FinansNyhet

”Det är en finansiell risk att vara exponerad mot vissa sektorer”

Publicerad

Nordea märker allt större krav från investerare på hållbara investeringar. Samtidigt ökar risken att investera i icke-hållbara sektorer. Det menar Peter Sandahl, hållbarhetschef på Nordea Liv & Pension, som just nu skiftar 22 miljarder kronor till investeringar med strikta hållbarhetskriterier.

Nordea Liv & Penson Sverige meddelade under torsdagen att man gör sin största skiftning av investeringar någonsin. Bolaget lägger om 22 miljarder kronor från traditionella investeringar till investeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. Peter Sandahl, hållbarhetschef på Nordea Liv & Pension berättar att detta är en del av en mer omfattande klimatstrategi där pensionsbolaget har som mål att få alla portföljer och investeringar oavsett tillgångsslag att vara hållbart.

– De ska vara i linje med 1,5 graders-målet. Det går fortfarande i dag att diskutera vad det innebär för finansiella aktörer. Som pensionsbolag har vi goda förutsättningar att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter, beakta detta dels för att vi förvaltar kapital på under väldigt lång sikt och dels att vi oftast har lite friare placeringsreglemente än många traditionella investeringsfonder. 

Varför nu och inte förr?
– Det borde ha skett förr. Jag tror att det finns flera olika anledningar. En är att den här världen förändras väldigt snabbt och fortsätter förändras snabbt. Det som har underlättat är att vi fått bättre tillgång till data och analyser, vilket har gjort att vi har fått bättre förståelse för hur vi är exponerade och hur vi kan flytta fram våra positioner när det kommer till hållbarhet och klimat, säger Peter Sandahl.

Annons

– Vi måste beakta hur detta påverkar våra kunders långsiktiga avkastningsmöjligheter och hur det påverkar vår riskhantering, vilken risk vi är villiga att ta i våra portföljer. 

Har ni märkt av någon press externt?

– Absolut. Det finns ett externt tryck som kommer från flera håll. Ett av dem är en kraftigt ökad efterfrågan på mer hållbara pensionsprodukter från våra kunder, även i upphandlingar om avtalspensioner och tjänstepensioner ser vi en markant förändring i de krav man ställer på oss som pensionsleverantör i upphandlingar och liknande. Det här kommer på bred front. 

Annons

Vidare säger Peter Sandahl att han välkomnar EU:s pågående arbete med på att skapa en definition över vad som är hållbart.

– I dagsläget finns ingen harmoniserad definition vad som är hållbara investeringar. Jag välkomnar därför det arbetet som EU gör nu med att harmonisera och skapa en definition över vad som är hållbart och grönt. Även på lagstiftningshållet ser vi att det kommer en hel del på regleringshåll inom detta området, vilket är bra. Då får vi en bra och jämförbar plattform att utgå från.

Tror ni på exkludering eller att påverka bolag?

Annons

 – Detta är väldigt debatterat i dagsläget. Jag tror att det behövs en kombination. Vi som kapitalägare kan göra skillnad på olika sätt, vi kan påverka bolag, vi kan exkludera sektorer och bolag och kan även aktivt göra investeringar i grön teknologi och infrastrukturprojekt. 

– Det är en balans mellan vilken risk du exponeras för samtidigt hur vi bäst kan göra skillnad. När det kommer till påverkansarbetet måste man också inse att vi visserligen förvaltar mycket pengar men att vi i ett internationellt perspektiv är en väldigt liten spelare. För att vi ska kunna göra skillnad genom bolagspåverkan måste vi göra detta med övriga delar av Nordea och med andra investerare, annars har vi en väldigt liten chans att påverka. 

– Vi måste också titta på hur risken ser ut. Det kan finnas ökad finansiell risk att vara exponerad mot vissa sektorer om man nu tror att världen kommer att göra ett seriöst försök att nå klimatmålen. Då måste vi också titta på hur den riskexponeringen ser ut. 

– Om vi exkluderar får vi ibland kritiken att vi tar den lätta vägen ut, om vi väljer att påverka bolag får vi kritik för att vi äger dem. Det är en jättesvår balansgång. Man behöver göra alla delar.

Hur bedömer du att avkastningen varit för hållbara investeringar gentemot icke-hållbara investeringar?
– Jag tror att beroende på vilken tro man har kan man säkert finna bevis och statistik som talar åt båda hållen. 

– Det finns studier som pekar på att bolag som är duktiga på att integrera hållbarhet är mer lönsamma och presterar bättre. Vi är övertygande om att det långsiktigt är lönsamt för avkastningen för våra kunder. 

– Min personliga syn är att man inte behöver vara särskilt mån om hållbarhetsfaktorer för att inse att det finns en enorm risk att investera i vissa sektorer när vi nu går mot en drastisk förändring när det kommer till vissa koldioxidaintensiva sektorer både på policynivå och eftefrågenivå.

– Vår syn är att det är positivt för den långsiktiga avkastningen att investera i bolag som ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Då pratar jag inte bara om klimat utan även sociala aspekter som arbetsvillkor och jämställdhet.

Annons