"Det här är ett naturligt sätt för oss att börja låna upp i euro för att minska valutaexponeringen", säger Gustav Ohlsson på Collector.
"Det här är ett naturligt sätt för oss att börja låna upp i euro för att minska valutaexponeringen", säger Gustav Ohlsson på Collector.
Bank

"Den svenska inlåningsmarknaden är begränsad"

Collector Bank behöver minska valutaexponeringen och hitta nya inlåningskällor. Ett led i det är att banken lanserar ett inlåningserbjudande i Tyskland, säger Gustav Ohlsson, produktchef för sparande, till Realtid.

Uppdaterad 2019-04-17
Publicerad 2019-04-16

Collector Bank berättade tidigare på tisdagen att banken ska komplettera sitt erbjudande genom inlåning i euro till privatpersoner på den tyska marknaden.

– Vi har en hel del utlåning i euro och i dagsläget finansieras det primärt genom inlåning i svenska kronor på den svenska marknaden. Det här är ett naturligt sätt för oss att börja låna upp i euro för att minska valutaexponeringen, det är den primära anledningen, säger Gustav Ohlsson.

Av Collectors totala utlåning på cirka 26 miljarder kronor är motsvarande 5,5 miljarder kronor i euro, både till företags- och privatkunder, enligt Ohlsson.

– Målet är att matcha inlåningen så väl som möjligt med utlåningen i samma valuta.

– Det handlar också om att hitta nya inlåningskällor, den svenska inlåningsmarknaden är begränsad. Vi finansierar oss till stor del från allmänheten.

Erbjudandet lanseras i samarbete med Raisin som är den största inlåningsplatsen på den europeiska marknaden.

Platsannonser