Annons

Annons

mattias-munter.jpg

"Vi agerar givetvis för våra kunder och ägares bästa, något annat vore tjänstefel. Det är lika självklart att Avanzas anställda gör samma sak för sina aktieägare." Det skriver Skandias pensionsekonom Mattias Munter i en replik. Foto: Skandia

"Vi agerar givetvis för våra kunder och ägares bästa"

Med anledning av regeringens förslag ”En effektivare flytträtt av försäkringssparande” har tonläget skruvats upp ordentligt hos en del mindre aktörer i branschen. Avanza skriver i sitt något tekniska debattinlägg om hur flytträtten bäst ska gynna deras egen balansräkning. Det skriver Skandias pensionsekonom Mattias Munter i en replik.

Skandia är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina 1,3 miljoner kunder som valt traditionell försäkring för sin långsiktiga trygghet. Dessa kunder äger även ett fondförsäkringsbolag. Vi agerar givetvis för våra kunder och ägares bästa, något annat vore tjänstefel. Det är lika självklart att Avanzas anställda gör samma sak för sina aktieägare. Låt det bara inte framstå som att det ena skulle vara mer ädelt än det andra.

Skandia är positivt till flytträtt och har på eget initiativ sedan 2003 gått före lagstiftningen för att ge kunderna mer makt över sitt pensionssparande. Skandia har också enligt SKI marknadens mest nöjda pensionskunder, bland privatpersoner 2017 och företagskunder 2018. Nu är det dock inte flytträtten som sådan som utretts. Det gjordes nämligen grundligt 2005 innan den lagstadgade flytträtten slutligen infördes för avtal från och med juli 2007. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innehåller istället viktiga förenklingar och förtydliganden i flytträtten bland annat vad gäller att samla pensionssparande och kommer resultera i väsentligt lägre flyttkostnader den kund som vill flytta.

Samtidigt som förslaget ska förenkla flytt av pensionssparande så berör regleringen även återköp av kapitalförsäkringar. Med retroaktiv lagstiftning cirka 13 år tillbaka i tiden uppstår också en del självklara utmaningar för lagstiftaren, inte minst för påverkan på kundägda bolag där en rättvis fördelning av kostnader och överskott mellan försäkringstagarna är ett lagkrav i sig. Den långsiktiga kunden som väljer att inte flytta eller återköpa sin försäkring får inte missgynnas på bekostnad av den som väljer att utnyttja sin flytträtt eller återköpsmöjlighet. Det har varit en bärande princip för lagstiftningen hittills och den måste även fortsatt vara vägledande.

Annons

Annons

Regeringen har också tydligt valt att reglera olika försäkringsformer på samma sätt. Där höjs nu allt fler röster för att särreglera fondförsäkringar och precis som Johanna Kull antyder finns betydande skillnader mellan traditionella försäkringar med garantier i kundägda bolag och just fondförsäkringar. Vi ser dock att en uppdelning sannolikt är mer komplicerad än vad det först kan verka. Avanza vet förhoppningsvis att det man själva säljer – depåförsäkring - inte i lagstiftning definieras som en fondförsäkring utan istället som traditionell försäkring. Det är bara en av anledningarna till att vi uppmanar Finansutskottets ledamöter att gå varsamt fram och vid behov se till att låta expertis utreda den frågan ordentligt – för att inte i sista minuten radikalt ändra i ett lagförslag på lösa grunder.

Vår uppfattning är att förslaget som idag ligger på Finansutskottets bord är väl balanserat utifrån de olika kundintressen som ska vägas in och skyddas. Det är en kompromiss mellan den långsiktiga kundens intressen och de som vill flytta, mellan de som är kunder i börsnoterade bolag och kundägda bolag, med hänsyn till både kapital- och pensionsförsäkringar och slutligen mellan de olika försäkringsformer som finns. Avanzas enkla utgångspunkt är affärsmöjligheterna av en ökad rörlighet på pensionsmarknaden.

Låt oss inte förenkla debatten så att vi tappar samtliga de perspektiv som lagstiftaren måste hantera. Låt oss inte förenkla debatten så att vi kastar grundlagsskyddade beredningskrav över bord och ropar efter retroaktiv lagstiftning i sällan skådad omfattning. En sådan ordning är vi övertygade om i längden skadar den långsiktiga kunden i alla bolag – oavsett om man är vinstutdelande till aktieägare eller ägs av sina kunder.

Mattias Munter
Pensionsekonom, Skandia

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartike

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons