FinansNyhet

Deloitte: Ebba Lindsö bekräftade utökad Allra-granskning

Publicerad

Ebba Lindsö och Karin Moberg är nu i blickfånget inför huvudförhandlingen som startades i veckan mellan Allra och Deloitte. Deloitte hävdar att man redan i februari 2017 gjorde klart för för Alexander Ernstberger att det behövdes en utökad granskning, vilket kvitterades av Karin Moberg och Ebba Lindsö.

Sara Johansson

Huvudförhandlingen mellan Deloitte och Allra påbörjades i veckan. Tvisterna i skriftväxlingarna fortsatte in i slutskedet inför förhandlingarna i domstolen. Parterna tvistade om styrelseledamöterna Ebba Lindsö och Karin Moberg har bekräftat nödvändigheten av den utökade granskningen och därmed det följande utökade arvodet eller ej.

Domstolen har, inför huvudförhandlingen som påbörjades i onsdags, gjort en sammanställning av stämningen samt genstämningen mellan Deloitte och Allra.

I mejlväxlingar till domstolen har parterna synpunkter på sammanställningen. Allras ombud Daniel Waerme pekar på att Deloitte gör gällande att ”Karin Moberg och Ebba Lindsö bekräftade nödvändigheten av den utökade granskningen och av det därtill följande arvodet”. Han menar att Deloitte inte har preciserat när ”denna påstådda bekräftelse” lämnades.

Annons

Deloittes ombud Magnus Stålmarker svarar att Deloitte klargjorde redan i februari 2017 för Alexander Ernstberger, Karin Moberg och Ebba Lindsö att en utökad granskning erfordrades, ”vilket kvitterades av i vart fall Karin Moberg och Ebba Lindsö”.

Daniel Waerme är ändock inte nöjd med svaret och menar att åberopandet inte är alltjämt placerat i tid och rum. Han vill ha svar på vilken dag ”kvittensen” lämnats in.

Efter påtryckningar från Allras ombud Marcus Johansson förelägger Domstolens rådman att Deloitte ska inkomma med svar på ”när i tiden Deloitte fick kvittens/bekräftelse från karin Moberg och Ebba Lindsö på att utökad granskning var nödvändig” och ”hur denna kvittens/bekräftelse lämnades”.

Annons

Deloittes ombud Magnus Stålmarker hänvisar till en tidigare aktbilaga i målet där det framgår att Deloitte haft kontakter och möten med Karin Moberg och Ebba LIndsö den 3, 6, 7, och 10 februari 2017.

”Det är Deloittes uppfattning att behovet av utökad granskning har kvitterats av Moberg och Lindsö vid samtliga kontakter och att Deloitte den 10 februari 2017 fick uppmaningen av båda att gå till botten med frågorna. Beskeden har lämnats muntligen”, skriver Magnus Stålmarker i ett mejl till domstolen med kopia till Allras ombud.

Allra har tidigare uppgett att en förutsättning för att Deloitte ska ha rätt till det utökade arvodet är att Allra informerats skriftligen om att det beräknade arvodet kunde komma att överskridas, vilket, enligt Allra, aldrig skett. Man har även uppgett att ingen behörig företrädare har godkänt det utökade arvodet.

Annons

Huvudförhandlingen startade den 28 november och avslutas den 12 december. Karin Moberg ska höras som vittne den 5 december.

Annons