Finans Debatt

Vinnarna är de som inte drar ned på innovation

Publicerad

”Att stoppa huvudet i sanden och betrakta innovation som en kostnad i tider av osäkerhet, är lika med att hålla tummarna och hoppas att företag inte kommer att misslyckas.” Det skriver Mattias Bolander, chef på Workday för Norden och Baltikum.

Tyvärr finns det ingen kristallkula som kan ge företagsledare klarhet i en möjlig lågkonjunktur. Ändå får den ombytliga marknaden och hotet mot finansiell säkerhet vissa experter, däribland Internationella valutafonden, att rekommendera företag att förbereda sig bättre inför en global lågkonjunktur.

Vilka konkreta åtgärder kan då ett företag vidta för att bäst förbereda sig för en osäker framtid? När marknaden svänger blir det ofta en fråga om att fäkta eller fly, där vi går in i ett isolerat sparläge. Men analytiker från till exempel McKinsey och Deloitte menar att de företag som står som vinnare efter en ekonomisk nedgång är de som inte drar ned på investeringar i innovation – det är viktigt att förbereda sig för slutet av stormen genom att bygga för framtiden. 

Med hotet om lågkonjunktur i horisonten är den viktigaste frågan för vd och ledningsgrupp: ”Hur skapar vi förutsättningar för kontinuerlig digital innovation – oavsett vad som händer på marknaden?” Eftersom den frågan är så viktig idag, genomförde vi ”Organizational Agility at Scale: The Key to Driving Digital Growth”, en global studie av 998 företagsledare i ett antal branscher. Baserat på denna studie har jag sammanställt fyra tips för företagsledare att ha i åtanke nu när vi med största sannolikhet närmar oss en lågkonjunktur. 

Annons

1. Planera kontinuerligt, inte på årsbasis
Oavsett ekonomiskt läge, och än mindre under en lågkonjunktur, har företag råd att vänta ett helt år med att se om en produkt eller tjänst är lönsam. Den traditionella årliga planeringen tar i genomsnitt 77 dagar – vilket är alldeles för långsamt i dagens snabbrörliga klimat. 

En kontinuerlig planeringsprocess ger istället en mer dynamisk modell. Genom att samla transaktioner och rapportera data i ett enda system påskyndas planeringen och involverar rätt personer. På så sätt är planerna alltid uppdaterade och planeringen sker på rätt nivå i organisationen, och man kan också jämföra faktiska affärsresultat med planen. 

2. Smidiga processer och strukturer som stöttar snabb förändring
Snabbt förändrade affärsförhållanden kräver ett flexibelt verktyg för att planeringen ska kunna hålla jämna steg. Planer som förändras innebär ofta förändringar i organisationsstrukturer eller affärsprocesser, eller till och med införandet av helt nya strukturer och processer. Detta bör vara friktionsfritt och enkelt, och inte kräva IT-ingripande eller ta mycket tid. Att få rätt talang på plats måste gå snabbt.

Annons

3. Rekrytera digital kompetens eller vidareutbilda anställda för framtiden
Framväxten av innovativ teknik som AI och maskininlärning har skapat en perfekt storm av störningar och möjligheter på kompetensmarknaden. Många ledande företag har upptäckt att stora delar av deras senaste intäkter är direkt kopplade till kompetensområden som inte ens fanns för fem år sedan. Företag måste därför utveckla nya färdigheter för att leverera de nya digitala intäktsströmmar som affärsplanerna kräver. Ökningen av automatisering innebär att färdigheterna ständigt förändras och nya kompetenser dyker upp medan andra blir föråldrade. Att hantera dessa är kärnan i att bygga en framtida arbetsgrupp som kan leverera efter digitala planer.

4. Stärk beslutsfattandet 
Traditionella organisationer har ofta en hög grad hierarki. En av de största utmaningarna är att många inte har verktygen som gör det möjligt för anställda att fatta beslut. Här går man miste om en möjlighet, eftersom det ju är de anställda som driver framgångsrika digitala affärsplaner. Medarbetarna måste ha rätt information vid rätt tid för att kunna fatta bästa möjliga beslut för verksamheten. Företag måste också bygga en kultur där de anställda uppmuntras att fatta beslut som gynnar kunderna utan att behöva söka godkännande för varje enskilt beslut.

Vi vet ännu inte omfattningen av lågkonjunkturen, men en sak är säker – att sticka huvudet i sanden och betrakta innovation som en kostnad i tider av osäkerhet, är lika med att hålla tummarna och hoppas att ditt företag inte kommer att misslyckas. Chefer måste börja vidta de åtgärder som krävs för att själva kontrollera sin verksamhets framtid, oavsett ekonomiskt klimat.

Annons

Mattias Bolander
Chef på Workday för Norden och Baltikum

Annons