Annons

Annons

Mangold_Tammerlov.jpg

Bankgrunden till Mangolds affär med Resscapital finns hos fondkommissionärens tidigare framgångsrika affär med Skandinaviska Kreditfonden, där den nya affären liknar det upplägget, förklarar Per-Anders Tammerlöv.

“Det är en affär vi diskuterat under lång tid”

Det är framgången med Skandinaviska Kreditfonden som ligger bakom Mangolds affär med Resscapital, en förvaltare av alternativa investeringsfonder. “Vi kan erbjuda distributionskanaler till kunder som de inte har tillgång till idag”, säger Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv.

Den total köpeskillingen för affären som Realtid rapporterade om igår tisdag, där Mangold lagt ett bud på 25 procent av aktierna i Resscapital, uppgår till cirka 9,3 miljoner kronor.

Varför köper ni in er i Resscapital?
– Det är för att vi har ägt Skandinaviska Kreditfonden, vilket blev en mycket lyckad affär för oss eftersom den kompletterar vår nuvarande verksamhet på ett bra sätt, säger fondkommissionären Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv till Realtid.se.

“Mangold har tidigare erfarenhet av delägda företag såsom Skandinaviska Kreditfonden AB och är nu intresserade av att applicera samma modell med Resscapital. Genom förvärvet blir Mangold största ägare och kan därmed som i tidigare affärer skapa ett lönsamt samarbete med Resscapital vilket förväntas gagna båda parter”, skrev Mangold när affären offentliggjordes.

Annons

Annons

Resscapitals styrelse har ställt sig positiva till budet med motiveringen att den ser att affären kommer att påverka bolagets verksamhet på ett positivt sätt.

Ni talar om att skapa ett lönsamt samarbete med Resscapital. Hur kommer det se ut?
– Vi har en distributionskapacitet där vi ser att vi kan tillföra kunder till dem som de inte kommer i kontakt med idag. Det handlar om en produkt som inte är korrelerad med börsen, och vi är övertygade om att det finns en efterfrågan på en sådan.

Är det några särskilda erfarenheter av delägandet i Skandinaviska Kreditfonden som du tar med dig in i den här affären?
– Vi har varit med från början i det bolaget. Och vi ser att vi har kunder hos oss som är intresserade av deras produkter. Den huvudsakliga synergin i den här affären handlar om att vi kan erbjuda distributionskanaler som de inte har tillgång till på egen hand.

Mangold styrelseordförande Per Åhlgren är vid sidan av detta uppdrag också styrelseledamot i Resscapital.

Hur pass involverad i den här affären med Resscapital har er ordförande varit? Var det han som tog initiativ till den?
– Det här är en affär som vi har diskuterat under ganska lång tid. Per Åhlgren är delägare i Resscapital, så givetvis har han varit delaktig i de samtal som fördes innan den blev klar, säger Per-Anders Tammerlöv.

I delårsrapporten för det första kvartalet 2018 som Mangold presenterar idag onsdag lyfts innehavet i Skandinaviska Kreditfonden, som alltså inspirerat till affären med Resscapital, upp som en tydlig framgång.

“Under kvartalet så har flera av Mangold innehav utvecklats väldigt positivt, där Skandinaviska Kreditfonden (SCF) sticker ut med sin fortsatt höga tillväxt. Under 2018 så har de förvaltade tillgångarna i SCF fortsatt växa i oförändrad takt och per kvartalets utgång uppgick de till cirka 1,5 miljarder kronor. Mangold tror på en fortsatt fin utveckling av SCF under kommande kvartal, med ett gott resultattillskott”, skriver Per-Anders Tammerlöv i sin vd-kommentar.

Resscapital AB är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som erbjuder så kallad "alternative fixed income". Bolaget har haft en stark omsättningstillväxt under de senaste fem åren.

Räkenskapsåret 2016/2017 uppgick bolagets omsättning till cirka 14 miljoner kronor, en ökning med 151 procent jämfört med föregående räkenskapsår.

Resscapital har dessutom vuxit under lönsamhet, med ett resultat på cirka 5 miljoner kronor, vilket motsvarar en vinstmarginal på cirka 37 procent. Orsaken till tillväxten är ett ökat förvaltat kapital och god avkastning i Resscapitals fonder. Den 1 mars i år uppgick förvaltat kapital till cirka 90 miljoner dollar, jämfört med 73 miljoner dollar i juni 2016.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons