Fastigheter

Delarkas hyresintäkter ökar

Paretos fastighetsbolag redovisar ett stabilt första halvår 2016.

Uppdaterad 2016-08-29
Publicerad 2016-08-29

Hyresintäkterna för Paretos enfastighetsbolag, Delarka, ökade något under första halvåret 2016 jämfört med samma period i fjol till 49,37 miljoner kronor jämfört med 49,33 miljoner kronor året innan.

Delarka äger en fastighet i Stockholm, vilket även är Postnords huvudkontor. 

Driftnettot för perioden landade på 39,12 miljoner kronor, jämfört med 39,5 året innan.

Resultat innan skatt landade på -9,46 miljoner kronor, jämfört med -8,62 miljoner kronor året innan. Resultat efter skatt uppgick till -9,99 miljoner kronor jämfört med fjolårets -10,5 miljoner kronor.

Vid årsstämman i mars beslutade styrelsen om en utdelning på 8 kronor per aktie, vilket innebar en utdelning till aktieägarna om 40 miljoner kronor som betalas ut vid fyra tillfällen fram till nästa årsstämma. Största ägaren i moderbolaget är Ålandsbanken, med en ägarandel på 20 procent.

Delarka grundades november 2013 av Pareto Securities och Pareto Project Finance och bolaget drivs av Pareto Business Management. Bolaget är noterat på First North sedan december 2013. 

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in