Annons

Annons

robert-lindblom.png

Robert Lindblom
Robert Lindblom

Vara ansvarsfull viktigare än avkastningen

Investerarna måste sätta press på att förvaltarna agerar ansvarsfullt även för de alternativa investeringarna där cat bonds ingår, skriver Robert Lindblom, vd för Entropics.

I Sverige är ansvarsfulla investeringar ett honnörsord. En ny aktör kan knappast få in en fot hos institutionella investerare utan en robust ansvarspolicy. Desto mer förbluffande är insikten att många stora institutioner inte alls har samma noggranna angreppssätt för ansvarsfullhet för sina alternativa  investeringar.

Cat bonds, som vi förvaltar, är i grunden en samhällsnyttig investering som tillhandahåller försäkringskapital för stora händelser, som orkaner och jordbävningar, och därmed möjliggör försäkringsskydd på platser där det är svårt eller omöjligt att teckna kommersiella försäkringar. En växande andel tillhandahåller katastrofbistånd i utvecklingsekonomier.

Men även fina fruktkorgar kan innehålla ruttna äpplen. Det finns cat bonds som är tveksamma ur ett ansvarsperspektiv. Även om det stora flertalet erbjuder ekonomiskt skydd vid stora katastrofer kan de användas för att försäkra spelföretag mot jackpotutbetalningar. Historiskt har åtminstone en obligation använts för att försäkra företag mot ekonomiskt ansvar vid oljespill.

Annons

Annons

För att ta tillvara ansvarsaspekten i cat bonds bör investeringar i obligationer som direkt eller indirekt stödjer syften som är svårförenliga med ett ansvarstagande förhållningssätt undvikas.

Många institutioner har välformulerade ansvarspolicies och rutiner för att investera ansvarsfullt. Vid våra möten med investerare har vi därför blivit förvånande över att dessa policies och rutiner hos många institutioner inte tillämpas på alternativa investeringar, som onoterade aktier, fastigheter, infrastruktur, hedgefonder och cat bonds. I jakten på diversifierande och okorrelerad avkastning sätts ansvaret i andra hand.

Ofta menar dessa investerare att det är svårt att göra ansvarsanalyser av alternativa investeringar. I viss utsträckning är det naturligtvis så – en cat bond går att analysera med en traditionell approach, som att värdera ESG-faktorer (miljö, sociala och bolagsstyrning) – men det är ganska ointressant, då dessa obligationer konstruerats för att minimera dessa och andra typer av motpartsrisker. Därför analyserar vi i första hand det underliggande försäkringsändamålet vid en investering. Det är alltså en ansvarspolicy som inte drivs av förhoppningen om högre avkastning för enskilda innehav, då konstruktionen innebär att det inte kommer att uppstå, utan av övertygelsen om att våra investerare inte vill stödja vilket försäkringsändamål som helst.

Avkastningsmässigt handlar vårt ansvarstagande om att motverka andelsägarflykt som kan kräva att positioner måste avvecklas under tidspress på mindre gynnsamma villkor. Den situationen skulle kunna uppstå om en obligation skulle falla ut och berika en jackpotvinnare i Holland på en institutionell investerares bekostnad.

Det är också mitt svar på en vanlig invändning vi fått, nämligen att vissa fonder har så hög omsättning att det inte går att göra ansvarsanalyser. Självfallet går det, även om man måste anstränga sig för att hitta relevanta mått för den specifika fonden och dess andelsägare. En minsta åtgärd borde t.ex. kunna vara att ha svarta listor för uteslutna investeringar.

Att implementera ansvar för alternativa tillgångsslag kräver alltså viss uppfinningsrikedom, men att det inte skulle gå att göra för fler tillgångsslag är rent nonsens.

Klart är dock att väldigt lite kommer att hända om inte investerarna sätter press på förvaltare. I längden är det inte hållbart att knäppa händerna och hoppas att det inte döljer sig några allvarliga ansvarsproblem bland de alternativa investeringarna. Förr eller senare kommer sådana problem upp till ytan och skadar investerarens anseende. Och seriösa förvaltare av alternativa investeringar bör naturligtvis välkomna sådana krav. Det är inte rimligt att en hel sektor av finansbranschen ska kunna ställa sig utanför trenden mot ansvarsfulla investeringar.

Robert Lindblom, vd Entropics

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons