En hårt pressad styrelseordförande i fondbolaget Allra har vunnit sin första juridiska delseger mot Pensionsmyndigheten.
Fonder

Delseger för Allra i kammarrätten

Sent på fredagseftermiddagen vinner det hårt pressade fondbolaget Allra sin första rättsliga framgång. Kammarrätten stoppar tillfälligtvis Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder från fondtorget och säga upp samarbetsavtalet. “Glädjande! Det stärker mitt förtroende för rättsväsendet”, säger Allras styrelseordförande Gunnar Axén till Realtid.

Uppdaterad 2017-03-26
Publicerad 2017-03-24

Beslutet, som är den första framgången för det skandalomsusade och hårt pressade pensionsbolaget Allras juridiska ombud, meddelades av kammarrätten i Stockholm sent på fredag eftermiddag. Enligt vad Realtid erfar arbetade rättens tre ledamöter övertid för att få fram ett beslut innan rätten stängde för helgen.

– Beslutet är glädjande. Det stärker mitt förtroende för rättsväsendet och ökar förhoppningen om att ärendet blir rättssäkert prövat, säger Allras styrelseordförande Gunnar Axén i en första kommentar efter beslutet, till Realtid.

Allras Luxemburgbaserade fondbolag Allra Asset Management har överklagat två beslut av Pensionsmyndigheten till Kammarrätten i Stockholm, efter att ha förlorat den första vändan i förvaltningsrätten.

Frågorna handlar dels om Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera fyra Allra-fonder från Fondtorget, samt att pensionsspararnas innehav i dessa fonder ska tvångsförsäljas och föras över till Sjunde AP-fonden Såfa.

Och nu har alltså Allra vunnit sin första juridiska delseger i striden mot Pensionsmyndigheten. Beslutet att avregistrera fonderna ställs tillfälligtvis in. 

"Enligt kammarrättens uppfattning är utgången av målet i nuläget oviss. Om det vid den slutliga prövningen visar sig att Pensionsmyndighetens beslut kan överprövas och även komma att undanröjas av allmän förvaltningsdomstol, kan följderna av Pensionsmyndighetens beslut inte återställas. Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera fonderna Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Modig, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta samt att säga upp samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra ska därför tills vidare inte gälla (inhibition)", skriver kammarrätten i beslutet.

Vidare skriver kammarrättens tre ledamöter följande:

“Kammarrätten beslutar att inhibera Pensionsmyndighetens beslut avseende Allra Asset Management S.A. (Allra). Allra beviljas även prövningstillstånd.

Pensionsmyndigheten beslutade att: Allras fonder skulle avregistreras, samarbetsavtalet mellan Pensionsmyndigheten och Allra skulle sägas upp och en följd av beslutet är att fondinnehavet ska avvecklas.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som ansåg att Pensionsmyndighetens beslut inte var överklagbart. Överklagandet avvisades därför. 

Allra överklagade förvaltningsrättens avgörande till kammarrätten och yrkade inhibition. Kammarrätten anser att det finns skäl att i avvaktan på en slutlig prövning inhibera Pensionsmyndighetens beslut. 

Kammarrätten meddelar även prövningstillstånd i målet vilket innebär att Pensionsmyndigheten kommer att få möjlighet att bemöta de argument Allra fört fram i målet innan kammarrätten tar slutlig ställning till om Pensionsmyndighetens beslut varit överklagbart.”

Vidare skriver Kammarrätten:

“Allra har även yrkat att kammarrätten ska förordna att Pensionsmyndigheten tills vidare inte får verkställa sitt beslut, inkluderande att Pensionsmyndigheten inte får placera om sparares fondmedel i aktuella fonder annat än på begäran av enskild pensionstagare.

Åtgärden att placera om sparares fondmedel är en följd av Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera de aktuella fonderna och att säga upp samarbetsavtalet. Åtgärden omfattas inte av Pensionsmyndighetens beslut och yrkandet kan därför inte prövas av kammarrätten. Yrkandet ska därmed avvisas.”

Platsannonser

Logga in