Allra-vd:n Alexander Ernstberger och Deloitte-partnern Jan Palmqvist, som var ansvarig revisor i Allra-koncernen.
Rättstvist

Deloitte vill inte förlikas med Allra

Allra ställer sig positiv till att en medlare utses i målet mot Deloitte men revisionsbyrån säger nej till förlikning. Nu stundar huvudförhandling där bland andra Allra-vd:n Alexander Ernstberger och Deloitte-partnern Jan Palmqvist ska förhöras.

Publicerad 2018-11-13

I slutet av oktober kontaktade domstolen Allra och Deloitte med syftet att se om parterna möjligtvis skulle kunna förlikas i målet.

”Tingsrätten har som ni vet en skyldighet att verka för förlikning. Efter att ha gått igenom målet tycker jag att det finns en del som talar för att det skulle vara lämpligt att utse en särskild medlare”, skriver målets referent.

Men för att en medlare ska utses krävs båda parternas samtycke samt att parterna själva bekostar medlaren.

Dagen efter mejlet skickats till Allras och Deloittes ombud på Gernandt & Danielsson samt på Baker Mc Kenzie svarar Allras ombud.

”Allra Sverige AB har ingen invändning mot att det utses en särskild medlare och samtycker således till det”, skriver Daniel Waerme på Gernandt & Danielsson

Deloittes ombud meddelar, en vecka efter, att man inte samtycker till medling.

Domstolen har därmed satt ut datum för huvudförhandling i målet där bland annat Allras vd Alexander Ernstberger och Deloitte-partnern Jan Palmqvist, som var ansvarig revisor, ska förhöras.

Förhandling startar den 28 november och pågår under tre dagar.

Platsannonser