MarknaderNyhet

”För den långsiktiga investeraren är det köpläge”

Jon Arnell, Max Matthiessen Jon Arnell, Max Matthiessen
"Marknaderna tenderar att överdriva rörelser i termer av att redan prisa in en bantning av balansräkningen utöver avslutade tillgångsköp och räntehöjningar", säger  Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen,.
Publicerad
Uppdaterad

Trots breda nedgångar – Stockholmsbörsen med 12 procent sedan årsskiftet och Nasdaq med 15 procent sedan toppen i november tycker Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen, att det fortfarande är aktier investerarna ska satsa på. 

Realtid.se

Inledningen på året har varit allt annat än lugn och till den redan trendande ränteoron kan nu adderas en ökad geopolitisk osäkerhet. Marknadens förväntansbild kring snabbare räntehöjningar och tidigare bantning av balansräkningen har alltjämt justerats på uppsidan vilket orsakar nedgångar i aktier.

Marknaderna styrs av förväntningar och inledningen av året har präglats av revideraringar av förväntansbilden, men också en ökad portion osäkerhet. Det skriver  Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen, i sin makrorapport och pekar på rädslan som finns för att en mer ihållande hög inflation ska tvinga centralbankerna, med Fed i spetsen, att agera mer aggressivt.

– Fyra räntehöjningar ligger i förväntanbilden idag med start i mars, men oron för fler och potentiellt kraftigare höjningar är vad som stressar. Marknaderna tenderar att överdriva rörelser i termer av att redan prisa in en bantning av balansräkningen utöver avslutade tillgångsköp och räntehöjningar.

Annons

– Givet Feds kommunikation fram till nu kommer en minskning av likviditeten alltjämt innebära att systemet har mer likviditet än innan pandemin, vilket allt annat lika bör ge fortsatt stöd. 

Återhämtningen i den globala ekonomin har redan tidigare lett investerare in i mer cykliska- och värdeorienterade delar av marknaderna.

– Under 2021 såg vi stora slag i sektorrotationen, något som kommer att fortsätta spela ut även under 2022. Marknaderna uppvisar även en underliggande rotation inom tillväxtbolagen där Nasdaq utgör ett tydligt exempel. Fokus skiftas från tillväxt till vilket pris som helst till kvalitet i intjäningen. Värderingen har därmed kommit i spel på ett annat sätt. Nasdaq är ned över 15 procent sedan toppen, men stora delar av komplexet är ner betydligt mer 30-50 procent vilket tydligt visar på den rotation som sker. Sentimentet på Nasdaq är det sämsta sedan marsbotten 2020, skriver Arnell.

Annons

– Låga räntor har kunnat motivera högre värderingar, men när vi nu går in i en miljö av stigande räntor reverseras marknadens inställning till risk. Värderingen i marknaden är alltså i fokus igen. 

 Rapportsäsongen ligger i startgroparna och vi har hittills erhållit ett par amerikanska bankrapporter och några svenska däribland Investor och Sandvik.

– Marknaden kommer att vara betydligt mindre förlåtande framåt och stock picking står i fokus. Vi räknar alltjämt med stigande vinster under året för både amerikanska och svenska bolag som följd av en fortsatt god ekonomisk tillväxt om än i en lägre takt än under 2021, vilket ger stöd till aktier.

Annons

Kvartalsrapporterna, vilka börjar levereras på riktigt under veckan, kommer att ge marknadsaktörerna vägledning vilket i kombination med tydligare riktlinjer från Fed under onsdagskvällen har möjlighet att stabilisera marknaderna överlag, enligt Arnells bedömning. 

– De sista dagarna har vi haft en lugnare utveckling på räntemarknaden, med fallande räntor snarare än stigande vilket också visar på en mer sentimentsdriven marknad. 

Jon Arnell bedömer att sannolikheten för en korrektion om 5-10 procent under ett enskilt börsår är hög.

– För den långsiktige investeraren är det köpläge givet underliggande makroeknomiska bild och den nuvarande volatiliteten är snarare sentimentsdrivet, vilket innebär att när fokus flyttas till fundamenta bör marknaderna stabiliseras. 

 

 

Annons