Annons

Annons

Del_All.jpg

Allras tidigare revisionsbyrå Deloitte tar nu bolaget till domstol för att få betalt för utfört arbete.

Deloitte stämmer Allra

Deloitte tar Allra till domstol. Kräver cirka en miljon kronor för en utökad granskning i Allra som utfördes i början av året. 

Revisionsbyrån Deloitte hade ett uppdrag att utföra revision i Allra Sverige AB. I samband med revisionsuppdraget har Deloitte genomfört en utökad granskning under perioden från och med den 31 januari 2017 till och med den 24 februari 2017. Deloitte fakturerade sedan Allra på 978.900 kronor exklusive moms. Sista betalningsdag var 20 mars 2017.

Under februari och mars 2017 har Allra fått en detaljerad specifikation över nedlagd tid per arbetsmoment och medarbetare från Deloitte, vilket Allra efterfrågat.

Nu skriver Deloitte, genom sin advokat Jonas Benedictsson på Baker & McKenzie, att ”trots flera betalningspåminnelser, senast genom kravbrev den 22 november 2017, kvarstår fortfarande fakturan som oreglerad”.

Annons

Annons

Deloitte valde att hoppa av uppdraget efter att ha gjort en revisionsanmälan gällande Allras derivattransaktioner som deras ppm-fonder gjorde genom koncernens värdepappersbolag i Dubai under 2016.

I början av sommaren stod det klart att Allra anmälde Deloitte till Revisorsinspektionen dels eftersom bolaget ansåg att Deloitte lämnade revisionsuppdraget i förtid och anmälde Allra till EBM dels om Deloittes extrauppdrag i Allra varit förenligt med reglerna om revisors oberoende, vilket Revisionsvärlden var först med att berätta. Den mest omfattande anmälan rörde moderbolaget Allra Sverige AB där Alexander Ernstberger skrev under på att Allra planerar en civilrättslig process mot Deloitte och byrån huvudansvarige revisor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons