, och hade jag trott att jag kunde göra det bättre inom politiken så hade jag valt det spåret. Mitt råd till någon som är yngre och har samma drivkraft skulle utan tvekan vara att gå till näringslivet; det går att förändra väldigt mycket via ansvarsfullt företagande.

Vad betyder det för dig att Hallvarsson & Halvarsson också är etablerad rådgivare inom hållbarhet?

– Det är faktiskt helt avgörande. Jag tror att de här frågorna kommer att bli än mer viktiga och jag vet att vi har kompetensen för att verkligen kunna leverera vad företagen behöver för att kunna jobba affärsnära med hållbarhetsfrågor.

En annan tydlig trend inom kommunikationsbranschen – Anna Grönlund Krantz talar hellre om kommunikations- än PR-branschen – är branschglidning.

– Jag tycker att den här branschglidnngen är oerhört spännande men också ganska svårhanterlig, såklart. 

Till exempel: För ett antal år sedan var det lätt att säga vad som skulle ligga på marknadsavdelningens bord och vad som skulle ligga på kommunikationsavdelningen. Det är inte alls lika lätt att säga i dag, ta native-artiklar, är det marknad eller är det kommunikation?

– Det är ett tydligt exempel på att de här gränserna är faktiskt helt utsuddade. Sen kan det finnas discipliner som gör olika saker men allting har behov av att hänga ihop i dess renaste form, säger Anna Grönlund Krantz.

Ännu mer spännande blir det när man hakar på public affairs och hållbarhet, som är delvis andra organismer, tycker hon.

– Jag är själv också attraherad av att få jobba i uppdrag där man får sträcka sig lite längre än till de vanliga gränserna, för det är när man får till stånd den här korsbefruktningen som man kan skapa mervärde till kunden.

Vilka värdefulla erfarenheter tar du med dig in i den nya rollen?

– Det som är väldigt skönt att  ha med sig i bagaget är den här gången, är erfarenheten från kundsidan. Jag har varit konsult i nio år, så jag vet hur konsultlivet funkar, men jag vill med emfas hävda att jag var en sämre rådgivare då än jag är i dag. Det är ju alltid en otrolig fördel att själv ha fått simma i vattnet och se vilka svårigheterna är.

Kommer du att arbeta som rådgivare också?

– Definitivt. Ska man kunna leda en byrå med väldigt erfarna rådgivare måste man själv kunna vis att man klarar av att leverera. Sen tycker jag att det är oerhört kul, det är jätte jätteroligt att att komma in i kniva lägen och hjälpa till

Vilka är dina drömuppdrag?

– Så klart är krisuppdrag alltid väldigt spännande och intensivt. Sen tycker jag att det är jätteroligt att driva projekt som både kan ha en hållbarhetsvinkel och en samhälls- och public affairs-vinkel, som handlar om att ett företag vill positionera sig mot andra grupper än just sina kunder, och det är väl kanske det jag är allra allra bäst på, att se hur man kommunicerar ur ett multi-stakeholderperspektiv och når ut till samhället, aktieägare, politiker och underleverantörer, eller vilka grupperingar man kan ha.

Anna Grönlund Krantz ser att H&H Group har en unik styrkeposition på marknaden, där gruppens bolag kan få del av varandras synergier samtidigt som de är konkurrenter.

– Det tycker jag är extra roligt för jag tänker inte förlora mot någon i gruppen på en pitch, säger hon och skrattar. 

– Sen tycker jag också att det är väldigt entusiasmerande att jobba för en grupp där det finns ett tydligt ägarskap, där ägarna är verksamma i affären och finns här dagligen och har ett otrolig stor passion för att se den här gruppen utvecklas, säger Anna Grönlund Krantz.

Apropå H&H Groups snabba tillväxtresa genom förvärv, hur ser du på konsolideringen i branschen?

– Det sker en viss konsolidering, men man kan fortfarande se många pigga uppstickare på väg upp, som kanske är mer nischade, vilket är jättespännande. Sen verkar det fortfarande som att de stora internationella nätverken fortfarande har ett stort intresse för Sverige.

Anna Grönlund Krantz är den fjärde vd:n på Hallvarson & Halvarsson och det är första gången som företaget rekryterar en vd externt. 

– Jag hoppas på att bli partner så småningom, vi har ju väldigt många partners och det är en ägarstruktur som våra huvudägare tror på.

FAKTA

Hallvarsson & Halvarson är en klassisk PR- och kommunikationsbyrå med stark finansiell profil och arbetar sedan länge med hållbarhet. Gruppen är moderskeppet i H&H Group.

Anna Grönlund Krantz är från Norrbotten och har en bakgrund som liberal politiker. Hon har varit gruppledare för liberalerna i riksdagen, rådgivare och sedermera vd på JKL och senast chef för kommunikation, marknadsföring och hållbarhet på Skandia.

Trender som Anna Grönlund Krantz pekar på:

  • Det kommunikativa landskapet är alltmer splittrat
  • Hållbarhet är allt mer integrerat med företagets affär
  • Konsolideringen fortsätter men inte entydigt
  • Branschglidningen fortsätter, inget tyder på att den har stannat upp

Platsannonser