FinansNyhet

Deskjockeys bygger en nordisk koncern

Peter Rexhammar bygger revisions- och ekonombyrån Deskjockeys för börsen – "når vi dit, kan vi välja hur vi vill göra sedan".
Publicerad

Revisions- och ekonomibyrån Deskjockeys tillhör pionjärerna inom digitalisering. Nu bygger de en nordisk koncern med sikte på börsen.

Rakel Lennartsson

Som första byrå att ta hem titeln Årets Framtidsbyrå, när branschorganisationen FAR instiftade priset för fem år sedan, har Deskjockeys blivit något av ett flaggskepp för utveckling i revisions- och redovisningsbranschen. 

Själva säger de ödmjukt att de inte uppfunnit någonting, utan “bara lyssnat på dem som är duktigare än oss”.

Peter Rexhammar, som grundade företaget tillsammans med sin fru Hanna Rexhammar, hyllar FAR:s framtidsstudier.

Annons

– Vi använder ju FAR:s framtidsstudier, ett och två, de är liksom vår manual; nu börjar till och med förutsägelserna i framtidsstudie nummer två att hända runt omkring oss – snabbare än vi hade trott, säger han. 

Det som händer är att bokföring och redovisning automatiseras i snabb takt, vilket frigör tid för rådgivning och resurser för innovation och utveckling av nya tjänster på ekonomiområdet. För närvarande tävlar stora aktörer som LRF Konsult och Aspia (PwC:s och KPMG:s avknoppade redovisningsgrenar) om att blir först och störst på den nya marknaden. Gemensamt för dessa är att de tagit in riskkapital för att växa.

Hur ser du på riskkapitalets intåg i redovisningsbranschen?

Annons

 – Det kanske öppnar vägen för andra investorer att vara med att finansiera Deskjockeys så att vi kan uppnå våra mål när vi nu bygger en nordisk koncern. Till det behövs rörelsekapital för exempelvis förvärv av andra småbyråer och det klarar man inte med eget genererat kapital. Om vi hittar intressanta partners kommer vi att kunna gå snabbare fram, så vi tror att det som sker på marknaden gynnar oss för det blir lättare att föra en diskussion med externa finansiärer, säger Peter Rexhammar. 

Deskjockeys resa började med i samband med revisionspliktens avskaffande.

dj-brod.jpg

Annons

– Vi tog in vårt första redovisningsuppdrag efter att revisionsplikten försvann, eftersom vi såg ett behov hos våra kunder att få kvalificerad hjälp även om man är en liten företagare som inte måste ha revision.
Revisionsplikten avskaffades 2010. 2013 kom FAR:s första framtidsstudie. 2014 vann Deskjockeys utmärkelsen Årets Framtidsbyrå för sitt sätt att använda den digitala teknikens möjligheter för ökad effektivitet och flexibilitet i arbetet. 

Tack vare revisionspliktens avskaffande och teknikens inträde i det traditionella pärmlandskapet kunde såväl kunder och medarbetare få utvecklas mer på sina villkor. 

– Det handlar om att fånga tillfällena i flykten. När man ser att någonting händer som man kan göra något skojigt av det, eller hitta en efterfrågan i, så är det klart att man är där och tittar lite, säger Peter Rexhammar.

Han är påfallande tillbakalutad, för att driva en revisions- och ekonomibyrå i framkant. Kanske är det just den kombinationen, av analytiskt perspektiv och framåtdriv, som bidragit till Deskjockeys framgång.

– Vi har hela tiden haft blicken fem år framåt. Vi ägnar oss mycket åt omvärldsbevakning och funderar på hur branschen och kundernas efterfrågan kommer att se ut i framtiden. Och varje gång vi blir av med en kund sätter vi oss ned och funderar på vad vi kunde gjort bättre, ser vi någon tendens i det här, är det någonting vi ska förändra? Detsamma gäller vid offerter, säger Peter Rexhammar.

Sedan 2014 har Deskjockeys vuxit personalen från 15 till närmare 25 personer, varav nio revisorer och 14 konsulter. Dessa servar cirka 450 revisionskunder och cirka 400 konsultkunder. 

Har ni kapacitet för att ta in fler kunder?

– Ja, absolut, det är så vi jobbar. Vi rekryterar hela tiden med överkapacitet för att kunna svara seriöst på offerter på större komplicerade uppdrag. Det är inte trovärdigt om man inte har en bemanning för det, så just nu ligger vi med överkapacitet för att kunna ha korta ledtider och växa snabbt.

För närvarande är Deskjockeys helt och hållet inställt på tillväxt. All vinst återinvesteras i verksamheten.

– Under den här starka tillväxtfasen lägger vi pengarna på kontor och inte på vinst. Plus minus noll räcker för oss, det är den enda trovärdiga inställningen om man verkligen vill växa, säger Peter Rexhammar.

Inom några år kommer man att ha fördubblat omsättningen, utan att dubbla antalet anställda.

– Traditionellt sett mäts ett konsultföretags storlek med personal, men vi tror att vi kan dubbla omsättningen utan att dubbla antalet människor som jobbar i och med att vi har effektiva programvaror som gör att vi kan åstadkomma mycket mer med färre människor.

Det är framför allt konsultdelen som växer. Efterfrågan kommer företrädesvis från företag med 5-10 anställda och en omsättning på 150-200 miljoner. 

– De outsourcar större delen av sin ekonomiavdelning och det är ett växande segment för oss, säger Peter Rexhammar, som avslöjar att han går och väntar på nästa lågkonjunktur.

– Det är ju det som vi lägger grunden för, när bolagen ska skära i kostnaderna och outsourca ännu större delar av sin infrastruktur som exempelvis ekonomiavdelningen så har vi laddat för det. 

Den outsourcade ekonomiavdelning för tankarna till den affärsjuridiska byrån Fondia, som utvecklat konceptet den outsourcade bolagsjuristen. Peter Rexhammar bekräftar att de båda byråerna har liknande affärsmodeller.

– Det är inte en medveten kopiering utan det har bara sammanfallit att vi gjort liknande saker samtidigt, att vi jobbar med fasta priser och har en ganska likartad syn på hur medarbetarna ska trivas på arbetsplatsen. 

Fondia är finskt, och det är en händelse som ser ut som en tanke att Deskjockeys också arbetar mycket med Finland. Två av de tre delägarna är finskspråkiga, och Peter Rexhammar har själv en lång historia av att arbeta mot Finland.

– Vårt arbetssätt funkar väldigt bra med finländare, vi kan den finska kulturen och förstår vad som förväntas av en leverantör till ett finskt företag. 

Finland har ett rykte om sig att ligga i framkant när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

– Finland har kommit otroligt lång teknikmässigt med automatiska kopplingar till myndigheter och skatteverk. Det som många byråer i Finland däremot har misslyckats med är att gå vidare och flytta verksamheten högre upp i näringskedjan till en avancerad konsultnivå. 

Många fortsätter att göra vad de alltid har gjort – det vill säga leverera finansiell data men på ett mer effektivt sätt – medan Deskjockeys tar rollen som ekonomichef som kan diskutera direkt med ledningen.

– Där tror jag att vi kan fylla ett stort hålrum i Finland på sikt, säger Peter Rexhammar.

I veckan öppnade Deskjockeys en filial i Helsingfors, den drivs som ett dotterbolag och är bara den första i en planerad nordisk expansion.

– Vi har stor efterfrågan från kunder som behöver kvalificerad hjälp när de ska etablera sig i Sverige, det är främst finska dotterbolag i Sverige, men samma sak håller på att hända i Norge.

Nordiska företag som står i begrepp att etablera dotterbolag i Sverige behöver hjälp med gränsöverskridande handel, lokala lagar och regler, skattefrågor, avancerade redovisningsfrågor och erfarenhet av att kunna rapportera till internationella dotterbolag, berättar Peter Rexhammar. Eftersom Deskjockeys inte är en redovisningsbyrå, utan har sin grund i revision har man kompetens nog att kunna hjälpa till med alla dessa bitar som de nordiska kunderna efterfrågar.

– I och med att vi har startat kontor i Helsingfors kommer vi närmare den finska koncernledningen och kan ta personliga möten på kort varsel. Under nästa år gör vi samma sak i Oslo och vi tittar även på etablering i Malmö eller Köpenhamn, säger Peter Rexhammar.

2020 kommer Deskjockeys troligtvis att ha utvecklats från ett litet tvåmanskontor i Sala, dit Hanna och Peter Rexhammar, knappt fyllda 40, hade dragit sig tillbaka för en lugnare tillvaro med revisionsuppdrag på distans och egna hästar, till en nordisk koncern.

Den ovanlig revisionsbyrån byggs för att kunna platsa på börsen, avslöjar Peter Rexhammar.

– Vi har gjort en sådan konstruktion att företaget ska kunna börsnoteras. Vi ser det som ett mål att nå så långt att vi skulle kunna börsnoteras. Då är företaget så pass bra att vi kan välja mellan att börsnotera eller inte, säger Peter Rexhammar hemlighetsfullt.

Den affärsjuridiska byrån Fondia är den första i sitt slag som har börsnoterats, och fått axla rollen som utmanare i advokatbranschen. Peter Rexhammar vill inte alls kännas vid ett sådant epitet.

– Vi vill inte vara utmanare, vi vill inte utmana någon, vi vill bara hjälpa kunderna på det mest effektiva sättet. Om det sedan utmanar branschen så kanske det är så, men det är inte det som upptar våra tankar. För oss handlar varje dag om att lösa problem åt våra kunder.

Fakta Deskjockeys:

Grundare och delägare: Hanna Rexhammar och Peter Rexhammar. Delägare: Anna-Bella Packwood
9 revisorer, 14 konsulter
Cirka 450 revisionskunder, cirka 400 konsultkunder
Omsättning 21 miljoner kronor
Målet är att fördubbla den inom 3-4 år
Ingen traditionell delägarmodell, men personalen erbjuds aktier i bolaget

Annons