Skämdump från SCB.
Skämdump från SCB.
Fonder

Den svenska fondförmögenheten ökar

Under utgången av mars steg den med 177 miljarder kronor, enligt ny statistik från SCB.

Uppdaterad 2017-05-18
Publicerad 2017-05-18

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av mars i år till 3.522 miljarder kronor. Det visar ny statistik från SCB.

Det är en ökning med 177 miljarder kronor sedan föregående kvartal och 558 miljarder kronor sedan första kvartalet föregående år. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 31 miljarder kronor.

Nettosparandet under kvartalet uppmättes till 34 miljarder kronor. Det var främst aktiefonderna som bidrog till det med 26 miljarder kronor. Resterande 143 miljarder av den totala ökningen beror på den positiva marknadsutvecklingen under kvartalet.

Nettoinflödet under första kvartalet härrör framför allt från svenska finansbolag som hade ett nettosparande på 27 miljarder kronor, följt av de utländska innehavarna som bidrog med tre miljarder kronor.

Platsannonser

Logga in