Christoffer De Geer, vice vd bitcoinväxlaren BTCX, skriver ett svar till Realtids krönikör Anders Elgemyr i debatten om bitcoin och kryptovalutor.
Debatt

Vi har bara sett en bråkdel av bitcoins fulla potential

Bitcoin kan inkorporera vad som helst om behovet är tillräckligt stort eller dess användare ser ett tillräckligt stort värde i det. Därför har vi än så länge bara sett en bråkdel av bitcoins fulla potential tas i kraft, replikerar Christoffer De Geer, vice vd på bitcoinväxlaren BTCX.

Publicerad 2017-10-17

REPLIK I sin artikel “En investering i bitcoin är allt annat än stabil” så definierar Anders Elgemyr, vd för Jarl Securities, på ett stiligt sätt vad han uppfattar är grunden till varför vi ser på bitcoin så olika. Nämligen att jag skall se det som en valuta medan han ser det som ett tillgångsslag. 

Jag är beredd att hålla med Anders här till viss mån, för jag ser bitcoin som ett betalningsmedel redan idag. Men jag vill våga påstå att detta bara är en väldigt liten del av bitcoins absolut viktigaste egenskap, nämligen som tillgångsslag.

Eftersom bitcoin idag används av exempelvis de mest utsatta för att flytta värde så används det idag av betydligt fler som ett tillgångsslag. Om jag tar mig själv som exempel så använder jag bitcoin varje dag för att lagra värde.

“Bitcoin är för litet idag”

Precis som Elgemyr nämner i sin replik så är bitcoin idag otroligt litet. För trots att det precis passerat både Goldman Sachs och Morgan Stanleys marknadskapitalisering så är knappt 100 miljarder dollar verkligen ingenting när man jämför med de stora valutornas nationella och internationella flöden. Här är jag än en gång beredd att hålla med Anders om att en så liten valuta verkligen inte är någon vidare valuta idag. Men denna typ av problem kommer förändras i och med att bitcoin sväljer mer och mer av världsekonomin.

Utöver detta så ser vi redan en pågående trend som visar att bitcoins volatilitet minskar över tid. Extrapolerar vi bara vidare med den datan vi redan har så är Elgemyrs argument inte hållbart enligt min mening eftersom det går rakt emot rådande trend.


Internet var som sagt inte heller något vidare bra medium i början, men vi skrattar ändå idag gott åt de som inte kunde förstå dess potential. Så här vågar jag påstå att min och Anders största skillnad är att jag tror på att bitcoin kommer att fortsätta utvecklas samt att problem som exempelvis volatilitet hanteras i takt med att bitcoin växer.

För då Anders pekar på icke existerande problem såsom att bitcoin kräver internet för att fungera så pekar jag på att bitcoinbetalningar redan idag görs med satellit och att vi enbart sett en bråkdel av bitcoins fulla potential ännu. Jag tror, kanske till skillnad från Anders, på bitcoins potential helt enkelt.

“Bitcoin kommer bara vara en av många kryptovalutor”

Än en gång kan jag än en gång hålla med Elgemyr. För trots att bitcoin kommer dominera marknaden i min mening så kan vem som helst alltid skapa sina egna kopior. Så att tro att bitcoin kommer bli den de facto enda kryptovalutan på marknaden vore högst naivt.

Jag vågar dock påstå att bitcoin, till skillnad från alla andra nuvarande eller kommande valutor redan har tagit ett så starkt grepp om marknaden genom sina nätverkseffekter att ingenting kan rubba dess dominanta position.

Argumentet mot, som man ofta får höra, är att ett nytt, snabbare och mer glittrande alternativ snart kommer dyka upp och kasta ned bitcoin från sin tron. Till detta vill jag bara be Elgemyr forska lite kring koncept såsom Sidechains, Drivechains och Rootstock, vilka alla är sätt att utveckla bitcoin med otrolig funktionalitet utan att avsevärt riskera dess säkerhet.

Med andra ord, bitcoin kan, i min mening, inkorporera vad som helst om behovet är tillräckligt stort eller dess användare ser ett tillräckligt stort värde i det.

“Apple, Ikea och IMF kommer utveckla bättre alternativ”

Här nämner Elgemyr även centrala organisationers försök att skapa sina egna centraliserade alternativ som ett sorts potentiellt hot mot bitcoin. Han tror att organisationer såsom IMF, eller potentiellt företag såsom Apple eller Ikea troligtvis kommer utveckla sina egna valutor och att dessa inte kommer vara sämre än bitcoin.

Jag kan hålla med om att IMF, Apple och Ikea alla kan erbjuda otroliga nätverkseffekter, eftersom så många redan idag direkt eller indirekt använder dem för att leva sina liv. Jag kan även hålla med att om de hade velat så skulle de säkert kunna skrapa fram en otrolig mängd kompetenta hjärnor att bygga ett system för att flytta värde runt om på jorden.

Men det finns en sak som de aldrig kan konkurrera med, vilket är bitcoins absolut viktigaste egenskap, och det är bitcoins neutralitet och decentralisering. Detta är svårt att förstå för många, speciellt för många vars levebröd baseras på att inte förstå det, men låt mig försöka förklara med ett exempel:

För att Apple skulle kunna konkurrera med bitcoin så skulle den behöva gå emot exempelvis Venezuelas lagar genom att erbjuda sina användare i Venezuela att använda Applecoin för att kringgå kapitalkontroller.

Apple skulle även behöva bryta mot Greklands regler genom att erbjuda dess invånare en plats att gömma sina pengar när staten använde pensionärers besparingar för att återkapitalisera landets banker.

Men det slutar inte där. Apple skulle även behöva gå emot varje nation i världen som motsatte sig att Applecoin användes för handel för illegala produkter i deras länder, för potentiell kapitalflykt eller för att valutan skulle användas för att kringgå skatt. Kort och gott kan man säga att Apple är ett företag som, till skillnad från bitcoin, har en ledning man kan fängsla och en postadress dit man kan skicka ett domstolsbeslut.

Anders påstående att bolag kan skapa sina egna valutor för att konkurrera med bitcoin kanske av vissa idag ses som en möjlig framtid, men enligt min mening kommer det tankesättet låta lika fånigt som att påstå att Apple plötsligt skulle skapa sin egen tillgång för att börja konkurrera ut guld som tillgångsslag.

I slutändan hamnar vi alltså egentligen enbart i en tävling mellan dessa valutor om vilken som erbjuder mest decentralisering, mest säkerhet och störst nätverkseffekter. En tävling vilken nya decentraliserade valutor redan förlorat och som centraliserade valutor inte ens kan delta i tack vare den där postadressen jag nyss nämnde.

Christoffer De Geer
Vice vd bitcoinväxlaren BTCX

Platsannonser

Logga in