FinansNyhet

“Det är en lättnad och en besvikelse”

Grant Thorntons vd Anna Johnson
Publicerad

Grant Thornton friades i dag fredag från hotet om ett skadestånd i tvåmiljarderklassen. Vd Anna Johnson är lättad, men besviken på hovrättens kritik mot revisorns arbete i Kraft & Kultur.

Rakel Lennartsson

Även om domslutet var väntat drogs en lättnadens suck på Grant Thorntons huvudkontor i Stockholm i dag, och kanske runtom i hela det internationella nätverket. Skadeståndskravet som Kraft & Kulturs moderbolag riktat mot revisorn var i storleksordningen närmare två miljarder kronor.

Nu blir det i stället det norska moderbolaget Troms Kraft AS som ska betala ersättning för Grant Thornton (GT) Sweden AB:s rättegångskostnader i huvudmålet med 7 751 694 kronor plus ränta. 

Motsvarande belopp ska även betalas till revisor Elisabeth Simonsson.

Annons

GT och revisorn ska solidariskt betala ersättning till styrelseledamöterna om nästan tre miljoner kronor per ledamot. 

I allt väsentligt innebär dagens besked en lättnad för Grant Thornton och vi ser fram emot att nu kunna blicka framåt, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen:

– Vi har under hela processen varit övertygade om att motparten inte skulle nå framgång med sin talan.

Annons

Hovrätten friar revisorn från juridiskt ansvar, men riktar samtidigt skarp kritik mot revisionen i Kraft & Kultur (numera Switch Nordic Green AB). Enligt hovrätten har revisionen av bolaget inte stått i överensstämmelse med god revisionssed under något av räkenskapsåren 2003–2010. Hovrätten menar vidare att en aktsam revision skulle ha lett till upptäckt av manipulationer som bolagets verkställande direktör låg bakom.

– Att hovrätten gjort en annan bedömning än tingsrätten av huruvida revisionen i allt kan anses hålla god revisionssed är naturligtvis en besvikelse då vi delar tingsrättens bedömning. 

Ni är nöjda men besvikna, hurdå?

Annons

– Vi har vunnit ett jättecase som tagit energi från oss i många år. Nu fastställer hovrätten tingsrättens beslut och det är en stor lättnad. Samtidigt hade vi hoppats på att hovrätten skulle resonera likadant som tingsrätten när det gäller synen på god revisionssed, men vi står orubbliga i vår uppfattning, säger Anna Johnson. 

Vad säger ni om den kritik som riktas mot revisionen?

– Vi har bara börjat läsa domen och kan inte kommentera den i detalj, men vi står fullt bakom Elisabeth Simonsson och de slutsatser som drogs av tingsrätten, som inte hade några synpunkter om brister i god revisionssed. Vi har samma syn som tingsrätten hade.

Anna Johnson tar fasta på att hovrätten fastställt hela tingsrättens domslut och ber att få återkomma för en mer detaljerad analys av kritiken som hovrätten samtidigt riktar mot revisionen i sin dom. 

– Vad gäller frågor kring god revisionssed vill vi ha mer tid på oss och sätta oss ned och analysera det i lugn och ro.

Finns det lärdomar att dra?

– Det gör det nog och det ska vi titta på under nästa vecka. Det kan vara intressant också för branschen som helhet.

Hur hade ni hanterat ett skadestånd på närmare två miljarder kronor?

– Vi hade ju tingsrättens dom bakom oss så det känns väldigt hypotetiskt att tänka så, men det är klart att vi har haft en beredskap. 

Hur ser den beredskapen ut?

– Vi kände oss trygga med vår beredskap men hur den tryggheten är strukturerad och uppbyggd och vilka komponenter som ingår i den kan vi inte gå in på.

Efter några uppmärksammade miljardstämningar mot revisorer har branschen varnat för en situation där det inte längre kommer gå att teckna tillräckliga ansvarsförsäkringar. Lagen som reglerar revisorns skadeståndsansvar har utretts men inga beslut har fattats.

Annons