"Givet de många transaktioner vi har inplanerade så har vi all anledning att vara optimistiska", säger Björn Jansson på Carnegie.
"Givet de många transaktioner vi har inplanerade så har vi all anledning att vara optimistiska", säger Björn Jansson på Carnegie.
Finans

”Det är enormt krävande att vara marknadsledare”

Carnegie har haft en positiv utveckling hittills i år och är optimistiska till resten av året mot bakgrund av sin starka marknadsposition, säger investmentbankens vd Björn Jansson i en intervju med Realtid.

Uppdaterad 2019-06-12
Publicerad 2019-06-12

Carnegie beskriver sig själva som marknadsledare inom Investment Banking, Securities och Private Banking i Norden. Riskkapitalbolaget Altor är huvudägare av Carnegie sedan tio år. Carnegie var dessförinnan börsnoterat, men i spåren av finanskrisen, som förde med sig övertagande av Riksgälden under en kortare period, såldes Carnegie till Altor och investmentbolaget Bure Equity.

Hur har era huvudverksamheter utvecklats hittills i år?

– Vi har haft en fortsatt positiv utveckling under inledningen på året, med en hög affärsaktivitet inom både M&A, ECM (Equity Capital Market) och aktiehandeln. Även vår Private-Bankingverksamhet visar fortsatt stark tillväxt med ett positivt inflöde av nya kunder. Efter en lite svagare inledning på året så har också DCM (Debt Capital Market)/Fixed Income återhämtat sig bra de senaste månaderna.

Björn Jansson vill inte uppge intäkter eller resultat under det första kvartalet, vilket banken bara redovisar halvårsvis. Under helåret 2018 hade Carnegie operativa intäkter på 2,4 miljarder kronor med vinst före skatt om 390 miljoner kronor.

Utsikter för resten av året, både för Carnegie och för respektive marknad?

– Marknadsförutsättningarna och affärsklimat kan vi inte påverka, men givet vår starka marknadsposition och de många transaktioner vi har inplanerade så har vi all anledning att vara optimistiska.

Prioriteringar, utmaningar och möjligheter för Carnegie framöver?

– Att bara upprätthålla en ledande marknadsposition kräver ett enormt arbete från organisationen. Det är tuff konkurrens bland finansiella rådgivare på den nordiska marknaden. Samtidigt skapar upparbetat kundförtroende nya affärsmöjligheter för oss.

– Oavsett marknadsläge gäller det alltid att göra rätt avvägningar kring hur mycket man ska gasa och bromsa. Det handlar främst om att balansera investeringar i vår rådgivningskapacitet, för att kunna få så bra utväxling som möjligt på de affärsmöjligheter som marknaden erbjuder.

Ni skriver i årsredovisningen om synergier mellan affärsområdena, finns det påverkan på  synergiernas storlek från regelförändringar eller av andra skäl?

– Affärssynergierna inom Carnegie är en inneboende del i vår affärsmodell. Det handlar i grunden om att sammanföra vårt breda investerarnätverk med den höga aktivitet vi har inom företagstransaktioner. Och jag tycker inte att detta har förändrats över tid, vare sig av nya regler eller av andra skäl.

Vad är innebörden av att Altor är ägare?

– Altor har varit och är en mycket bra ägare av Carnegie. De tänker långsiktigt och har varit villiga att investera i verksamheten för att uppnå den marknadsposition vi har idag. Altor har tillsammans med ledning och anställda på Carnegie en mycket stark samsyn i att fortsätta att utveckla verksamheten, för att hela tiden försvara vår ledande marknadsposition.

Effekter av Mifid 2 för Carnegie på kort och längre sikt? (Midfid 2 är nya regler för hur banker och värdepappersbolag i Europa ska arbeta med placeringar och placeringsrådgivning).

– Införandet av Mifid 2 har förändrat ersättningsstrukturen inom såväl aktieanalys, mäkleri och förmögenhetsförvaltning, vilket har påverkat Carnegie liksom alla branschaktörer. För Carnegies del har den kortsiktiga effekten hittills varit begränsad och jag tror att vi på sikt kan gynnas av ett högt anseende när kunderna väljer att ha allt färre motparter.

Kostnad för regelefterlevnad?

– Självklart har ökade regelkrav medfört en högre kostnad, men det är ju detsamma för alla aktörer. Det gäller ju bara att se till att vara duktig på att anpassa sig till de nya regelverken på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Har transparensen i aktiemarknaden påverkats till följd av Mifid 2 och innebörd för Carnegie?

– Jag tror att ökad transparens generellt sett är positivt och det kommer att driva ökad kvalitet på marknaden och gynna aktörer som levererar tydligt värde. Här är jag övertygad om att Carnegie har goda förutsättningar att främjas av en sådan utveckling.

Förändring av antalet anställda till följd av Mifid 2?

– Ingen alls. Vi hade lite fler konsulter under själva förberedelsefasen men de är inte kvar och vi är i princip lika många anställda idag som vi var innan Mifid 2.

Björn Jansson tillägger att han i princip inte ser någon förändring i lönsamheten för analys och mäkleri till följd av Mifid 2.

Kan det bli aktuellt för Carnegie att börja ta betalt för analysen?

– Många av våra konkurrenter har valt att satsa på betalanalys där man låter bolagen man bevakar stå för kostnaden då man inte längre anser sig inte ha råd att bevaka mindre bolag. Vi har valt att inte gå den vägen. Att ha en högkvalitativ oberoende smallcap-analys är en viktig del av vårt kunderbjudande och vi har den absolut bredaste analystäckningen i Norden med 370 bevakade bolag.

Ungefärlig marknadsandel och huvudkonkurrenter inom respektive område?

– Carnegie har som mål att vara marknadsledande inom de områden vi har valt att verka på. Vi mäter främst vår framgång utifrån kundförtroende och affärsmandat och jag är väldigt stolt över att vi idag står högst rankade inom alla huvudsakliga verksamhetsområden, såväl M&A, ECM, aktiehandel, aktieanalys, DCM och Private Banking.

Vad blir påverkan för Carnegie av kronförsvagningen under senaste åren?

– Det är ingen stor fråga för oss. Självklart ökar våra kostnader mätt i kronor eftersom omkring 40 procent av vår personal arbetar utanför Sverige. Å andra sidan så ökar våra intäkter ännu mer när vi översätter intäkterna från våra utlandskontor till svenska kronor.

– Sedan kan man även fundera över dynamiska affärseffekter, som att svenska exporterande bolag får förbättrad konkurrenskraft och att det skulle öka intresset för svenska aktier. Samtidigt kanske det minskar intresset för finska exporterande företag, så det är svårt att dra några tydliga slutsatser av de dynamiska effekterna.

Har era kunders behov ändrats under senare tid eller som du ser någon förändring framöver på grund av regelförändringar, teknologiförändringar eller andra skäl?

– I grunden ändras inte rådgivningen av regel- eller teknologiförändringar. Det kan förändra hur vi tar betalt, hur vi tillhandahåller tjänsten eller hur våra kunder kan kommunicera med oss, men det ändrar inte rådgivningen.

Platsannonser