Dan Sommer. Foto: Qlik
Debatt

Vi närmar oss ett slags digital ättestupa

Det är hög tid för företag att ställa om till digitala arbetssätt. Det har funnits ett sådant behov tidigare och coronapandemin påskyndar det behovet ytterligare.  Det skriver Dan Sommer,
Senior Director på Qlik.

Publicerad 2020-06-24

Coronapandemin innebär en brytpunkt för hur företag arbetar. Vi närmar oss ett slags digital ättestupa, där de företag som ligger långt efter i den digitala transformationen riskerar att slås ut. 

Vid tidigare kriser, som IT-bubblan i slutet av 1990-talet och finanskrisen 2008-09, var läget annorlunda. Då hade vi inte samma underliggande infrastruktur med utbredd fiber och dagens snabba mobilnät eller lika avancerade IT-verktyg, som lättillgängliga molntjänster eller videokonferensprogram av god kvalitet, som idag. Vid IT-bubblan var det ”den nya ekonomin” som sveptes bort och vi gick tillbaka till det gamla. Under finanskrisen var det nya företag och de som inte hade tillräckligt bra finansiering som försvann.

Jag har länge sagt att i nästa stora omstöpning eller kris är det bolag med gamla arbetssätt som kommer svepas undan, och nu har vi en sådan kris i form av coronapandemin. Vi vet inte hur länge coronapandemin kommer att bestå, den kan pågå under flera år.

Jag argumenterar för att de som kommer att klara den digitala omställningen är de som kan svara ja på tre frågor: Har ni bra kassaflöde och balansräkning? Har ni gjort den digitala omställningen när det gäller interna arbetssätt och affärsmodellen? Är ni agila och anpassar er till förändring?

Ju längre krisen håller på, desto fler företag behöver kunna svara ja på alla dessa frågor. Annars kommer vi se ökat antal konkurser, försäljningar av bolag och sammanslagningar. Det gäller alla företag oavsett bransch.

En del av de bolag som nu permitterar och stänger ned och som inte har anpassat sig för att jobba i en digital miljö, står stilla utan produktion eller utan fysiska möten. De företag som däremot har digitala arbetssätt och digitala affärsmodeller kan i större utsträckning låta sina anställda jobba hemifrån, fortsätta vara produktiva och fortsätta möta kunder virtuellt. De som inte ställer om kommer inte att fungera i ”det nya normala”.

 Hur ska då företag göra som halkat efter i sin digitala omställning? Här är tre konkreta råd:

 1. Skaffa tjänster som i närtid går att köra helt i molnet. Kanske i liten skala till att börja med, men som på längre sikt också måste kunna hantera så kallade hybridlösningar och multicloud, det vill säga som har både interna och externa molnlösningar samt flera externa molnleverantörer.

 2. Effektivisera processer och arbetssätt. Det finns tekniker som via analys kan förbättra era processer, snarare än att gå tillbaka till hur det var före corona. Det gäller att knyta samman hela kedjan från dataintegration till analys och exekvering. Här kan verktyg som Continuous Intelligence, Robotic Process Automation, och Process Mining vara till hjälp. Med dessa kan man proaktivt analysera och exekvera hur till exempel betalningar och fakturering sker, vilket hjälper till att digitalisera flödet.  

 3. Skaffa mjukvara med möjlighet till e-learning. Mjukvaran ska vara intuitiv och det ska finnas ett ekosystem av e-lärande runt det så att många kan ta del av utbildning utan att ta in tunga konsultresurser. Klassrumsundervisning för att lära ny teknik kommer bli mer ovanligt. Långa utdragna konsulttjänster innan värde ses kommer inte accepteras i det nya normala där allt är mycket mer digitalt och budgetar än mindre. Människor kommer heller inte interagera så mycket med varandra under en period.

 Har ni inte redan gjort detta, gör det omedelbart!

Om bolag trots allt skulle behöva minska sina IT-budgetar, oavsett hur digitala de är, hur bör de då prioritera? En färsk rapport från analysföretaget 451 Research  visar att coronapandemin får många företag att ifrågasätta nästan allt, men data och analys tillhör de absolut viktigaste sakerna man vill behålla. Varför? För att data och analys är råvaran som krävs för att göra omställningen från fysiskt till digitalt.

Det är bara med digitala arbetssätt som det går att vara tillräckligt produktiv, annars finns risken att försvinna i ”det nya normala”. Det finns flera exempel från historien om att det inte är de största som överlever utan de mest agila och anpassningsbara!

Dan Sommer
Senior Director, Qlik

Platsannonser