Debatt

Vi nöjer oss inte med att "betala” oss fria

Program för miljökompensation är betydelsefulla för att bidra till utveckling av ny teknik och lösningar som kan reducera koldioxidutsläppen, men parallellt behöver branschen bokstavligen styra in transporter på mer hållbara vägar. Bolts Sverigechef Nils Wijkmark menar att transportbranschen kan göra mer för att minska sin klimatpåverkan.

Publicerad 2019-12-02

I dag utgör vägtransporter cirka 20 procent av Europas totala utsläpp av växthusgaser. Det finns ingen enkel lösning på världens klimatutmaningar. Detta är istället en omställning av rang som krävs för att vi även i framtiden ska kunna leva och ha det bra. Färre plastprodukter, smartare matproduktion, hållbar konsumtion och att rensa upp där vi skräpar ner är några små steg som den enskilde kan ta men som även behövs genomföras i en global skala.

Ingen enskild aktör kommer att rädda miljön, vi måste istället utröna vad vi kan göra tillsammans, och lära oss av varandra. Inte minst inom transportsektorn där vi är verksamma. Omställning behöver göras på alla nivåer och för alla branscher och områden.

Som teknikföretag verksamt inom transportbranschen gör vi och andra aktörer inom vårt ekosystem ett avtryck. Men vi är samtidigt verksamma inom ett område som utvecklas snabbt och som är en viktig kugge i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för både klimat och miljö genom att optimera och styra trafik och vilka trafikslag som kan prioriteras.

Vi är väl medvetna om att transport – och särskilt bil – spelar en stor roll i de utsläpp som görs varje år, jorden runt. Därför har vi en stor uppgift i att försöka bidra till en bättre värld. I dag är alla resor med Bolt i Europa 100 procent klimatkompenserade och vi har nyligen berättat om vårt miljöinitiativ Green Plan där vi fram till 2025 investerar motsvarande 100 miljoner kronor i klimatkompenserande projekt.

Men vi vill inte nöja oss med att "betala” oss fria, utan även finna vägar framåt för hur vi ger minsta möjliga klimatpåverkan från transporterna i vårt system. Eftersom vi inte äger alla fordon i vår flotta behöver vi ställa krav på vilka som kör inom vårt ekosystem och vilka fordonstyper vi väljer att främja.

I vårt långsiktiga program ingår att neutralisera Bolts koldioxidutsläpp i den europeiska transportsektorn, med ett minimum på fem miljoner ton kompenserat före 2025. Ett sätt för oss att minska utsläppen är genom att tillföra elbilar och andra miljövänliga transportmedel till de marknader där vi har en närvaro. Vi har även som plan att enbart använda förnybar energi (och kompensera 100 procent i de fall det inte går) på alla Bolts kontor, jorden runt, till 2020.

Våra tjänster kommer att kunna bidra till en grönare framtid. Ledordet är givet; "sharing is caring”. Med digitaliserade tjänster möjliggörs även att optimera användning och hushållning av våra transportsystem. Tack vare stora mängder data kan vi bidra med underlag för hur trafik och infrastruktur planeras i vårt samhälle.

För att vi ska lyckas krävs att vi samarbetar åt samma håll. Vi vill uppmana alla företag inte minst inom transportområdet att göra mer för rädda klimatet.

Vi är i den unika och lyckliga positionen att kunna fungera som en drivkraft för förändring både i och utanför vår bransch. Vi hoppas att vår gröna plan blir ett exempel andra företag inspireras av att följa, så att vi alla kan dela ansvaret och arbeta framåt.

Nils Wijkmark
Sverigechef Bolt

Platsannonser